Budskaber
Budskab d. 2. maj 2017

“Kære børn! Elsk, bed og vær vidnesbyrd om mit nærvær overfor alle dem som er langt borte. Ved jeres vidnesbyrd og eksempel kan I drage de hjerter som er langt borte fra Gud og Hans nåde nærmere. Jeg er med jer og beder for hver enkelt af jer så at I med kærlighed og bestemthed må vidne og opmuntre alle dem som er langt borte fra mit Ubesmittede Hjerte. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

 
Budskab d. 25. april 2017

“Kære børn! Jeg kalder jer til bøn, ikke at bede om, men at bringe ofre – at I bringer jer selv som et offer. Jeg kalder jer til at åbenbare den sande og barmhjertige kærlighed. Jeg beder til min Søn for jer, for jeres tro som blive mindre i jeres hjerter. Jeg bønfalder Ham at hjælpe jer med den Guddommelige Ånd, som jeg også ønsker at hjælpe jer med min Moderlige Ånd. Mine børn, I må gøre det bedre. Kun dem som er rene, ydmge og fyldt med kærlighed opretholder verden – de frelser dem selv og verden. Mine børn, min Søn er verdens hjerte. Han skulle blive elsket og bedt til og ikke altid forrådt igen og igen. Derfor, I mine kærlighedens apostle, spred troen ind i menneskers hjerter ved jeres eksempel, jeres bøn og barmhjertige kærlighed. Jeg er ved jeres side og vil hjælpe jer. Bed for jeres hyrder så de har endnu mere lys, så de kan være i stand til at oplyse alle dem som lever i mørke. Tak”

 
Budskab d. 2. april 2017

“Kære børn, mine kærlighedens apostle, det er op til jer at sprede min Søns kærlighed til alle dem der ikke kender den; I, de små lys i verden, som jeg underviser med moderlig kærlighed, så I skinner klart med fuld glans. Bøn vil hjælpe jer, fordi bøn frelser jer, bøn frelser verden. Derfor, mine børn, bed med ord, følelser, barmhjertig kærlighed og ofre. Min Søn har vist jer vejen – Han som blev inkarneret og gjorde mig til den første kalk, med Hans ophøjede offer. Han har vist jer hvordan I behøver at elske. Derfor, mine børn, vær ikke bange for at tale sandheden. Vær ikke bange for at forandre jer og verden, ved at sprede kærlighed, ved at gøre alt for min Søn, så Han kan blive kendt og elsket ved at elske andre i Ham. Som en mor er jeg altid med jer. Jeg bønfalder min Søn at hjælpe jer så kærligheden kan herske i jeres liv – kærlighed som lever, kærlighed som drager, kærlighed som giver liv. Jeg underviser jer I en sådan kærlighed – ren kærlighed. Det er op til jer, mine apostle, at genkende den, leve den og sprede den. Bed med følelse for jeres hyrder så at de kan vidne om min Søn med kærlighed. Tak.”