2018

Julebudskab til Marija d. 25. december 2018:
“Kære børn! Jeg bringer jer min Søn, Jesus, som er Fredens Konge. Måtte Han skænke jer fred, og måtte denne fred ikke kun være til jer men, kære børn, bring den til andre med glæde og ydmyghed. Jeg er med jer og beder for jer i denne nådens tid som Gud har givet jer. Min tilstedeværelse er tegn på kærlighed her mens jeg er her hos jer og beskytter jer og leder jer frem mod evigheden. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2 december 2018:
Kære børn, når I kommer til mig, som til en mor, med et rent og åbent hjerte, så vid at jeg lytter til jer, opmuntrer jer, trøster jer og fremfor alt, går i forbøn for jer hos min Søn. Jeg ved, at I ønsker at have en stærk tro, og at udtrykke den på den rigtige måde. Hvad min Søn beder jer om er at have en oprigtig, stærk og dyb tro – således er enhver måde, I udtrykker den på, korrekt. Tro er det mest underfulde mysterie, som gemmes i hjertet. Den er mellem Den Himmelske Fader og alle Hans børn; den kendes på frugterne og på den kærlighed man har mod alle Guds skabninger. Min kærligheds apostle, mine børn, stol på min Søn. Hjælp alle mine børn til at lære Hans kærlighed at kende. I er mit håb – I som stræber efter oprigtigt at elske min Søn. I kærlighedens navn, for jeres frelses skyld, ifølge den Himmelske Faders og gennem min Søns vilje, er jeg her i blandt jer. Min kærligheds apostle, sammen med bøn og ofre, må jeres hjerter være oplyst af min Søns kærlighed og lys. Må dette lys og kærligheden oplyse dem, I møder, og bringe dem tilbage til min Søn. Jeg er med jer. På en særlig måde, er jeg ved jeres hyrders side. Med min moderlige kærlighed oplyser jeg og opmuntrer dem, så at de med hænder velsignet af min Søn, må velsigne hele verden. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. november 2018:
“Kære Børn! Dette er en nådens og bønnes tid, en tid til at vente og til at give. Gud giver sig selv til jer, for at I må elske Ham over alt andet. Derfor, små børn, skal I åbne jeres hjerter og familier, så at denne ventetid må blive til bøn og kærlighed, og specielt tid til at give. Jeg er med jer, små børn, og opmuntrer jer til ikke at opgive det som er godt, da frugterne heraf ses og høres langvejs fra. Det er derfor, fjenden er vred og gør alt for at føre jer væk fra bønnen. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. november 2018:
“Kære børn, mit moderlige hjerte lider, når jeg ser på mine børn, der ikke elsker sandheden, der gemmer den væk – når jeg ser på mine børn, som ikke beder med deres følelser og gerninger. Jeg er bedrøvet, når jeg siger til min Søn, at mange af mine børn ikke længere har tro, at de ikke kender Ham – min Søn. Derfor kalder jeg jer, min kærligheds apostle: stræb efter at se ind i selve menneskehjertets dyb, og der vil I være sikre på at finde en lille skjult skat. At se på denne måde er nåde fra den Himmelske Fader. At se det gode, selv der hvor det største onde er – at stræbe efter at forstå hinanden og ikke at dømme – det er det min Søn beder jer om. Og jeg, som en moder, kalder jer til at lytte til Ham. Mine børn, ånden er mægtigere end kødet, og, båret af kærlighed og gerninger, overvinder den alle forhindringer. Glem ikke: min Søn har elsket jer og elsker jer. Han er med jer og i jer, når I er eet med Ham. Han er verdens lys, og ingen eller intet vil være i stand til at stoppe Ham i den endelige herlighed. Derfor, min kærligheds apostle, vær ikke bange for at vidne om sandheden. I skal vidne om den med entusiasme, med gerninger, med kærlighed, med jeres offer, og frem for alt, med ydmyghed. I skal vidne om sandheden over for alle dem, som endnu ikke har lært min Søn at kende. Jeg vil være ved jeres side. Jeg vil opmuntre jer. I skal vidne om kærligheden, der aldrig stopper fordi den kommer fra Den Himmelske Fader, som er evig og som tilbyder evighed til alle mine børn. Min Søns ånd vil være ved jeres side. På ny kalder jeg jer, mine børn: bed for jeres hyrder, bed om at min Søns kærlighed må lede dem. Tak”

Budskab til Marija d. 25. oktober 2018:
“Kære børn! I har den store nåde, at I er kaldede til et nyt liv gennem de budskaber, som jeg giver jer. Mine kære børn, dette er en nådens tid, en tid med kald til omvendelse for jer og de kommende generationer. Derfor kalder jeg jer, mine kære børn, bed mere og åbn jeres hjerte for min Søn, Jesus. Jeg er med jer, og elsker jer alle og velsigner jer med min moderlige velsignelse. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. oktober 2018:
“Kære børn, jeg kalder jer til at være modige og ikke blive trætte, for selv den mindste gode gerning – det mindste tegn på kærlighed – besejrer det onde, som er alt mere synligt. Mine børn, lyt til mig, så det gode må vinde, så at I lærer min Søns kærlighed at kende. Dette er den største lykke – min Søns hænder, der omfavner; Han som elsker sjælen, Han som har givet sig selv for jer og altid giver sig selv på ny i Eukaristien, Han som har det evige livs ord. At lære Hans kærlighed at kende, at følge i hans fodspor, betyder at have en spirituel rigdom. Det er den rigdom som giver gode følelser og ser kærlighed og godhed overalt. Min kærligheds apostle, mine børn, vær som solens stråler, der med varmen fra min Søns kærlighed varmer alle omkring jer. Mine børn, verden har brug for kærlighedens apostle; verden har brug for megen bøn, men bøn bedt med hjertet og sjælen og ikke kun udtalt med læberne. Min børn, længes efter hellighed, men i ydmyghed, i ydmygheden som tillader min Søn at gøre, hvad han ønsker at gøre gennem jer. Mine børn, jeres bønner, jeres ord, tanker og gerninger – alt dette enten åbner eller lukker dørene til det Himmelske Kongerige for jer. Min Søn viste jer vejen og gav jer håb, og jeg trøster og opmuntrer jer fordi, mine børn, jeg erfarede smerten, men jeg havde tro og håb. Nu har jeg som løn livet i min Søns kongerige. Derfor, lyt til mig, hav mod og bliv ikke trætte. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. september 2018:
Kære børn! Også naturen giver jer tegn på dens kærlighed til jer gennem de frugter den giver jer. Også I, gennem mit komme, har modtaget en overflod af gaver og frugter. Små børn, hvor meget I har svaret på mit kald, ved Gud. Jeg kalder jer – det er ikke for sent – beslut jer for hellighed og et liv med Gud, i nåde og fred. Gud vil velsigne jer og give jer hundrede fold tilbage, hvis I stoler på Ham. Tak fordi I har svaret på mit kald!

Budskab til Mirjana d. 2. september 2018:
Kære børn. Mine ord er enkle men er fyldt med moderlig kærlighed og omsorg. Mine børn, mere og mere kastes mørkets og bedragets skygger over jer, og jeg kalder jer til lyset og sandheden – jeg kalder jer til min Søn. Kun Han kan forvandle fortvivlelse og lidelse til fred og klarhed; kun Han kan give håb i den dybeste smerte. Min Søn er verdens liv. Jo mere I lærer ham at kende – jo mere I nærmer jer Ham – jo mere vil I elske Ham, fordi min Søn er kærlighed. Kærlighed forandrer alt; det gør også det mere smukt, som uden kærligheden synes ubetydeligt for jer. Det er derfor, jeg på ny siger til jer, at I skal elske meget, hvis I ønsker at vokse åndeligt. Jeg ved, min kærligheds apostle, at det ikke altid er let; men, mine børn, også bag de smertefulde veje er der veje, der leder til spirituel vækst, til tro og til min Søn. Mine børn, bed – tænk på min Søn. I alle døgnets øjeblikke, opløft jeres sjæl til Ham, og jeg vil samle jer som blomster fra den smukkeste have og give dem som gave til min Søn. Vær min kærligheds sande apostle; spred min Søns kærlighed til alle. Vær haver fulde af de smukkeste blomster. Med jeres bønner hjælp jeres hyrder til at være åndelige fædre fyldt med kærlighed til alle mennesker. Tak!

Budskab til Marija d. 25. august 2018:
“Kære børn! Dette er en nådens tid. Mine kære børn, bed mere, tal mindre, og overgiv jer til Gud, så at Han kan føre jer ad vejen til omvendelse. Jeg er med jer og elsker jer med min moderlige kærlighed. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. august 2018:
“Kære børn! Med moderlig kærlighed kalder jeg jer til at åbne jeres hjerte for freden, til at åbne jeres hjerte for min Søn, så at kærligheden til min Søn synger i jeres hjerte, for kun gennem denne kærlighed kommer der fred i sjælen. Mine børn, jeg ved at I besidder godhed, jeg ved at I besidder kærlighed – en barmhjertig kærlighed; men mange af mine børn har stadig et lukket hjerte. De tror, at de kan klare sig uden at lede deres tanker hen mod den Himmelske Fader der oplyser alt, mod min Søn der altid er med jer på ny i Eukaristien, og som ønsker at lytte til jer. Mine børn, hvorfor taler I ikke med ham? Hvert eneste af jeres liv er vigtigt og dyrebart, fordi det er en gave fra den Himmelske Fader for evigt. Derfor, glem aldrig at takke Ham: at tale med Ham. Jeg ved, mine børn, at hvad der kommer efter livet er ukendt for jer, men når I kommer dertil, vil I modtage svar på alt. Min moderlige kærlighed ønsker, at I er beredte. Min børn, fortsæt med gennem jeres liv at vække gode følelser i hjerterne på de mennesker, I møder, følelser af fred, godhed, kærlighed og tilgivelse. Gennem bønnen, lyt til hvad min Søn siger, og handl derefter. På ny kalder jeg jer til bøn for jeres hyrder, for dem som min Søn har kaldet. Husk, at de trænger til bøn og kærlighed. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. juli 2018:
“Kære børn! Gud har kaldt mig til at lede jer til Ham, for Han er jeres styrke. Derfor kalder jeg jer til at bede til Ham og stole på Ham, for Han er jeres tilflugt mod alt ondt, som lurer og som fører sjæle væk fra den nåde og glæde, som I alle er kaldet til. Mine kære børn, lev Himlen her på jorden for at det skal gå jer godt, og Guds bud kan lyse på jeres vej. Jeg er med jer, og jeg elsker jer alle med min moderlige kærlighed. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. juli 2018:
“Kære børn! Jeg er moder til jer alle. Vær derfor ikke bange, for jeg hører jeres bønner. Jeg ved, at I søger mig, og derfor beder jeg for jer til min Søn, min Søn som er forenet med den Himmelske Fader og Helligånden – Talsmanden -, min Søn som leder sjæle til det Kongerige Han kom fra, Lysets og Fredens Kongerige. Mine børn, I har fået frihed til at vælge; men, som moder, bønfalder jeg jer, om at vælge friheden til godhed. I forstår og føler med rene og enkle sjæle inderst inde, selv om I nogle gange ikke forstår ordene, hvad sandhed er. Mine børn, mist ikke sandheden og det sande liv for at følge det falske liv. Ved et liv i sandhed, vokser Himmelens Kongerige i jeres hjerter, og det er Fredens, Kærlighedens og Harmoniens Kongerige. Så, mine børn, vil der ikke bo selviskhed, der distancerer jer fra min Søn, der vil i stedet være kærlighed og forståelse for jeres næste. For, husk, jeg gentager det for jer igen, at bede betyder også at elske andre, jeres næste, og at give sig selv for dem. Elsk og giv i min Søn, så vil han arbejde i jer og for jer. Mine børn, tænke uafladeligt på min Søn og elsk Ham umådeligt, så vil I have det sande liv, der varer evigt. Tak, min kærligheds apostle!”

Budskab til Marija d. 25. juni 2018:
“Kære børn! Denne dag har Herren givet mig at takke Ham for hver enkelt af jer; for dem, der har omvendt sig og taget imod mine budskaber og begivet sig ud på omvendelsens og hellighedens vej. Glæd jer, mine kære børn, for Gud er barmhjertig og elsker jer alle sammen med sin umådelige kærlighed og leder jer – gennem mit komme her – til frelsens vej. Jeg elsker jer alle og giver jer min Søn, så Han kan give jer fred. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. juni 2018:
“Kære børn. Jeg kalder jer til at acceptere mine ord som jeg taler til jer som en moder, med hjertets enkelhed, således at I må gå vejen i fuldstændig lys og renhed, gennem min Søns enestående kærlighed, Gud og menneske. En glæde – ubeskrivelig i menneskelige ord – vil gennemtrænge din sjæl og min Søns kærlighed og fred vil omfavne dig. Dette ønsker jeg for alle mine børn. Derfor, I, mine kærlighedens apostle, I som ved hvordan man elsker og tilgiver. I som ikke dømmer, I som jeg opmuntrer, I skal være et eksempel for alle dem som ikke går lysets og kærlighedens vej, og som afviger fra den. Gennem jeres liv vis dem sandheden. Vis dem kærlighed for kærligheden overvinder alle besværligheder og alle mine børn tørster efter kærlighed. Jeres enhed i kærlighed er en gave til mig og min Søn. Men, mine børn, husk at kærligheden også betyder at ønske det gode for din næste og at ønske omvendelse for din næstes sjæl. Når jeg ser på jer samlet omkring mig, er mit hjerte trist, fordi jeg ser så lidt broderlig kærlighed, barmhjertig kærlighed. Mine børn, Eukaristien – min Søn levende iblandt jer – Hans ord vil hjælpe jer til at forstå, fordi Hans ord er liv., Hans ord gør at sjælen kan ånde, Hans ord bringer en erkendelse af kærligheden. Kære børn, på ny, bønfalder jeg jer som en moder der ønsker det gode for hendes børn; elske jeres hyrder, bed for dem. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. maj 2018:
“Kære børn! I denne fredsløse tid, kalder jeg jer til at have mere tillid til Gud som er jeres Fader i Himlen og som har sendt mig til at lede jer til Ham. I, åbn jeres hjerter for de gaver som Han ønsker at give jer, i jeres hjerters stilhed. Tilbed min Søn Jesus som har givet sit liv så I må leve evigt – hvortil Han ønsker at lede jer. Må jeres håb være glæden over i jeres dagligdag at møde den Allerhøjeste. Derfor, jeg kalder jer: afvis ikke bønnen fordi bøn virker mirakler. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. maj 2018:
“Kære børn! Alt hvad min Søn, som er kærlighedens lys, har gjort og gør, har Han gjort af kærlighed. Også jer, mine børn, når I lever i kærlighed og elsker jeres næste, gør I min Søns vilje. Mine kærlighedens Apostle, gør jer selv små; åbn jeres rene hjerter til min Søn så Han kan arbejde gennem jer. Med troens hjælp, bliv fyldt med kærlighed. Men, mine børn, glem ikke at Eukaristien er troens hjerte. Det er min Søn som nærer jer med Hans Legeme og styrker jer med Hans blod. Dette er et kærlighedens mirakel; min Søn som altid kommer på ny, levende, for at bringe liv tilbage til sjælene. Mine børn, ved at leve i kærlighed gør I min Søns vilje og Han lever i jer. Mine børn, mit moderlige ønske er for jer altid at elske Ham mere, fordi Han kalder Han kalder jer med Hans kærlighed. Han giver jer kærlighed så I må sprede den til alle omkring jer. Som en moder, gennem Hans kærlighed, er jeg med jer for at tale et kærlighedens ord og håb til jer – for at tale det evige ord til jer, som sejrer over tiden og døden – for at kalde jer at være mine kærlighedens apostle. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. april 2018:
“Kære børn! I dag kalder jeg jer til at leve det nye liv med Jesus. Må den Opstandne give jer styrke til altid at være stærke i livets prøvelser og være trofaste og udholdende i bøn; fordi Jesus frelste jer ved Hans sår og gennem Hans Opstandelse gav jer nyt liv. Bed, små børn og mist ikke håbet. Må glæde og fred være i jeres hjerter og vidne om glæden at I tilhører mig. Jeg er med jer og elsker jer alle med min moderlige kærlighed. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. april 2018:
“Kære børn! Gennem den Himmelske Faders store kærlighed er jeg ved jeres side som jeres moder og I er ved min side som mine børn, som mine kærlighedens apostle som jeg uophørligt samler omkring mig. Mine børn, I er dem som sammen med mine bønner, behøver fuldstændigt at overgive jer til min Søn så det ikke længere er jer der lever men min Søn som lever I jer – så at alle dem der ikke kender min Søn må se Ham i jer og ønske at lære Ham at kende.
Bed, at de I jer må se klar ydmyghed og godhed, og villighed til at tjene andre, således at de må se at I med hjertet lever jeres kald i verden, i fællesskab med min Søn; at de i jer må se mildhed, omsorg og kærlighed til min Søn, såvel som for alle brødre og søstre.
Mine kærlighedens apostle. I må bede meget og rense jeres hjerter at I må være de første til at vandre min Søns vej, at I må være de retfærdige om er forenede med min Søns retfærdighed.
Mine børn, som mine kærlighedens apostle, må I være forenede i det fællesskab som udgår fra min Søn, så mine børn, dem der endnu ikke kender min Søn, må genkende kærlighedens fællesskab og må længes efter at vandre livets vej, vejen til forening med min Søn. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. marts 2018:
“Kære børn! Jeg kalder jer til at være sammen med mig i bøn i denne nådens tid hvor mørket kæmper imod lyset. Bed, små børn, gå til skrifte og begynd et nyt nådens liv. Beslut jer for Gud og Han vil lede jer mod hellighed; og korset vil blive et sejrens tegn og håb for jer. Vær stolte af jeres dåb og taknemmelig i jeres hjerter at I er en del af Guds plan. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 18. marts 2018:
“Kære børn! Mit jordiske liv var simpelt. Jeg elskede og glædede mig ved små ting. Jeg elskede livet – Guds gave – selvom smerte og lidelse gennemborede mit hjerte. Mine børn, jeg havde troens styrke og grænseløs tillid til Guds kærlighed. Alle der har troens kraft er stærke. Tro får dig til at leve efter, hvad der er godt, og så kommer lyset fra Guds kærlighed altid i det ønskede øjeblik. Det er den kraft der styrker i smerte og lidelse. Mine børn, bed om troens kraft, stol på den Himmelske Fader, og vær ikke bange. I skal vide, at ikke en eneste skabning, der tilhører Gud, vil gå fortabt, men vil leve evigt. Hver smerte har sin ende og så begynder livet i frihed, der hvor alle mine børn kommer hen, hvor alt gives tilbage. Mine børn, jeres kamp er hård. Den vil blive endnu sværere, men følg mit eksempel. Bed om troens styrke; stol på den Himmelske Fader. Jeg er med jer. Jeg manifesterer mig for jer. Jeg opmuntrer jer. Med umådelig moderlig kærlighed kærtegner jeg jeres sjæl. Tak!”

Budskab til Mirjana d. 2. marts 2018:
“Kære børn! Store er de gerninger som den Himmelske Fader har gjort i mig, som Han gør i alle dem, som varmt elsker ham og som trofast og hengivent tjener ham. Mine børn, den Himmelske Fader elsker jer, og det er gennem Hans kærlighed, at jeg er her hos jer. Han taler til jer. Hvorfor ønsker i ikke at se tegnene? Alt er lettere ved Hans side. Også smerte levet med Ham er nemmere, når troen er der. Tro hjælper mod smerte, og smerte uden tro fører til modløshed. Smerte udlevet og ofret til Gud opløfter. Frelste min Søn ikke verden gennem Sit smertefulde offer? Som Hans moder var jeg hos ham i smerten og lidelsen, som jeg er hos jer alle. Mine børn, jeg er hos jer i livet, i lidelsen, i smerten, i glæden og i kærligheden. Derfor, hav håb. Det er håbet, der gør, at i forstår, at livet er her. Mine børn, jeg taler til jer, min stemme taler til jeres sjæl, mit hjerte taler til jeres hjerte. åh, min kærligheds apostle, hvor mit moderlige hjerte dog elsker jer. Jeg ønsker at lære jer så mange ting. Hvor mit hjerte dog længes efter at I er fuldkomne; og I kan kun være fuldkomne, når jeres sjæl, krop og kærlighed er forenet inde i jer. Jeg bønfalder jer, som mine børn, at I beder for Kirken og Hendes tjenere – jeres hyrder; at Kirken må være sådan som min Søn ønsker den – klar som et kildevæld og fuld af kærlighed. Tak!

Budskab til Marija d. 25. februar 2018:
“Kære børn! I denne nådens tid kalder jeg jer alle til at åbne jer og leve budene som Gud har givet jer, at de må lede jer gennem Sakramenterne på vejen til omvendelse. Verden og verdens fristelser prøver jer, men I, små børn, kig på Guds skabninger som Han har givet til jer i skønhed og ydmyghed og små børn elsk Gud over alt og Han vil lede jer på frelsens vej. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. februar 2018:
“Kære børn! I som min Søn elsker, I som jeg elsker med en umådelig moderlig kærlighed, giv jer ikke ind i egenkærlighed, at egenkærlighed skal regere verden! Tillad ikke at kærlighed og godhed holdes skjult. I som er elsket, som er kommet til at kende min Søns kærlighed, husk at blive elsket betyder at elske. Mine børn, hav tro. Når I har troen er I lykkelige og spreder freden; jeres sjæle skælver af glæde. Min Søn er i sådan en sjæl. Når I giver jer selv for jeres tro, når I giver jer selv for kærligheden, når I gør godt imod jeres næste, smiler min Søn i jeres sjæle. Mine kærlighedens apostle, jeg kommer til jer som en moder. Jeg samler jer omkring mig og jeg ønsker at lede jer på kærlighedens og troens vej, på vejen der fører til verdens lys. Jeg er her for kærlighedens skyld, for troens skyld, fordi med min moderlige velsignelse ønsker jeg at give jer håb og styrke på jeres vej – fordi vejen der fører til min Søn er ikke let. Den er fyldt med forsagelser, at give, ofre, tilgivelse og megen, megen kærlighed. Men den vej fører til fred og lykke. Mine børn, tro ikke på de forførende stemmer som taler til jer om falske ting, om falsk glitren. I, mine børn, vend tilbage til Skrifterne. Jeg ser på jer med en umådelig kærlighed, og gennem Guds nåde gør jeg mig selv synlig for jer. Mine børn, drag afsted med mig. Må jeres sjæle skælve af glæde. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. januar 2018:
“Kære børn! Må denne tid være en bønnens tid for jer, så at Helligånden, gennem bøn, må falde på jer og lede jer til omvendelse. åben jeres hjerter og læs de Hellige Skrifter, at gennem vidnesbyrdene I må komme Gud nærmere. Overalt, små børn, søg Gud og det der hører Gud til og forlad det jordiske og lad det hører jorden til, fordi satan trækker jer ned i støvet og i synd. I er kaldede til hellighed og skabt for Himlen; derfor, søg Himlen og det der hører HImlen til. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. januar 2018:
“Kære børn! Når kærligheden begynder at forsvinde fra jorden, når vejen til frelsen ikke længere kan findes, kommer Jeg, moderen for at hjælpe jer til at lære den sande tro at kende – levende og dyb – for at hjælpe jer til sand kærlighed. Som en moder længes jeg efter gensidig kærlighed, godhed og renhed. Mit ønsker er at I er retfærdige og at I elsker hinanden. Mine børn, vær glade i jeres sjæl, vær rene, vær børn. Min Søn plejede at sige at Han elsker at være blandt rene hjerter, fordi rene hjerter altid er unge og glade. Min Søn bad jer om at tilgive og elske hinanden. Jeg ved at dette ikke altid er nemt. Lidelse får jer til at vokse i ånden. For at I kan vokse åndeligt endnu mere, så skal I oprigtigt og i sandhed tilgive hinanden og elske. Mange af mine børn på jorden kender ikke min Søn, de elsker Ham ikke; men I som elsker min Søn, I som bærer Ham i jeres hjerter, bed, bed og I bønnen vil I føle min Søn ved jeres side. Må jeres sjæle ånde i Hans ånd. Jeg er iblandt jer og jeg taler om små og store ting. Jeg bliver ikke træt af at tale til jer om min Søn – den sande kærlighed. Derfor, mine børn, åben jeres hjerter til mig. Tillad mig at lede jer som en moder. Vær min og min Søns kærlighedens apostle. Som en moder bønfalder jeg jer til ikke at glemme dem som min Søn har kaldet til at lede jer. Bær dem i jeres hjerter og bed for dem. Tak!”