Visionærerne

Vicka Ivankovic-Mijatovic

Vicka er den ældste af visionærerne. Hun blev født den 3. september 1964 i Bijakovici og kommer fra en familie med fem børn.

Hendes bønsmission, som Jomfru Maria har givet hende, er at bede for de syge. Jomfru maria viste sig for hende for første gang d. 24. juni 1981. Hun har stadig daglige åbenbaringer og Jomfru Maria har indtil nu åbenbaret 9 hemmeligheder for hende.

Vicka giftede sig den 26. januar 2002 og bor nu med sin mand Mario Mijatovic i den lille landsby Gradac, få kilometer nord for Medjugorje. De har to børn Sophia Maria og Anton.

Vicka er elsket af pilgrimmene på grund af hendes utrættelige arbejde med at møde dem og fortælle om hvad jomfru maria siger.

Hun har gennem årene mødt pilgrimmene på trappen til sine forældres hus i Bijakovici (hvor hun også selv boede indtil hun blev gift). Pilgrimmene har stået i tusindvis og hørt på hendes vidnesbyrd, på alle mulige sprog.

Hun er også elsket på grund af hendes venlighed og imødekommenhed. Hun lægger gerne hånden på de nærmeste og beder en lille bøn for dem. Hun lyser og dem som møder hende bliver gladere.

Vicka siger: Før bad jeg af ren og skær vane. Nu er jeg fuldstændig et med bønnen. Jeg har overgivet mit liv helt til Gud. Jeg har ondt af dem, som ikke tror på Gud, fordi Jomfru Maria ønsker at ingen går fortabt. Vi kan hjælpe hinanden med at finde den rette vej til Gud. Det er op til folk selv at adlyde budskaberne og omvende sig. Der sker store ting her. Jomfru Maria er blandt os. Hun ønsker at føre alle til hendes Søn. Det er derfor at hun er kommet gennem så mange år og så ofte. Her føler alle nærheden og kærligheden fra Gud.

Jomfru Maria begyndte i januar 1983 at fortælle hende sin livshistorie, som tog over to år.

De informationer Jomfru Maria har dikteret til Vicka igennem disse to år er nedskrevet i to håndskrevne notesbøger og vil blive publiceret når Jomfru Maria siger til Vicka, at tiden er inde.

Mirjana Dragicevic-Soldo

Mirjana blev født den 18 marts 1965 i Sarajevo. Hendes bønsmission fra Jomfru Maria er at bede for de ikke – troende. Hun er den andenældste af seerne.

Mirjana er veluddannet og har en eksamen fra universitetet i Sarajevo, hvor hendes familie boede.

Mirjana var nr. to, der så Jomfru Maria den dag – den 24. juni i Medjugorje. Selvom hendes familie boede i Sarajevo, så holdt hun sommerferie hos sin bedstemor som boede i Bijakovici. Der er derfor, hun var i Medjugorje den sommer.

Hun har haft daglige åbenbaringer fra den 24. juni 1981 til  den 25. december 1982. På denne dag modtog Mirjana hendes 10 og sidste hemmelighed fra Jomfru Maria.

Mirjana var den første seer, der modtog alle 10 hemmeligheder. Siden den dag har jomfru Maria kun vist sig for hende en gang om året på hendes fødselsdag den 18 marts – indtil den 2 august 1987, hvor Jomfru Maria også begyndte at åbenbare sig for hende den 2. i hver måned for at bede med hende for de ikke-troende.

Mirjana fortæller os, at Jomfru Maria definerer ikke-troende, som dem der endnu ikke har følt Guds kærlighed. Hun siger, at hvis vi bare en gang så tårerne i Jomfru Marias øjne i forhold til dem, som ikke tror, så ville vi begynde at bede intenst for hendes intentioner.

Disse særlige møder med Jomfru Maria er nogen gange åbenbaringer og nogen gange locutions.

Mirjanas månedlige møde med Jomfru Maria var i begyndelsen noget meget privat. Ikke engang hendes egen familie var med, når disse møder med Jomfru Maria fandt sted. Mirjana låste sig inde i et rum og begyndte at bede.

Den 2. januar 1997 sagde Jomfru Maria, at den 2. februar 1997 skulle disse møder være offentlige. Jomfru Maria inviterer alle til at være med i bøn den 2. i her måned for ikke-troende.

For dem som er heldige at være i Medjugorje den 2. i en måned, kan man være med Mirjana i åbenbaringen, som indtil nu har været i Cenacolo Communitetet i Medjugorje.

Mirjana bor i Medjugorje og er gift med Marko Soldo, som hun har kendt siden de var børn. De har to døtre og mødes med pilgrimmene ofte, når de er i Medjugorje. Mirjana har også hjulpet med mange forældreløse i Medjugorje siden krigen. Hun er i familie med Fr. Slavko, som har oprettet ”Mothers Village” for forældreløse børn og som var Medjugorjes elskede sognepræst igennem mange år.

Mirjana siger: ”Jeg vidste ikke at Jomfru Maria åbenbaringer eksisterede. Jeg havde aldrig hørt om Lourdes eller Fatima. Da Ivanka først så Jomfru Maria var hun helt begejstret og ønskede også, at jeg skulle se. Men jeg tænkte, dette kan ikke være virkeligt! Men Jomfru Maria gav os styrken til at acceptere Hende som en mor. Jeg har forandret mig meget. Jeg er nu klar over, hvor tomt mit hjerte var. Nu, hvor jeg i sandhed mærker Gud og Jomfru Maria og troen. Mit forhold til Jomfru Maria er blevet som et mor – datter forhold. Jesus er som en ven, eller en ældre broder.

Den som tror på Gud og åbner sig for Gud behøver ikke at være bange. Gud vil være med ham også i fremtiden. Hvis alle troede på Gud, ville der ikke være krig.”

Marija Pavlovic-Lunetti

Marija er den tredjeældste i gruppen. Hun blev født den 1. april 1965 i Bijakovici.

Hendes bønsmission er at bede for sjælene i skærsilden.

Hun har tre brødre og to søstre. Da åbenbaringerne startede, studerede hun i Mostar, som er ca. 50 km. fra Medjugorje.

Hun er stille og mild og gør indtryk med sin dybe spiritualitet. De som kender hende siger, at hun er ”smuk, smuk” på grund af hendes væsen, hendes bøn og ydmyghed.

Jomfru Maria viste sig for hende for første gang den 25. juni 1981. Hun har stadig åbenbaringer hver dag og er den, som jomfru Maria betroet at videregive de månedlige budskaber den 25. i hver måned.

Jomfru Maria har givet hende ni hemmeligheder indtil nu.

 Hun bor i Italien, er gift og har fire børn. Hun besøger Medjugorje et par gange om året.

Marija siger: ”Alt har forandret sig i Medjugorje. Folk begyndte at bede og lytte til Jomfru Marias budskaber. Før bad jeg ikke nok. Nu ønsker jeg at bede mere og mere. Jeg er sikker på, at Gud giver meget til den, som åbner sig i bøn. Jeg siger til folk at de skal bede mere og Jomfru Maria vil give dem fred i alt det, som bebyrder dem. Det er ikke mig men Jomfru Maria, som tilskynder os til at pleje vores bønsliv, til at skabe fred og til at faste. Hun siger at alle som kommer til Medjugorje bør omvende sig. De må opmuntre andre mennesker også til at bede og faste. Gud ønsker, at vi skal bede og faste. Gud ønsker at udvikle menigheden og få den til at vokse mere og mere i tro. Hvis folk accepterer budskaberne, så vil Gud lede dem.”

Ivanka Ivankovic-Elez

Ivanka var den første, der så Jomfru Maria den 24. juni 1981 og er den yngste af de fire piger. Hun blev født den 21. juli i Bijakovici.

Hendes bønsmission er at bede for familer.

Hun har en broder og en søster. Hendes moder Jagoda døde i Maj 1981. Da åbenbaringerne begyndte spurgte Ivanka Jomfru Maria om sin mor. Jomfru Maria fortalte hende, at hendes moder var med hende i Himlen. Gud har tilladt Ivanka at se og tale med hendes moder, som er i himlen, fem gange i løbet af årerne.

Hun havde daglige åbenbaringer fra den 24. juni 1981 til den 7. maj 1985. Den dag betroede Jomfru Maria hende den sidste af hendes ti hemmeligheder. Jomfru maria sagde til hende, at hun resten af sit liv ville have åbenbaringer den 25. juni, som er årsdagen for åbenbaringerne. Og indtil nu har det været på den måde.

Ivanka bor i Medjugorje og er gift og har fire børn.

Ivanka siger: ”Da åbenbaringerne begyndte var jeg bare et barn. Jeg bad og gik i kirke, når mine forældre sagde, at det skulle jeg. Nu, når jeg beder føler jeg mig forenet med Gud og Jomfru Maria. Før, når jeg gik til Messe følte jeg ikke noget særligt. Nu ved jeg, at Gud er levende ved den Hellige Messe og giver sig selv helt til os i Hostien.

I forhold til min egen fremtid, så har jeg lagt det helt i Guds hænder. Min vej vil gå derhen, hvor Gud leder mig. Jeg er rådgiver for nogle unge mennesker og jeg ønsker at fortælle dem, at de skal vende sig om til Gud så hurtigt som muligt fordi Han er den eneste ene, som kan lede dem til lykke og sandhed. Vi må simpelthen bede mere og leve budskaberne fra Medjugorje.”

Ivan Dragicevic

Ivan er den ældste af de to drenge, som ser Jomfru Maria. Han blev født den 25. maj 1965 i Bijakovici.

Hans bønsmission er at bede for præster og for de unge i verden.

Selv om Mirjana og han deler det samme efternavn, er de ikke i familie.

Jomfru Maria har vist sig for ham hver dag siden den 24. juni 1981. Hun har betroet ni hemmeligheder.

Han er nu gift og bor halvdelen af året i Medjugorje og halvdelen i Boston. Ivan og han kone Laureen har tre børn.

Ivan siger: ” Åbenbaringerne har betydet en stor forskel i mit liv – forskellen mellem himmel og jord. For eksempel så indretter jeg min dag, så at der også i løbet af dagen bliver tid til at bede. Før havde mit liv ingen mening. Nu er jeg fyldt med en indre tilfredshed. Første gang jeg så jomfru Maria skete der en forandring i min sjæl og i mit hjerte. Før undgik jeg ofte bøn, men nu er forskellen så stor. Jeg kan virkelig ikke beskrive det. Jeg er ikke længere ked af at Jomfru Maria har åbenbaret min fremtid. Jeg er tillidsfuld og ikke bange, fordi jeg ved hvem der leder mig og derfor er jeg ikke bange for døden. Folk i vores menighed og alle mennesker burde føle det på den måde.”

Jacov Colo

Jakov er den yngste af seerne. Han blev født den 6. marts i Bijakovici og var kun 10 år gammel, da åbenbaringerne startede.

Hans bønsmission er at bede for de syge.

 Jakovs moder Jaca døde den 5. september 1983 og det havde stor betydning for Jakov, da hans far sjældent var hjemme og arbejdede i Tyskland, som så mange andre mænd i Medjugorje på det tidspunkt.

Han har haft daglige åbenbaringer siden den 25. juni 1981 og den 12 september 1998 gav Jomfru Maria ham hans tiende hemmelighed. Jomfru Maria viser sig nu for Jakov en gang om året, Juledag.

Jomfru Maria har bogstavelig talt opfostret Jakov, da hans mor døde, da han var så ung. Det var meget svært for ham, at acceptere at han ikke længere skulle se Jomfru Maria hver dag. Han anede ikke hvordan han skulle kunne fortsætte, og kæmpede i måneder indtil han fortæller, at han gennem bøn forstod, at han nu var lige som alle os andre, som ikke ser Jomfru Maria.

Han siger at Jomfru Maria er med hver eneste af os altid og vi kan opleve hende i vores hjerter.

Jakov bor i Medjugorje og er gift og har tre børn.

I de første år var tilstedeværelsen af den unge dreng i gruppen af visionærer en slags vidnesbyrd om ægtheden af åbenbaringerne. Det var højst utænkeligt at han skulle komme til kirken i to til tre timers bøn hver eneste dag både vinter og sommer i over tre år, bare for at få folk til at tro på, at han så Jomfru Maria.

Jakov siger: ”Fra det tidspunkt hvor Jomfru Maria først viste sig for mig har mit liv fuldstændig forandret sig. Nu beder jeg mere og går til messe hver aften. Jeg prøver mere og mere at opfylde Jomfru Marias budskaber. Jeg føler mig tættere til Gud nu. Jeg tror, vi skal bede om at Guds plan vil blive realiseret. Jeg ønsker nu at leve som en kristen. Jeg begynder dagen med bøn, så går jeg i skole. Når jeg kommer hjem så hjælper jeg med det, som er nødvendigt. For mig er messen et møde med den levende Gud. Jomfru Maria siger altid til os, at vi skal bede mere.”