Budskaber
Budskab d. 2. april 2018

“Kære børn! Gennem den Himmelske Faders store kærlighed er jeg ved jeres side som jeres moder og I er ved min side som mine børn, som mine kærlighedens apostle som jeg uophørligt samler omkring mig. Mine børn, I er dem som sammen med mine bønner, behøver fuldstændigt at overgive jer til min Søn så det ikke længere er jer der lever men min Søn som lever I jer – så at alle dem der ikke kender min Søn må se Ham i jer og ønske at lære Ham at kende.

Bed, at de I jer må se klar ydmyghed og godhed, og villighed til at tjene andre, således at de  må se at I med hjertet lever jeres kald i verden, i fællesskab med min Søn; at de i jer må se mildhed, omsorg og kærlighed til min Søn, såvel som for alle brødre og søstre. 
Mine kærlighedens apostle. I må bede meget og rense jeres hjerter at I må være de første til at vandre min Søns vej, at I må være de retfærdige om er forenede med min Søns retfærdighed.
Mine børn, som mine kærlighedens apostle, må I være forenede i det fællesskab som udgår fra min Søn, så mine børn, dem der endnu ikke kender min Søn, må genkende kærlighedens fællesskab og må længes efter at vandre livets vej, vejen til forening med min Søn. Tak.”
 
Budskab d. 25. marts 2018

“Kære børn! Jeg kalder jer til at være sammen med mig i bøn i denne nådens tid hvor mørket kæmper imod lyset. Bed, små børn, gå til skrifte og begynd et nyt nådens liv. Beslut jer for Gud og Han vil lede jer mod hellighed; og korset vil blive et sejrens tegn og håb for jer. Vær stolte af jeres dåb og taknemmelig i jeres hjerter at I er en del af Guds plan. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 
Budskab d. 2. marts 2018

"Kære børn! Den himmelske Fader har gjort store ting i mig, som Han gør i alle som elsker Ham inderligt og som trofast og fromt tjener Ham. Mine børn, den Himmelske Fader elsker jer, og det er gennem Hans kærlighed at jeg er her sammen med jer. Han taler til jer. Hvorfor ønsker I ikke at se tegnene? Alt er nemmere sammen med Ham. Også, smerten levet med Ham er nemmere fordi tro eksisterer. Tro hjælper i smerten og smerte uden tro leder til desperation. Smerte levet og ofret op til Gud oprejser. Forløste min Søn ikke verden gennem Hans smertefulde offer? Som Hans moder var jeg med Ham i smerte og lidelse, som jeg er med jer alle. Mine børn, jeg er med jer i livet, i lidelse, i smerte, i glæde og i kærlighed. Derfor, hav håb. Det er håb som hjælper jer til at forstå at livet er der. Mine børn, jeg taler til jer, min stemme taler i din sjæl, mit hjerte taler til dit hjerte. O mine kærlighedens apostle, hvor meget mit moderlige hjerte elsker jer. Hvor mange ting jeg ønsker at lære jer. Hvor mit moderlige hjerte ønsker at I er hele og I kan kun være hele når jeres sjæl, legeme og kærlighed er forenet inden i jer. Jeg bønfalder jer som mine børn, bed meget for Kirken og hendes tjenere – jeres hyrder, at Kirken må blive som sådan som min Søn ønsker – klar som et vandfald og fuld af kærlighed. Tak.”