Budskaber
Budskab d. 2. april 2017

“Kære børn, mine kærlighedens apostle, det er op til jer at sprede min Søns kærlighed til alle dem der ikke kender den; I, de små lys i verden, som jeg underviser med moderlig kærlighed, så I skinner klart med fuld glans. Bøn vil hjælpe jer, fordi bøn frelser jer, bøn frelser verden. Derfor, mine børn, bed med ord, følelser, barmhjertig kærlighed og ofre. Min Søn har vist jer vejen – Han som blev inkarneret og gjorde mig til den første kalk, med Hans ophøjede offer. Han har vist jer hvordan I behøver at elske. Derfor, mine børn, vær ikke bange for at tale sandheden. Vær ikke bange for at forandre jer og verden, ved at sprede kærlighed, ved at gøre alt for min Søn, så Han kan blive kendt og elsket ved at elske andre i Ham. Som en mor er jeg altid med jer. Jeg bønfalder min Søn at hjælpe jer så kærligheden kan herske i jeres liv – kærlighed som lever, kærlighed som drager, kærlighed som giver liv. Jeg underviser jer I en sådan kærlighed – ren kærlighed. Det er op til jer, mine apostle, at genkende den, leve den og sprede den. Bed med følelse for jeres hyrder så at de kan vidne om min Søn med kærlighed. Tak.”

 
Budskab d. 25. marts 2017

“Kære børn! I denne nådens tid, kalder jeg jer alle til at åbne jeres hjerter for Guds barmhjertighed, at begynde et nyt liv gennem bøn, bod og en beslutning om hellighed. Denne forårets tid bevæger jer til et nyt liv, til fornyelse, i jeres tanker og hjerter. Derfor, små børn, jeg er med jer og hjælper jer til at sige “ja” til Gud og til Guds bude med beslutsomhed. I er ikke alene; jeg er med jer gennem nåden som den Aller Højeste giver mig for jeres og jeres efterkommeres skyld. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 
Budskab d. 2. marts 2017

“Kære børn! Med moderlig kærlighed kommer jeg for at hjælpe jer til at have mere kærlighed og det betyder mere tro. Jeg er kommet for at hjælpe jer til at leve min Søns ord i kærlighed, så verden må forandre sig. Derfor, mine kærlighedens apostle, samler jeg jer omkring mig. Se på mig med hjertet, tal til mig som en moder om jeres smerter, lidelser og glæder. Bed mig om at bede for jer til min Søn. Min Søn er barmhjertig og retfærdig. Mit moderlige hjerte ønsker for jer at I er det samme. Mit moderlige hjerte ville ønske at I, kærlighedens apostle, taler om min Søn og om mig til alle dem omkring jer med jeres liv; så at verden må forandre sig; at enkelhed og renhed må vende tilbage. Derfor, mine børn, bed, bed, bed med hjertet, bed med kærlighed, bed med gode gerninger. Bed at alle kommer til at kende min Søn, så verden må forandre sig, at verden må blive frelst. Lev min Søns ord med kærlighed. Døm ikke, istedet elsk hinanden så mit hjerte må sejre. Tak.”