Budskaber
Budskab d. 2. august 2017

“Kære børn! Ifølge den Himmelske Faders vilje, som moder til Ham som elsker jer, er Jeg her med jer for at hjælpe jer at lære Ham at kende og følge Ham. Min Søn har efterladt jer Hans fodaftryk så det er nemmere for jer at følge Ham. Vær ikke bange. Vær ikke usikker, Jeg er med jer. Tillad ikke jer selv at blive modløs, fordi megen bøn og ofre er nødvendige for dem som ikke beder, ikke elsker og ikke kender min Søn. I hjælper, ved at se jeres brødre i dem. Mine kærlighedens apostle, lyt til min stemme inden i jer, føl min moderlige kærlighed. Derfor bed, bed ved at gøre noget, bed ved at give, bed med kærlighed, bed i arbejdet og i tankerne, i min Søns navn. Jo mere kærlighed du giver, jo mere kærlighed modtager du. Kærlighed som strømmer fra kærlighed oplyser verden. Frelsen er kærlighed og kærligheden har ingen ende. Når min Søn kommer til jorden igen, vil Han se efter kærligheden i jeres hjerter. Mine børn,mange er de kærlighedens gerninger som Han har gjort for jer. Jeg lærer jer at se dem, at forstå dem og takke Ham ved at elske Ham og altid påny at tilgive jeres næste. Fordi at elske min Søn betyder at tilgive. Min Søn bliver ikke elsket hvis ens næste ikke bliver tilgivet, hvis ikke der gøres et forsøg på at forstå ens næste, hvis han bliver fordømt. Mine børn, til hvilken nytte er bønnen hvis I ikke elsker og tilgiver. Tak.”

 
Budskab d. 25. juli 2017

“Kære børn! Vær bøn og en reflektion af Guds kærlighed for dem som er langt borte fra Gud og fra Guds bude. Små børn, vær trofaste og bestemte i omvendelsen og arbejd med jer selv således, at for jer, hellighed i livet må være sand; og opmuntre hinanden i at gøre det gode gennem bønnen, så at jeres liv på jorden må blive bedre. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 
Budskab d. 2. juli 2017

“Kære børn! Tak fordi I vedvarende svarer på mine invitationer and fordi I samles her omkring mig, jeres himmelske moder. Jeg ved at I tænker på mig med kærlighed og håb. Jeg føler også kærlighed til jer alle, ligesom min elskede Søn også gør det: Han, som gennem Hans barmhjertige kærlighed, altid sender mig igen til jer. Han som var menneske; Han som var og er Gud – én og Treenig: Han som led i sjæl og legeme for jeres skyld; Han som gjorde sig selv til brød for at nære jeres sjæle og dermed frelse jer. Mine børn, Jeg lærer jer hvordan I skal blive værdige til Hans kærlighed, hvordan I skal bringe jeres tanker til Ham, at leve min Søn. Mine kærlighedens apostle, Jeg dækker jer med min  kappe, fordi som moder ønsker Jeg at beskytte jer. Jeg bønfalder jer at bede for hele verden. Mit hjerte lider. Synderne øges og er alt for mange. Men ved hjælp af dem som er ydmyge, enkle, fyldt med kærlighed, skjulte og hellige, vil mit hjerte triumphere. Elsk min Søn over alt andet og hele verden gennem Ham. Glem aldrig at enhver af jeres brødre, i sig selv, bærer noget smukt – sjælen. Derfor, mine børn, elsk alle dem som ikke kender min Søn, så at gennem bøn og den kærlighed som kommer fra bønnen, de må forbedre sig; at godheden i dem må vinde: at sjæle kan blive frelst og få evigt liv. Mine apostle, mine børn, min Søn bad jer om at elske hinanden. Må dette være skrevet i jeres hjerter og med bøn prøv at lev kærligheden. Tak.”