...

Aftenprogrammet.

 

Den første del af aftenprogrammet består af at bede Rosenkransen – Glædens Mysterier og Smertens Mysterier. Dette er også tidspunktet, hvor man forbereder sig  til den hellige messe. Jomfru Maria har selv bedt os om at forberede os til Den Hellige Messe.

På dette tidspunkt  - i en bønsatmosfære - er der mange, der går til skrifte.

Dette tidspunkt for bøn er også tidspunktet for åbenbaringen. De troende samles fordi Jomfru Maria kommer. Hun beder og velsigner alle og er på den måde nærværende.  Hun forbereder de troende på at fejre Den Hellige Eukaristi. For at tilgodese så mange som muligt af de nationaliteter, der er tilstede, bedes rosenkransen på forskellige sprog udover kroatisk

 

Den Hellige Messe bliver fejret på kroatisk og nogle af messeledene på latin. For at de troende fra forskellige lande og med forskelligt sprog kan deltage så aktivt som muligt i fejringen oversættes læsninger, evangeliet og dagens prædiken simultant og transmitteres via den lokale radiostation MIR på FM-båndet. Små billige radioer kan købes overalt i byen. Evangeliet blev tidligere læst på de respektive sprog,  og så meget det lod sig gøre også forbønnerne. For tiden er det internationale præg dog lidt mere afdæmpet. 

 

Efter den hellige messe bedes Medjugorjerosenkransen med Trosbekendelsen, syv Fadervor og Hil Dig Maria og Ære være Faderen og derefter bøn for helbredelse. Jomfru Maria beder os om ikke at forlade Kirken med det samme efter den Hellige Messe, men om at blive sammen med Jesus. Dette er den bedste tid for at bede om helbredelse, fordi vi før kommunionen siger til Jesus: ” Sig blot et ord og min sjæl vil blive helbredt!” .

 

Der sker mange indre helbredelser under denne bøn og der har også væres fysiske helbredelser. Tilsidst bedes de Herlighedsfulde Mysterier. De bedes ved slutningen af aftenprogrammet og ved slutningen af dagen, så at sjælen og hjertet kan indstille sig på det som venter en efter døden. At deltage i fejringen af Den Opstandne Kristus, og at vende sit åndelige  syn mod Jomfru Maria og hendes herlighedsfulde optagelse i Himlen og kroningen som Dronning. På denne måde åbnes hjertet og sjælen til Guds liv og det håb, som trøster og giver styrke, og mod til at fortsætte den jordiske vej indtil den endelige sejr. Om torsdagen er der i stedet for de Herlighedsfulde Mysterier tilbedelse af det Hellige Sakramente, udstillet i en kæmpemonstrans. Fredag aften er der i stedet Korsets Hyldning. Mandag og tirsdag aften er der en time efter aftenprogrammet tilbedelse af det Hellige Sakramente.

 

Jomfru Maria har bedt om et sådant program. Det er derfor, det bør anbefales til pilgrimmene, at de deltager i hele aftenbedeprogrammet. Det er ikke så vigtigt, at hvert ord bliver forstået, siden et mysterium ikke kan forstås, men bare kan erfares  med ens hjerte.

 

Enhver, som har deltaget i hele aftenprogrammet, ved, hvor vigtigt det er for en pilgrim. Nogle pilgrimme deltager ikke i den Hellige messe om aftenen, med den undskyldning, at de ikke forstår, hvad der bliver sagt, eller af andre årsager, som f.eks. at man er for træt, eller at aftensmaden bliver serveret på hotellet eller pensionatet på det tidspunkt. Der er også dem som bliver ved aftenprogrammet, men går rundt ved kirken, medens der er Hellig Messe, idet de venter på bønnen for helbredelse.

Dette skal undgås. Man bør blive til hele aftenprogrammet, så at man kan forstå hvad jomfru Maria ønsker.

 

Jomfru Maria har sagt at det kun er i bøn vi kan forstå hvad Guds plan med os er!