Budskaberne

Budskaberne synes enkle og simple og bare at gentage sig selv; men de rummer stor dybde og Himlens nåde.  Jomfru Maria har sagt, at vi er kommet på afveje, og at den verden, vi kender, er på vej til at destruere sig selv. Hun giver os gennem de mange budskaber anvisning på, hvordan vi kan komme på rette vej gennem bøn, faste, skriftemål, at deltage i den Hellige Messe og at læse i Biblen. Hun siger at vi skal tage budskaberne til os og leve dem. Du kan i rulleteksterne til menuen ovenfor finde budskaber fra 2010-2024. Der er også link til ældre budskaber.