2022

Budskab til Marija d. 25. december 2022

“Kære børn! I dag bringer jeg min Søn Jesus til jer, så at I kan være Hans fred og afspejle Himlens klarhed og glæde. Bed, små børn, om at I må være åbne for at modtage freden, da mange hjerter er lukkede for det lysets kald, der forandrer hjerterne. Jeg er med jer og beder, at I må åbne jer selv, for at modtage Fredens Konge, der fylder jeres hjerter med varme og velsignelse. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

Budskab til Marija d. 25. november 2022

“Kære børn, Den Højeste har sendt mig til jer, for at lære jer at bede. Bøn åbner hjertet og giver håb, og tro bliver fødes og styrkes. Små børn, med kærlighed kalder jeg jer: vend tilbage til Gud, for Gud er kærlighed og jeres håb. I har ingen fremtid, hvis I ikke beslutter jer for Gud; og derfor er jeg hos jer, så I vælger omvendelsen og livet, og ikke døden. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

Budskab til Marija d. 25. oktober 2022

“Kære børn! Den Højeste tillader mig at være hos jer og være jeres glæde og vejen til håb, fordi menneskeslægten har besluttet sig for døden. Derfor sender han mig, for at blive ved med at indprente jer, at uden Gud har I ingen fremtid. Små børn, vær kærlighedens redskab for alle dem, som ikke har lært Guds kærlighed at kende. Bær med glæde vidnesbyrd om jeres tro, og tab ikke håbet på at menneskehjertet vil omvende sig. Jeg er hos jer, og giver jer min moderlige velsignelse. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

Budskab til Marija d. 25. september 2022

“Kære børn! Bed om at Helligånden må oplyse jer, så I med glæde må søge Gud og vidne om Sin grænseløse kærlighed. Jeg er med jer, små børn, og på ny kalder jeg jer alle: vær modige og bring vidnesbyrd om de gode gerninger Gud gør i jer og gennem jer. Glæd jer i Gud, og gør godt imod jeres næste, så vil det være godt for jer at være på jorden, og bed for freden, som er truet fordi satan ønsker krig og ufred. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

Budskab til Marija d. 25. august 2022

“Kære børn! Gud tillader mig at være hos jer og lede jer ad vejen til fred, så at I gennem personlig fred kan opbygge fred i verden. Jeg er hos jer og går i forbøn for jer hos min Søn Jesus, så at han kan give jer en stærk tro og et håb om en bedre fremtid, som jeg ønsker at opbygge sammen med jer. Fat mod og vær ikke bange, for Gud er med jer. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

Budskab til Marija d. 25. juli 2022

“Kære børn! Jeg er hos jer, for at lede jer ad vejen til omvendelse, for at I, små børn, med jeres liv kan drage mange sjæle nærmere til min Søn. Vær I glædesfyldte vidner om Guds ord og kærlighed, og fulde af håb i jeres hjerter, der overvinder alt ondt. Tilgiv dem, der volder jer ondt, og gå ad vejen mod hellighed. Jeg fører jer til min Søn, så at Han kan være vejen, sandheden og livet for jer. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

Budskab til Marija d. 25. juni 2022

“Kære børn” Jeg glæder mig sammen med jer og takker jer for hvert offer og bøn, som I har bragt for mine intentioner. Små børn, glem ikke at I er vigtige i min plan for menneskeslægtens frelse. Vend tilbage til Gud og til bønnen, så at Helligånden kan arbejde i jer og gennem jer. Små børn, jeg er hos jer, også i denne tid, hvor satan slås for krig og had. Splittelsen er stærk og ondskaben arbejder i mennesket, som aldrig før. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Marija d. 25. maj 2022:

“Kære børn! Jeg ser på jer og takker Gud hvor hver og en af jer. Han tillader mig, stadig at være hos jer, for at opmuntre jer til hellighed. Små børn, freden forstyrres og satan ønsker ufred. Måtte jeres bønner derfor blive endnu stærkere, så enhver uren ånd af splittelse og krig må blive gjort tavs. Vær fredsskabere og budbringere om Den Opstandnes glæde i jer og omkring jer, så at det gode må sejre i hvert enkelt menneske. Tak, fordi I svaret på mit kald.”

Budskab til Marija d. 25. april 2022:

“Kære børn! Jeg ser på jer og jeg ser at I er fortabte. Derfor kalder jeg jer alle: vend tilbage til Gud, vend tilbage til bøn – og Helligånden vil fylde jer med Sin kærlighed som giver glæde i hjertet. Håbet vil vokse i jer også for en bedre fremtid, og I vil blive glade vidner om Guds Barmhjertighed i jer og omkring jer. Tak, fordi I har svaret på mig kald.”

Budskab til Marija d. 25. marts 2022:

“Kære børn! Jeg hører jeres råb og jeres bønner om fred. Satan har i årevis kæmpet for krig. Derfor har Gud sendt mig til jer, for at føre jer på hellighedens vej, for menneskeheden står ved en skillevej. Jeg opfordrer jer til at vende tilbage til Gud og Hans bud, så at det kan gå jer godt på jorden og I kan komme ud af denne krise, som I er kommet ind i, fordi I ikke har lyttet til Gud, som elsker jer og vil frelse jer og føre jer til et nyt liv. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 18 marts 2022:

“Kære børn! Med moderlig kærlighed kalder jeg jer, til – fuld af styrke, tro og tillid – at se hen imod min Søn. Bliv ved med at åbne jeres hjerte for Ham og vær ikke bange, for min Søn er Verdens Lys, og i Ham er der fred og håb. Det er derfor jeg igen og igen kalder jer til at bede for de af mine børn, som endnu ikke har lært min Søns kærlighed at kende. Så at min Søn, med Sin kærligheds lys og håb, kan oplyse også deres hjerter; og at Han må styrke jer, mine børn, og give jer fred og håb. Jeg er hos jer. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. februar 2022:

“Kære børn! Jeg er med jer og vi beder sammen. Hjælp mig, med jeres bønner, små børn. så satan ikke kan sejre. Hans magt af død, had og frygt har besøgt jorden. Derfor, små børn, vend tilbage til Gud og til bøn, til faste og afkald, og til alle dem som er undertrykte, fattige og ikke har nogen stemme i denne verden uden Gud. Små børn, hvis I ikke vender tilbage til Gud og hans bud, har I ingen fremtid. Derfor har Han sendt mig, for at vejlede jer. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

Budskab til Marija d. 25. januar 2022:

“Kære Børn! I dag kalder jeg jer, til at vende tilbage til den personlige bøn. Små børn, glem ikke at satan er stærk, og at han ønsker at drage endnu flere sjæle til sig. Det er derfor, I skal være på vagt og resolutte i at gøre gode gerninger. Jeg er med jer og velsigner jer alle med min moderlige velsignelse. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”