Budskaber
Budskab d. 2. juni 2018

”Kære børn. Jeg kalder jer til at acceptere mine ord som jeg taler til jer som en moder, med hjertets enkelhed, således at I må gå vejen i fuldstændig lys og renhed, gennem min Søns enestående kærlighed, Gud og menneske. En glæde – ubeskribelig i menneskelige ord – vil gennentrænge din sjæl og min Søns kærlighed og fred vil omfavne dig. Dette ønsker jeg for alle mine børn. Derfor, I, mine kærlighedens apostle, I som ved hvordan man elsker og tilgiver. I som ikke dømmer, I som jeg opmuntrer, I skal være et eksempel for alle dem som ikke går lysets og kærlighedens vej, og som afviger fra den. Gennem jeres liv vis dem sandheden. Vis dem kærlighed for kærligheden overvinder alle besværligheder og alle mine børn tørster efter kærlighed. Jeres enhed i kærlighed er en gave til mig og min Søn. Men, mine børn, husk at kærligheden også betyder at ønske det gode for din næste og at ønske omvendelse for din  næstes sjæl. Når jeg ser på jer samlet omkring mig, er mit hjerte trist, fordi jeg ser så lidt broderlig kærlighed, barmhjertig kærlighed. Mine børn, Eukaristien – min Søn levende iblandt jer – Hans ord vil hjælpe jer til at forstå, fordi Hans ord er liv., Hans ord gør at sjælen kan ånde, Hans ord bringer en erkendelse af kærligheden. Kære børn, på ny, bønfalder jeg jer som en moder der ønsker det gode for hendes børn; elske jeres hyrder, bed for dem. Tak.”

 
Budskab d. 25. maj 2018

”Kære børn! I denne fredsløse tid, kalder jeg jer til at have mere tillid til Gud som er jeres Fader i Himlen og som har sendt mig til at lede jer til Ham. I, åbn jeres hjerter for de gaver som Han ønsker at give jer, i jeres hjerters stilhed. Tilbed min Søn Jesus som har givet sit liv så I må leve evigt – hvortil Han ønsker at lede jer. Må jeres håb være glæden over i jeres dagligdag at møde den Allerhøjeste. Derfor, jeg kalder jer: afvis ikke bønnen fordi bøn virker mirakler. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 
Budskab d. 2. maj 2018

”Kære børn! Alt hvad min Søn, som er kærlighedens lys, har gjort og gør, har Han gjort af kærlighed. Også jer, mine børn, når I lever i kærlighed og elsker jeres næste, gør I min Søns vilje. Mine kærlighedens Apostle, gør jer selv små; åbn jeres rene hjerter til min Søn så Han kan arbejde gennem jer. Med troens hjælp, bliv fyldt med kærlighed. Men, mine børn, glem ikke at Eukaristien er troens hjerte. Det er min Søn som nærer jer med Hans Legeme og styrker jer med Hans blod. Dette er et kærlighedens mirakel; min Søn som altid kommer på ny, levende, for at bringe liv tilbage til sjælene. Mine børn, ved at leve i kærlighed gør I min Søns vilje og Han lever i jer. Mine børn, mit moderlige ønske er for jer altid at elske Ham mere, fordi Han kalder Han kalder jer med Hans kærlighed. Han giver jer kærlighed så I må sprede den til alle omkring jer. Som en moder, gennem Hans kærlighed, er jeg med jer for at tale et kærlighedens ord og håb til jer – for at tale det evige ord til jer, som sejrer over tiden og døden – for at kalde jer at være mine kærlighedens apostle. Tak.”