Budskaber
Budskab d. 25. januar 2017

“Kære børn! I dag kalder jeg jer til bøn for fred: fred i menneskers hjerter, fred i familierne og fred i verden. Satan er stærk og ønsker at vende jer alle imod Gud, og at vende tilbage til alt hvad der er menneskeligt, og ødelægge i hjerterne alle følelser for Gud og alt der har med Gud at gøre. I, små børn, bed og kæmp imod materialismen, modernismen og egoismen, som verden tilbyder jer. Små børn, I beslutter jer for hellighed og sammen med min Søn Jesus, beder jeg for jer. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 
Budskab d. 2. januar 2017

“Kære børn! Min Søn var kilden til kærlighed og lys da han talte på jorden til mennesker af alle menensker. Mine apostle, følg Hans lys. Det er ikke let. I må blive små. I må gøre jer selv mindre end andr; med troens hjælp at blive fyldt af Hans kærlighed. Ikke en eneste person på jorden kan opleve en mirakuløs begivenhed uden tro. Jeg er med jer. Jeg gør mig selv kendt for jer gennem disse besøg, gennem disse ord; Jeg ønsker at vidne for jer om min kærlighed og moderlige omsorg. Mine børn, spild ikke tiden ved at stille spørgsmål som I aldrig får svar på. Ved slutningen af jeres rejse på jorden, vil den Himmelske Fader give dem til jer. Husk at Gud ved alting; Gud ser, Gud elsker. Min højt elskede Søn oplyser livet, tilintetgør mørket; og min moderlige kærlighed som bærer mig til jer er uudtrykkelig, mystisk men virkelig. Jeg udtrykker mine følelser overfor jer: kærlighed, forståelse og moderlig gavmildhed. Af jer, mine apostle, beder jeg om jeres rosers bønner som skal være kærlighedens gerninger. I mit moderlige hjerte er disse de dyrebareste bønner. Jeg ofrer dem til min Søn som blev født for jeres skyld. Han ser på jer og lytter til jer. Vi er altid nær hos jer. Dette er kærligheden som kalder, forener, omvender, opmuntrer og fuldender. Derfor, mine apostle, elsk altid hinanden og overalt, elsk min Søn. Det er den eneste vej til frelse, til evigt liv. Dette er min dybeste bøn, som fylder mit hjerte med den smukkeste duft af roser. Bed, bed altid for jeres hyrder at de må have styrken til at være min Søns lys. Tak”.

 
Budskab d. 25 december 2016

“Kære børn! Med stor glæde, bærer jeg i dag min Søn frem for jer, så Han kan give jer Hans fred. Åben jeres hjerter, små børn, og glæd jer over at kunne modtage freden. Himlen er med jer og kæmper for fred i jeres hjerter, i familierne og i verden; og I, små børn hjælp ,med jeres bønner at det må ske. Jeg velsigner jer med min Søn Jesus og kalder jer til ikke at miste håber; og for at jeres blik og hjerter altid må være rettet imod Himlen og evigheden. På den måde vil I være åbne overfor Gud og Hans planer. Tak, fordi I har svaret på mkit kald”.