Budskaber
Budskab d. 25. september 2017

“Kære børn! Jeg kalder jer til at være generøse i at give afkald, i faste og bøn for alle dem som er i fristelse, og som er jeres brødre og søstre. På en særlig måde bønfalder jeg jer om at bede for præster og alle indviede, at de må elske Jesus stadig mere brændende; at Helligånden må fylde deres hjerter med glæde; at de må vidne om Himlen og de Himmelske mysterier. Mange sjæle lever i synd, fordi der ikke er nogen der ofrer sig selv og beder for deres omvendelse. Jeg er med jer og jeg beder om at jeres hjerter må blive fyldt med glæde. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 
Budskab d. 2. september 2017

“Kære børn! Hvem kunne tale til jer om min Søns kærlighed og smerte bedre end mig? Jeg levede med Ham; jeg led med Ham. Da jeg levede det jordiske liv følte jeg smerte fordi jeg var en moder. Min Søn elskede den Himmelske Faders tanker og arbejde, den sande Gud. Og, som Han fortalte mig, kom Han for at frelse jer. Jeg skjulte min smerte gennem kærlighed, men I, mine børn, har mange spørgsmål. I forstår ikke betydningen af smerten. I forstår ikke at gennem Guds kærlighed skal I acceptere smerten og udholde den. Ethvert menneske vil erfare smerten i mindre eller større grad. Men med fred i sjælen og i nådens stand, lever håbet; som er min Søn, født af Gud. Hans ord er det evige livs sædekorn. Sået i gode sjæle bringer det mange frugter. Min Søn bar smerten fordi Han tog jeres synder på sig. Derfor, mine kære børn, mine kærlighedens apostle, I som lider, vid at jeres smerte vil blive let og fyldt med ære. Mine børn, mens I udholder smerten, mens I lider, tager Himlen bolig i jer og giver jeg lidt af Himlen, og meget håb til alle omkring jer. Tak.”

 
Budskab d. 25. august 2017

“Kære børn! I dag opfordrer jeg jer til at blive bedende mennesker. Bed, indtil bønnen bliver fred og samvær med den Allerhøjeste. Han vil forvandle jeres hjerter, og I vil blive mennesker, fulde af fred og kærlighed. Bed, indtil bønnen bliver fred og samvær med den Allerhøjeste. Glem ikke, mine kære børn, at satan er stærk og gerne vil lede jer væk fra bønnen. Glem ikke, at bønnen er den hemmelige nøgle til mødet med Gud. Derfor er jeg hos jer for at føre jer. Opgiv aldrig bønne. Tak forid I har svaret på mit kald.”