Budskaber
Budskab d. 25 december 2016

“Kære børn! Med stor glæde, bærer jeg i dag min Søn frem for jer, så Han kan give jer Hans fred. Åben jeres hjerter, små børn, og glæd jer over at kunne modtage freden. Himlen er med jer og kæmper for fred i jeres hjerter, i familierne og i verden; og I, små børn hjælp ,med jeres bønner at det må ske. Jeg velsigner jer med min Søn Jesus og kalder jer til ikke at miste håber; og for at jeres blik og hjerter altid må være rettet imod Himlen og evigheden. På den måde vil I være åbne overfor Gud og Hans planer. Tak, fordi I har svaret på mkit kald”.

 
Budskab d. 2 december 2016

Kære børn! Mit moderlige hjerte græder når jeg ser hvad mine børn gør. Synden spreder sig, og sjælens renhed får mindre og mindre betydning – og bliver ikke æret; og mine børn bliver forfulgt. Derfor, I mine børn, kærlighedens apostle, påkald med sjæl og hjerte min Søns navn. Han har livets ord til jer. Han manifesterer sig selv for jer. Han bryder brødet med jer og giver jer kærlighedens ord, så I må forvandle dem til barmhjertighedens gerninger og således bliver sandhedens vidner. Derfor, mine børn vær ikke bange. Tillad min Søn at være i jer. Han vil bruge jer til at drage omsorg for de sårede og til at omvende fortabte sjæle. Derfor, mine børn, vendt tilbage til Rosenkransbønnen. Bed den med en følelse af godhed, offer og barmhjertighed. Bed, ikke kun med ord, men med barmhjertighedens gerninger. Bed med kærlighed for alle mennesker. Min Søn, gennem Hans offer, ophøjede kærligheden. Derfor, lev med Ham så at I må have styrke og håb; at I må have den kærlighed som er livet og som leder jer til evigt liv. Gennem Guds kærlighed, er jeg også med jer, og vil lede jer med min moderlige kærlighed. Tak.”

 
Budskab d. 25 november 2016

“Også i dag kalder jeg jer til at vende tilbage til bønnen. I denne nådens tid, har Gud tilladt mig at lede jer mod hellighed og at leve et enkelt liv – så i små ting at I opdager Gud, Skaberen; at I forelsker jer i Ham; og at jeres liv bliver en taksigelse til den Allerhøjeste for alt hvad Han giver jer. Små børn, i kærlighed, må jeres liv blive en gave til andre og Gud vil velsigne jer; men I, vær et vidnesbyrd uden selvinteresse – af kærlighed til Gud. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”