Budskaber
Budskab d. 2. marts 2018

"Kære børn! Den himmelske Fader har gjort store ting i mig, som Han gør i alle som elsker Ham inderligt og som trofast og fromt tjener Ham. Mine børn, den Himmelske Fader elsker jer, og det er gennem Hans kærlighed at jeg er her sammen med jer. Han taler til jer. Hvorfor ønsker I ikke at se tegnene? Alt er nemmere sammen med Ham. Også, smerten levet med Ham er nemmere fordi tro eksisterer. Tro hjælper i smerten og smerte uden tro leder til desperation. Smerte levet og ofret op til Gud oprejser. Forløste min Søn ikke verden gennem Hans smertefulde offer? Som Hans moder var jeg med Ham i smerte og lidelse, som jeg er med jer alle. Mine børn, jeg er med jer i livet, i lidelse, i smerte, i glæde og i kærlighed. Derfor, hav håb. Det er håb som hjælper jer til at forstå at livet er der. Mine børn, jeg taler til jer, min stemme taler i din sjæl, mit hjerte taler til dit hjerte. O mine kærlighedens apostle, hvor meget mit moderlige hjerte elsker jer. Hvor mange ting jeg ønsker at lære jer. Hvor mit moderlige hjerte ønsker at I er hele og I kan kun være hele når jeres sjæl, legeme og kærlighed er forenet inden i jer. Jeg bønfalder jer som mine børn, bed meget for Kirken og hendes tjenere – jeres hyrder, at Kirken må blive som sådan som min Søn ønsker – klar som et vandfald og fuld af kærlighed. Tak.”

 
Budskab d. 25. februar 2018

“Kære børn! I denne nådens tid kalder jeg jer alle til at åbne jer og leve budene som Gud har givet jer, at de må lede jer gennem Sakramenterne på vejen til omvendelse. Verden og verdens fristelser prøver jer, men I, små børn, kig på Guds skabninger som Han har givet til jer i skønhed og ydmyghed og små børn elsk Gud over alt og Han vil lede jer på frelsens vej. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 
Budskab d. 2. februar 2018

“Kære børn!. I som min Søn elsker, I som jeg elsker med en umådelig moderlig kærlighed, giv jer ikke ind i egenkærlighed, at egenkærlighed skal regere verden! Tillad ikke atkærlighed og godhed holdes skjult. I som er elsket, som er kommet til at kende min Søns kærlighed, husk at blive elsket betyder at elske. Mine børn, hav tro. Når I har troen er I lykkelige og spreder freden;  jeres sjæle skælver af glæde. Min Søn er i sådan en sjæl. Når I giver jer selv for jeres tro, når I giver jer selv for kærligheden, når I gør godt imod jeres næste, smiler min Søn i jeres sjæle. Mine kærlighedens apostle, jeg kommer til jer som en moder. Jeg samler jer omkring mig og jeg ønsker at lede jer på kærlighedens og troens vej, på vejen der fører til verdens lys. Jeg er her for kærlighedens skyld, for troens skyld, fordi med min moderlige velsignelse ønsker jeg at give jer håb og styrke på jeres vej – fordi vejen der fører til min Søn er ikke let. Den er fyldt med forsagelser, at give, ofre, tilgivelse og megen, megen kærlighed. Men den vej fører til fred og lykke. Mine børn, tro ikke på de forførende stemmer som taler til jer om falske ting, om falsk glitren. I, mine børn, vend tilbage til Skrifterne. Jeg ser på jer med en umådelig kærlighed, og gennem Guds nåde gør jeg mig selv synlig for jer. Mine børn, drag afsted med mig. Må jeres sjæle skælve af glæde. Tak.”