2012

Julebudskab til Marija d. 25. december 2012:
Jomfru Maria kom med Jesusbarnet i sine arme og hun gav ikke noget budskab, men Jesusbarnet begyndte at tale og sagde: ” Jeg er jeres fred, lev mine bud!” Med korsets tegn velsignede Jomfru Maria og Jesusbarnet os sammen.

Budskab til Mirjana d. 2 december 2012:
“Kære børn! Med moderlig kærlighed og moderlig tålmodighed kalder jeg jer atter til at leve i overensstemmelse med min Søn, til at sprede Hans fred og Hans kærlighed, så at I, som mine apostle, må komme til at acceptere Guds sandhed med hele jeres hjerte og bede om, at Helligånden må lede jer. Så vil I blive i stand til trofaste at tjene min Søn og vise Hans kærlighed til andre med jeres liv. Som følge af min Søns kærlighed og min kærlighed som moder stræber jeg efter at bringe alle mine forvildede børn ind i min moderlige omfavnelse og at vise dem troens vej. Mine børn, hjælp mig i min moderlige kamp og bed med mig, så at syndere må blive bevidste om deres synd og angre af hele deres hjerte. Bed også for dem, som min Søn har udvalgt og indviet i Hans navn. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. november 2012:
“Kære Børn! I denne nådens tid kalder jeg jer alle til fornyelse i bøn. åben jer for det hellige skriftemål, så at hver enkelt af jer kan komme til at acceptere mit kald med hele hjertet. Jeg er med jer og jeg beskytter jer fra syndens ødelæggelse, men I må åbne jer for omvendelsens og hellighedens vej, så jeres hjerte kan komme til at brænde af kærlighed til Gud. Giv Ham tid og Han vil give sig selv til jer og på den måde i Guds vilje vil I opdage kærligheden og glæden ved at leve. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. november 2012:
“Kære børn, som en moder beder jeg jer indtrængende om at holde ud som mine apostle. Jeg beder til min Søn, at Han vil give jer guddommelig visdom og styrke. Jeg beder om, at I må tolke alt omkring jer i overensstemmelse med Guds sandhed og være stærke i jeres modstand mod alt, som ønsker at skille jer fra min Søn. Jeg beder om, at I må vidne om den Himmelske Faders kærlighed ifølge min Søn. Mine børn, der er givet jer stor nåde til at vidne om Guds kærlighed. Tag ikke det ansvar I har fået let. Gør ikke mit moderhjerte ked af det. Som en moder ønsker jeg at stole på mine børn, på mine apostle. Gennem faste og børn åbner I vejen for mig, så jeg kan bede min Søn om, at Han vil være ved jeres side og at hans navn må blive helliget gennem jer. Bed for hyrderne, fordi intet af dette ville være muligt uden dem. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. oktober 2012:
“Kære børn! I dag kalder jeg jer til bøn for mine intentioner. Forny faste og bøn, fordi satan er listig og tiltrækker mange hjerter til synd og fortabelse. Jeg kalder jer, små børn, til hellighed og til at leve i nåde. Tilbed min Søn så Han kan fylde jer med Hans fred og kærlighed, som I længes efter. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. oktober 2012:
“Kære Børn, jeg kalder på jer og jeg er her iblandt jer, fordi jeg behøver jer. Jeg behøver apostle med et rent hjerte. Jeg beder og I bør også bede om, at Helligånden må opmuntre jer og lede jer, at Han må oplyse jer og fylde jer med kærlighed og ydmyghed. Bed om at Han må fylde jer med nåde og barmhjertighed. Kun på den måde vil I komme til at forstå mig, mine børn. Kun da vil I forstå min smerte på grund af dem, som ikke kender Guds kærlighed. I vil oplyse vejen for dem, som har fået øjne, men som ikke ønsker at se. Jeg ønsker, at alle mine børn må komme til at se min Søn. Jeg ønsker, at alle mine børn må komme til at opleve hans Rige. Jeg kalder jer atter og jeg opfordrer jer til at bede for dem, som min Søn har kaldet. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. september 2012:
“Kære børn! Når I ser på rigdommen af farver i naturen, som den Højeste giver jer, så åben dit hjerte og bed med taknemmelighed for alt det gode, som du har og sig: “Jeg er skabt for evigheden” – og stræb efter himmelske ting, fordi Gud elsker dig med en uendelig kærlighed. Det er derfor, Han også har givet jer mig for at fortælle jer: ” Kun i Gud er jeres fred og jeres håb kære børn.” Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. september 2012:
“Kære børn, når jeg ser på jer, søger min sjæl de sjæle, som den ønsker at blive forenet med – de sjæle som har forstået vigtigheden af bøn for de af mine børn, som ikke har erfaret den Himmelske Faders kærlighed. Jeg kalder jer, fordi jeg behøver jer, accepter missionen og vær ikke bange, jeg vil styrke jer. Med mit nærvær vil jeg trøste jer i svære stunder. Tak for jeres åbne hjerter. Bed for præsterne. Bed, at enheden mellem min Søn og dem må blive stærkere, at de må blive et. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. august 2012:
“Kære børn! Også i dag, med håb i hjertet, beder jeg for jer og takker den Højeste for hver eneste af jer, som lever min budskaber med hjertet. Takket være Guds kærlighed , kan jeg elske og lede hver enkelt af jer gennem mit Ubesmittede Hjerte også til omvendelse. åben jeres hjerter og beslut jeg for hellighed, og håb vil skabe glæde i jeres hjerter. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. august 2012:
“Kære børn, jeg er med jer og jeg giver ikke op. Jeg ønsker, at I skal komme til at kende min Søn. Jeg ønsker for mine børn, at de kommer til at være sammen med mig i det evige liv. Jeg ønsker for jer, at I føler glæde og fred og at I opnår evig frelse. Jeg beder om, at I må overvinde menneskelige svagheder. Jeg bønfalder min Søn om, at give jer rene hjerter. Mine kære børn, kun rene hjerter ved hvordan, de skal bære et kors og ved hvordan, man skal ofre sig for alle de syndere, som har krænket den Himmelske Fader og som også i dag krænker Ham, selvom de ikke kender Ham. Jeg beder om, at I må komme til at kende lyset fra sand tro, som kun kommer fra bøn og rene hjerter. Det er, når I er der, at alle de som er nær jer, vil føle kærligheden fra min Søn. Bed for dem, som min Søn har udvalgt til at lede jer på vejen til frelse. Må I afholde jer fra enhver dom. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. juli 2012:
“Kære børn! I dag kalder jeg jer til det gode. Vær bærere af fred og godhed i denne verden. Bed om at Gud må give dig styrke til at håb og hæder altid må herske i dit hjerte og dit liv, fordi I er Guds børn og bærere af Hans håb for denne verden, som er uden glæde i hjertet og er uden fremtid, fordi den ikke har sit hjerte åbent for Gud, som er jeres frelse. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. juli 2012:
“Mine børn! Igen, på en moderlig måde, bønfalder jeg jer om at stoppe op et øjeblik og reflektere over jer selv og på flygtigheden af dette dit jordiske liv. Så tænk på evigheden og den evige salighed. Hvad ønsker du? Hvilken vej ønsker du at gå ud af? Faderens kærlighed har sendt mig for at være en formidler for jer, til at vise jer, med moderlig kærlighed, den vej som leder til sjælens renhed, en sjæl som er befriet fra synd, en sjæl som vil komme til at kende evigheden. Jeg beder om, at lyset fra min Søns kærlighed må oplyse jer, så at I må vinde over svagheder og komme ud af elendighed. I er mine børn og jeg ønsker for jer alle, at I må være på vejen til frelse. Derfor, mine børn, saml jer omkring mig, så jeg kan få jer til at lære min Søns kærlighed at kende og på den måde åbne døren til evig salighed. Bed som jeg gør for jeres hyrder. Igen anmoder jeg jer om ikke at dømme dem, fordi min Søn vælger dem. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. juni 2012:
“Kære børn! Med stort håb i mit hjerte, kalder jeg jer også i dag til bøn. Hvis I beder, kære børn, så er I med mig og I søger min Søns vilje og lever den. Vær åbne og lev bøn og må hvert øjeblik være til behag og glæde for din sjæl. Jeg er med jer og jeg går i forbøn for jer alle foran min Søn Jesus. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. juni 2012:
“Kære børn, Jeg er hele tiden hos jer, fordi jeg med min uendelige kærlighed ønsker at vise jer døren til Himlen. Jeg ønsker at fortælle jer, hvordan den åbnes gennem godhed, barmhjertighed, kærlighed og fred – gennem min Søn. Derfor – mine børn – spild ikke tiden på ubetydeligheder. Kun viden om min Søns kærlighed kan frelse dig. Gennem den frelsende kærlighed og Helligånden vælger Han mig og jeg sammen med Ham vælger jer til at være Hans kærligheds og viljes apostle. Mine børn, det er et stort ansvar, der hviler på jer. Jeg ønsker, at I med jeres eksempel hjælpe syndere til at genvinderes deres syn, berige de fattige sjæle og bringe dem tilbage ind i min favn. Derfor: bed, bed, fast og gå regelmæssigt til skrifte. Hvis det at modtage min Søn i Eukaristien er centrum i jeres liv, så behøver I ikke at være bange, I kan gøre alt. Jeg er med jer. Hver dag beder jeg for hyrderne og jeg forventer, at I gør det samme. Fordi – mine børn – uden deres ledelse og styrken ved deres velsignelse, kan I ikke gøre det. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. maj 2012:
“Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til omvendelse og til hellighed. Gud ønsker at give jer glæde og fred gennem bøn, men I kære børn er stadig langt væk – knyttet til jorden og til jordiske ting. Derfor, kalder jeg jer igen til at åbne jeres hjerte og jeres fokus på Gud og det der er af Gud – og så vil glæde og fred komme til at herske i jeres hjerter. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. maj 2012:
“Kære børn! Med moderlig kærlighed beder jeg jer om at give mig jeres hænder og tillade mig at lede jer. Jeg, som en moder, ønsker at frelse jer fra hvileløshed, fortvivlelse og evigt eksil. Min Søn viste hvor meget Han elsker jer med sin død på korset. Han ofrede sig selv, for jeres skyld og for jeres synders skyld. Bliv ikke ved med at afvise Hans ofre og bliv ikke ved med at forny Hans lidelser med jeres synder. Bliv ikke ved med at lukke dørene til himlen for jer selv. Mine børn, spild ikke tiden. Intet er mere vigtigt end enhed i min Søn. Jeg vil hjælpe jer, fordi den Himmelske Fader sender mig, så vi sammen kan vise nådens og frelsens vej til alle dem, som ikke kender Ham. Bliv ikke hårdhjertede. Hav tillid i mig og tilbed min Søn. Mine børn, I kan ikke være uden hyrder. Må de være i jeres bønner hver dag. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. april 2012:
“Kære Børn! Også i dag kalder jeg jer til bøn og må jeres hjerter – små børn – åbne sig for Gud. som en blomst åbner sig for solens varme. Jeg er med jer og jeg beder for jer alle. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. april 2012:
“Kære børn, som Fredens Dronning vil jeg gerne give jer freden, den sande fred, som kommer fra min guddommelige Søns hjerte. Som Moder beder jeg om, at visdom, ydmyghed og godhed må begynde at herske, at freden må begynde at herske, at min Søn må begynde at herske. Når min Søn bliver hersker i jeres hjerter, kan I hjælpe de andre at lære Ham at kende. Når den himmelske fred hersker i jer, vil de mennesker lære Ham at kende, som søger på de forkerte steder og således tilføjer mit moderlige hjerte smerte. Mine børn, stor vil min glæde blive, når jeg ser, at I tager imod mine ord. og at I ønsker at følge mig. Frygt ikke, I er ikke alene. Giv mig jeres hænder, så vil jeg føre jer. Glem ikke jeres hyrder! Bed for, at de altid i tankerne må være hos min Søn, som har kaldet dem til at vidne om Ham. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. marts 2012:
“Kære børn! Også i dag ønsker jeg, med glæde, at give jer min moderlige velsignelse og at kalde jer til bøn. Må bøn blive et behov for jer til at vokse mere i hellighed hver dag. Arbejd mere for jeres omvendelse, fordi I er langt borte, små børn. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 18. marts 2012:
“Kære børn! Jeg er hos jer, fordi jeg ønsker, at være jeres moder – jeres forbeder. Jeg ønsker at være båndet mellem jer og den Himmelske Fader – jeres medforløser. Jeg ønsker, at tage jer ved hånden og gå sammen med jer i kampen mod urene ånder. Mine børn, indvi jer fuldstændig til mig. Jeg vil tage jeres liv i mine moderlige hænder og jeg vil lære jer fred og kærlighed og så vil jeg give jeres liv over til min Søn. Jeg beder jer om at bede og faste, fordi kun på den måde vil I vide, hvordan I kan vidne om min Søn på den rette måde gennem mit moderlige hjerte. Bed for jeres hyrder, at de sammen med min Søn altid kan forkynde Guds Ord med glæde. Tak!”

Mirjana havde daglige åbenbaringer indtil d. 25. december 1982.
Under den sidste åbenbaring fik hun den tiende hemmelighed og
Jomfru Maria lovede hende, at hun ville vise sig for hende engang
om året d. 18. marts. Mange tusinde pilgrimme var samlet og bad
rosenkransen ved det Blå Kors, hvor åbenbaringen fandt sted kl.
13.46 – 13.50.

Budskab til Mirjana d. 2. marts 2012:
“Kære børn! Gennem Guds umådelige kærlighed er jeg kommet her blandt jer og jeg kalder jer vedvarende ind i min Søns arme. Med mit moderlige hjerte bønfalder jeg jer mine børn, men jeg advarer jer også atter og atter om at omsorg for dem, som ikke er kommet til at kende min Søn, bør være jeres første prioritet. Tillad ikke, at de ved at se på jer og på jeres liv ikke bliver overvældet af et ønske om at komme til at lære Ham at kende. Bed til Helligånden om at min Søn må virke i jer. Bed om at I kan blive det guddommelige lys´ apostle i denne tid med mørke og håbløshed. Dette er jeres prøvelsestid. Gå med mig med en rosenkrans i hånden og med kærlighed i hjertet. Jeg leder jer hen imod Påske i min Søn. Bed for dem, som Min søn har udvalgt, at de altid kan leve igennem Ham og i Ham – Ypperstepræsten, Tak!”

Budskab til Marija d. 25. februar 2012:
“Kære børn, på dette tidspunkt kalder jeg jer på en særlig måde: “bed med hjertet”. Små børn, I taler meget og beder lidt. Læs og mediter over den Hellige Skrift og må de ord, som er skrevet i den blive livet for jer. Jeg opmuntre og elsker jer, således at I kan finde jeres fred og livsglæde i Gud. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. februar 2012:
“Kære børn! Jeg har været med jer længe og jeg har længe gjort jer opmærksom på Guds nærvær og Hans uendelige kærlighed, som Jeg ønsker at I alle kommer til at kende. Og I mine børn? I fortsætter med at være døve og blinde, når I ser på verden omkring jer og ønsker ikke at se, hvor den bevæger sig hen uden min Søn. I frasiger jer Ham – og Han er kilden til al nåde. I lytter til mig, når jeg taler til jer; men jeres hjerter er lukkede og I hører mig ikke. I beder ikke til Helligånden om at oplyse jer. Mine børn, stolthed er blevet reglen. Jeg viser jer ydmyghed. Mine børn, husk at kun den ydmyge sjæl skinner med renhed og skønhed fordi den er kommet til at kende Guds kærlighed. Kun en ydmyg sjæl bliver himlen, fordi min søn er i den. Tak. Igen beder jeg jer indtrængende om at bede for dem, som min søn har udvalgt – dem som er jeres hyrder. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. januar 2012:
“Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til at åbne jeres hjerter og lytte til mit kald. Jeg ønsker på ny at drage jer nærmere til mit Ubesmittede Hjerte, hvor I vil finde beskyttelse og fred. åbn jer for bøn indtil det bliver en glæde for jer. Gennem bøn, vil den Højeste giver jer en overflod af nåde og I vil blive mine forlængede hænder i denne hvileløse verden, som længes efter fred. Små børn lad jeres liv være et vidnesbyrd på tro og bed at tro må vokse dag for dag i jeres hjerter. Jeg er med jer. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. januar 2012:
“Kære børn. Med moderlig bekymring ser jeg ind i jeres hjerter, i dem ser jeg smerte og lidelse. Jeg ser sår fra fortiden og en uafladelig søgen. Jeg ser mine børn, som længes efter at være lykkelige, men som ikke ved hvordan. åben jer for Faderen. Det er vejen til lykke, den vej som jeg ønsker at lede jer af. Gud Faderen efterlader aldrig sine børn alene, særlig ikke i smerte og fortvivlelse. Når I forstår og accepterer dette, så vil I være lykkelige. Jeres søgen vil være slut. I vil elske og I vil ikke være bange. Jeres liv vil være håb og sandhed som er min Søn. Tak. Jeg beder jer indtrængende om at bede for dem, som min Søn har udvalgt. Døm ikke, fordi I vil alle blive dømt.”