Jomfru Marias Fem Sten

 

1. Bøn: “Jeg kalder jer, kære børn til bøn med hjertet. Bed, og lad altid Rosenkransen være i jeres hænder, så satan kan se, at I tilhører mig.”
 
2. Faste: “Gennem faste og bøn kan man stoppe krige, og man kan ophæve naturlove.”
 
3. Bibelen: “Jeg kalder jer til at læse Biblen hver dag i jeres hjem og lade den ligge på et synligt sted, så I altid føler jer opmuntret til at læse i den.”
 
4. Skrifte: “Stift fred med Gud og med hinanden. For at gøre det må I tro, bede, faste og gå til skrifte.”
 
5. Eukaristien: “Det vigtigste og det mest hellige øjeblik i jeres liv. Lad den Hellige Messe være jeres liv.”