2020

Julebudskab til Marija d. 25. december 2020:
“Kære børn! Jeg bringer jer den lille Jesus, der bringer jer fred. Han, der er jeres tilværelses fortid, nutid og fremtid. Mine kære børn, tillad ikke at jeres tro slukkes, ej heller håbet om en bedre fremtid, for I er udvalgte til ved enhver lejlighed at være vidner om håbet. Derfor er jeg her med Jesus. for at Han kan velsigne jer med sin fred. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Marija d. 25. november 2020:
“Kære børn! Dette er kærlighedens, varmens, bønnens og glædens tid. Mine kære børn, bed om at den lille Jesus må blive født i jeres hjerte. åbn jeres hjerte for Jesus, der gives til enhver af jer. Gud har sendt mig for at være glæde og håb i denne tid; og jeg siger til jer: Uden den lille Jesus vil I hverken have ømhed eller den himmelske følelse, der skjuler sig i den Nyfødte. Derfor, kære børn, arbejd på jer selv. Ved at læse den hellige Skrift vil I opdage Jesu fødsel og glæden, ligesom i de første dage som Medjugorje gav til menneskeheden. Historien vil blive sandhed, sådan som det også i dag gentager sig i jer og omkring jer. Arbejd og opbyg freden gennem skriftemålet. Forson jer med Gud, kære børn, og I vil se undere omkring jer. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Marija d. 25. oktober 2020:
“Kære børn! I denne tid kalder jeg jer til at vende tilbage til Gud og til bønnen. Anråb alle helgenerne om hjælp, så de kan være forbilleder og hjælp for jer. Satan er stærk, og kæmper for at rive så mange hjerte som muligt til sig. Han ønsker krig og had. Det er derfor, at jeg har været så længe hos jer, for at lede jer på vejen til frelsen, til Ham, der er vejen, sandheden og livet. Kære børn, vend tilbage til kærligheden til Gud, og Han vil være jeres styrke og tilflugt. TTak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Marija d. 25. september 2020:
“Kære børn. Jeg har været så længe hos jer, fordi Gud er stor i kærlighed og i mit nærvær. Jeg opfordrer jeg, kære børn: Vend tilbage til Gud og til bønnen. Måtte kærligheden være jeres livs målestok og glem ikke, mine kære børn, at bøn og faste kan udvirke mirakler i jer og omkring jer. Måtte I gøre alt hvad I gør, til Guds ære, for så vil Himlen fylde jeres hjerte med glæde, og I vil føle at Gud elsker jer og sender mig for at frelse jer og Jorden, I lever på. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Marija d. 25. august 2020:
“Kære børn! Dette er en nådens tid. Jeg er med jer og opfordrer jer, mine kære børn, til på ny at vende tilbage til Gud og til bønnen, indtil bønnen bliver en glæde for jer. Mine kære børn, I har ingen fremtid og ingen fred før jeres liv begynder med jeres personlige omvendelse og forandring til det gode. Det onde vil ende, og freden vil herske i jeres hjerte og i verden. Derfor, mine kære børn, bed, bed, bed. Jeg er med jer og går i forbøn for enhver af jer hos min Søn Jesus. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Marija d. 25. juli 2020:
“Kære børn. I denne urolige tid, hvor Satan høster sjæle, for at drage dem til sig, opfordrer jeg jer til udholdende bøn, så at I i bøn kan opdage Gud, der er kærlighed og håb. Mine kære børn, tag korset i jeres hænder. Måtte det være jer en opmuntring, så at kærligheden altid må sejre, især nu, hvor korset og troen forkastes. I skal være genskær og med jeres liv bevidne at troen og håbet stadig lever og at en ny verden med fred er mulig. Jeg er med jer og går i forbøn for jer hos min Søn, Jesus. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Marija d. 25. juni 2020:
“Kære børn, jeg hører jeres anråbelser og bønner, og jeg går i forbøn for jer hos min Søn Jesus, der er vejen, sandheden og livet. Mine kære børn, vend tilbage til bønnen og åbn jeres hjerter i denne nådens tid og gå ad omvendelsens vej. Jeres liv er forgængeligt, og uden Gud er det meningsløst. Derfor er jeg hos jer, for at føre jer til livets hellighed, så at enhver af jer kan opdage glæden ved livet. Jeg elsker jer alle, mine kære børn, og velsigner jer med min moderlige velsignelse. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Marija d. 25. maj 2020:
“Kære børn! Bed sammen med mig om et nyt liv for jer alle. I jeres hjerte ved I, kære børn, hvad I skal ændre: Vend om til Gud og Hans bud, så at Helligånden kan ændre jeres liv og jordens skikkelse, der har brug for fornyelse i Helligånden. Mine kære børn, vær bøn for alle dem, der ikke beder, vær glæde for alle dem, der ikke kan se nogen udvej, vær bærere af lys i mørket i denne urolige tid. Bed og spørg om hjælp og beskyttelse fra helgenerne, så at også I kan længes efter himlen og den himmelske virkelighed. Jeg er med jer, og jeg beskytter jer og velsigner jer alle med min moderlige velsignelse. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Marija d. 25. april 2020:
“Kære børn! Måtte denne tid være jer en anledning til personlig omvendelse. Mine kære børn, Bed i afsondrethed Helligånden om at styrke jer i troen på og tilliden til Gud, så at I kan blive værdige vidner om den kærlighed som Gud giver jer gennem mit nærvær. Mine kære børn, tillad ikke fristelserne at forhærde jeres hjerte og gøre jeres bøn til en ørken. Vær genskær af Guds kærlighed og vidn om den opstandne Jesus gennem jeres liv. Jeg er med jer og elsker jer alle med min moderlige kærlighed. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Marija d. 25. marts 2020:
“Kære børn! Jeg har været hos jer i så mange år for at føre jer ad vejen til hellighed. Vend tilbage til min Søn, vend tilbage til bøn og faste! Mine kære børn, tillad at Gud taler til jeres hjerte, for Satan hersker og vil ødelægge jeres liv og den jord, I træder på. Vær modige og beslut jer for hellighed! I vil se omvendelsen i jeres hjerter og familier, bønner vil blive hørt, Gud vil høre jeres klage og skænke jer fred. Jeg er med jer, og jeg velsigner jer alle med min moderlige velsignelse. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 18. marts 2020:
“Kære børn! Min Søn har altid set ud over tiderne. Jeg, Hans moder, ser gennem Ham ind I tiden. Jeg ser smukke og triste ting. Men jeg ser, at der stadig findes kærlighed og at I skal virke for at erkende den. Mine børn, I kan ikke være lykkelige, hvis I ikke elsker hinanden, hvis I ikke har kærlighed i hver en situation og hvert øjeblik I jeres liv. Jeg, som jeres Moder, kommer til jer med kærlighed. For at hjælpe jer at kende den sande kærlighed, at kende min Søn. Derfor opfordrer jeg jer til at stræbe efter kærlighed, tro og håb, igen og igen. Den eneste kilde I kan drikke af er tilliden til Gud, min Søn. Mine børn, i tider med uroligheder og afsavn, søg kun min Søns ansigt. Lev kun hans ord og vær ikke bange. Bed og elsk med ærlige følelser, gode gerninger, og hjælp med at forandre verden og med at mit hjerte må vinde. Min Søn og jeg beder jer om at elske hinanden, for uden kærlighed er der ingen frelse. Tak, mine børn!”
Efter dette budskab sagde Jomfru Maria til Mirjana, at hun ikke længere vil vise sig for hende den 2. i hver måned, men fremover kun den 18. marts.

Budskab til Mirjana d. 2. marts 2020:
“Kære børn, jeres rene og ægte kærlighed varmer mit moderhjerte. Jeres tro og tillid til den Himmelske Fader er duftende roser som I bringer mig – de smukkeste buketter af roser som består af jeres bønner, barmhjertigsgerninger og af kærlighed. Min kærligheds apostle, I som oprigtigt og med et rent hjerte stræber efter at følge min Søn, I som oprigtigt elsker Ham, hjælp med; vær I et eksempel for dem som endnu ikke har lært min Søns kærlighed at kende; men mine kære børn, ikke kun i ord men også i gerninger og oprigtige følelser gennem hvilke I ærer den Himmelske Fader. Min kærligheds apostle, det er tid til at være på vagt, og jer beder jeg om at udøve kærlighed, så at I ikke dømmer nogen, for den Himmelske Fader vil dømme alle. Jeg beder jer om kærlighed, så at I videregiver sandheden; for sandheden er gammel, den er ikke noget nyt, den er evig, den er sandhed. Den vidner om Guds evighed. Videregiv min Søns lys og fortsæt med at oplyse mørket som mere og mere ønsker at opsluge jer. Frygt ikke! Ved min Søns nåde og kærlighed er jeg hos jer. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. februar 2020:
“Kære børn! I denne nådens tid ønsker jeg at se jeres ansigter forvandlede i bøn. I er så overvældede af jordiske bekymringer og I kan ikke fornemme, at foråret står for døren. Mine kære børn, I er kaldet til bod og bøn. Ligesom naturen i det stille kæmper for det nye liv, opfordres også I til at åbne jer for Gud i bøn, i Ham vil I finde fred og forårssolens varme i jeres hjerte. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. februar 2020:
“Kære børn. Ved Guds beslutning og kærlighed, er jeg valgt til at være Guds moder og jeres moder. Men også ved min vilje og uendelige kærlighed til Den Himmelske Fader og min fulde tillid til ham, blev min krop Gud-menneskets kalk. Jeg var i sandhedens, kærlighed og frelsens tjeneste, ligesom jeg nu er blandt jer for at kalde jer, mine børn, min kærligheds apostle, til at være budbringere af sandheden; for at kalde jer til at sprede Hans ord, ordene om frelse, gennem jeres vilje og kærlighed til min Søn, så at I med jeres gerninger må vise, alle de der endnu ikke har lært min Søn at kende, Hans kærlighed. I vil finde styrke i Eukaristien, hvor min Søn nærer jer med Sit Legeme og styrker jer med Sit Blod. Mine børn, fold jeres hænder og betragt Korset i stilhed. På denne måde tiltrækker I troen, så I kan videregive den; I tiltrækker sandheden så I kan skelne; I tiltrækker kærligheden, så I ved hvordan man virkelig udøver kærlighed. Mine børn, fold jeres hænder og betragt Korset. Kun gennem Korset opnår I frelse. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. januar 2020:
“Kære børn! I dag opfordrer jeg jer til at bede endnu mere og endnu længere indtil I føler tilgivelsens hellighed i jeres hjerte. Der skal være hellighed i familierne, fordi, mine kære børn, der findes ikke nogen fremtid for denne verden uden hellighed og kærlighed. Og fordi I i hellighed og glæde skal hengive jer til Gud, jeres Skaber, der elsker jer med endeløs kærlighed. Derfor sender Han mig til jer. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. januar 2020:
“Kære børn! Jeg ved, at jeg er nærværende i jeres liv og i jeres hjerter. Jeg mærker jeres kærlighed. Jeg hører jeres bønner og leder dem hen til min Søn. Men, mine børn, med en moders kærlighed, ønsker jeg at være der i alle mine børns liv. Jeg ønsker at samle alle mine børn omkring mig, under min moderlige kappe, Det er derfor at jeg inviterer jer og kalder jer, min kærlighed apostle, til at hjælpe mig. Mine børn, min Søn udtalte ordene fra “Fadervor”, vor Fader som er overalt og i vores hjerter, fordi Han ønsker at lære jer at bede med både ord og følelser. Han ønsker, at I hele tiden bliver bedre til at udleve kærligheden fyldt at nåde, gennem bøn og grænseløse ofre for andre. Mine børn, giv min Søn næstekærlighed, trøstende ord, medfølelse og retfærdige gerninger overfor jeres næste. Alt hvad I giver andre, min kærligheds apostle, tager min Søn imod som en gave. Jeg er også med jer, for min Søn ønsker med min kærlighed, som med en lysstråle, at vække jeres sjæl til live, for at jeg kan hjælpe jer i jeres søgen efter fred og evig lykke. Derfor, mine børn, elsk hinanden, vær forenet gennem min Søn, vær Guds børn, som sammen, med et fuldt, åbent og rent hjerte, udtaler “Fadervor”. Og frygt ikke! Tak!”