Aftenprogrammet

Link til ugeprogrammet i Medjugorje (engelsk) : http://medjugorje.hr/en/multimedia/weekly-prayer-programme/

Aftenprogrammet:

Den første del af aftenprogrammet består af at bede Rosenkransen – Glædens Mysterier og Smertens Mysterier. Dette er også tidspunktet, hvor man forbereder sig  til den hellige messe. Jomfru Maria har selv bedt os om at forberede os til Den Hellige Messe.

På dette tidspunkt i – en bønsatmosfære – er der mange, der går til skrifte.

Dette tidspunkt for bøn er også tidspunktet for åbenbaringen. De troende samles fordi Jomfru Maria kommer. Hun beder og velsigner alle og er på den måde nærværende.  Hun forbereder de troende på at fejre Den Hellige Eukaristi.

Aftenstemning med votivlys.

Den Hellige Messe bliver fejret, så at alle de troende fra forskellige lande og med forskelligt sprog kan deltage så aktivt som muligt i fejringen. Evangeliet bliver læst på de respektive sprog  og så meget det kan lade sig gøre også forbønnerne. Ligesådan sangene, er valgt så de flest mulige pilgrimme kan deltage.

Efter den hellige messe bedes Trosbekendelsen, syv Fadervor og Hil Dig Maria og Ære være Faderen og derefter bøn for helbredelse. Jomfru Maria beder os om ikke at forlade Kirken med det samme efter den Hellige Messe, men om at blive sammen med Jesus. Dette er den bedste tid for at bede om Helbredelse, fordi vi før kommunionen siger til Jesus: ” Sig blot et ord og min sjæl vil blive helbredt!” .

Der sker mange indre helbredelser under denne bøn og der har også været fysiske helbredelser. Til Sidst bedes de Herlighedsfulde Mysterier. De bedes ved slutningen af aftenprogrammet og ved slutningen af dagen, så at sjælen og hjertet kan indstille sig på det som venter en efter døden. At deltage i fejringen af Den Opstandne Kristus, og at vende sti åndelige  syn mod Jomfru Maria og hendes herlighedsfulde optagelse i Himlen og kroningen som Dronning. På denne måde åbnes hjertet og sjælen til Guds liv og det håb, som trøster og giver styrke, og mod til at fortsætte den jordiske vej indtil den endelige sejr.

Jomfru Maria har bedt om et sådant program. Det er derfor, det bør anbefales til pilgrimmene, at de deltager i hele aftenbedeprogrammet. Det er ikke så vigtigt at hvert ord bliver forstået, siden et mysterium ikke kan forstås, men bare kan erfares  med ens hjerte.

Enhver som har deltaget i hele aftenprogrammet ved, hvor vigtigt det er for en pilgrim. Nogle pilgrimme deltager ikke i den Hellige messe om aftenen, med den undskyldning, at de ikke forstår eller at noget andet – aftensmaden et møde finder sted på det tidspunkt. Der er også dem som bliver ved aftenprogrammet men går rundt ved Kirken medens der er Hellig Messe, idet de venter på bønnen for helbredelse.

Dette skal undgås. Man bør blive til hele aftenprogrammet, så at man kan forstå hvad jomfru Maria ønsker.

Jomfru Maria har sagt at det kun er i bøn vi kan forstå hvad Guds plan med os er!