2023

Julebudskab til Marija d. 25. december 2023

“Kære børn! Jeg bringer min Søn Jesus til jer for at fylde jeres hjerte med fred, for Han er fred. Små børn, søg Jesus i jeres stille hjerte, så at Han må blive født på ny. Verden har brug for Jesus. Søg Ham derfor i bøn, for Han giver Sig selv hver dag til hver enkelt af jer.“

Budskab til Marija d. 25. november 2023

“Kære børn! Måtte denne tid være sammenvævet med bøn om fred og gode gerninger,
så glæden ved at vente på Fredens Konge kan mærkes i jeres hjerter, familier og den verden, der ikke har noget håb. Tak, fordi I har svaret på mit kald “

Budskab til Marija d. 25. oktober 2023

“Kære børn! Ondskabens, hadets og ufredens vinde, blæser over jorden, for at ødelægge liv. Derfor har den Allerhøjeste sendt mig, for at lede jer ad vejen mod fred og enhed med Gud og mennesker. I, kære børn, er mine udstrakte hænder: I skal bede, faste og bringe ofre for freden – den skat som ethvert hjerte længes efter. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

Ekstraordinært budskab til Ivan d. 20. oktober 2023

“Kære børn! I dag opfordrer jeg jer til at bede for fred. I denne tid, er freden truet på en særlig måde, og jeg beder jer på ny om faste og bøn i jeres familier, og til at opmuntre andre til at bede for fred. Kære børn, jeg ønsker at I forstår situationens alvor, og at meget af det, der vil ske, afhænger af jeres bøn og udholdenhed. Kære børn, jeg opfordrer jer, til for alvor at begynde at bede og faste. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

Budskab til Marija d. 25. september 2023

“Kære børn! Jeg kalder jer til at være stærke i bønnen. Modernismen ønsker at trænge ind i jeres hjerter, og stjæle glæden ved at bede og at møde Jesus. Derfor, mine kære små børn, forny bønnen i jeres familier, så at mit moderlige hjerte må fyldes med glæde, som i de første dage, da jeg havde udvalgt jer, og bønnen genlød dag og nat – og Himlen ikke var tavs men udøste sin fred og velsignelse over dette nådens sted. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

Budskab til Marija d. 25. august 2023

“Kære børn! I denne nådens tid kalder jeg jer til at bede med hjertet. Måtte jeres hjerter, små børn, løftes mod Himlen i bøn, så jeres hjerter må mærke kærlighedens Gud, som helbreder jer og elsker jer med uendelig kærlighed. Derfor er jeg hos jer, for at lede jer ad vejen til hjertets omvendelse. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

Budskab til Marija d. 25. juli 2023

“Kære børn, i denne nådens tid sender den Allerhøjeste mig til jer, for at elske jer og lede jer ad vejen til omvendelse. Bed og gør ofre for alle dem, som er langt væk og endnu ikke har lært Guds kærlighed at kende. I, små børn, vær vidner om kærlighed og fred for alle de hjerter, der ikke har fred. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

Budskab til Marija d. 25. juni 2023

“Kære børn! Den Allerhøjeste tillader mig at være hos jer, at bede for jer, at være jeres Moder og tilflugt. Små børn, jeg kalder jer: vend tilbage til Gud og til bønnen, så vil Gud velsigne jer til overflod. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

Budskab til Marija d. 25. maj 2023

“Kære børn! Jeg kalder jer, til at gå ud i naturen og bede om at den Allerhøjeste må tale til jeres hjerter, og at I må fornemme Helligåndens kraft, så at I kan vidne om den kærlighed, Gud har for enhver af sine skabninger. Jeg er med jer og beder for jer. Tak, fordi I har svaret på mit kald”.

Budskab til Marija d. 25. april 2023

“Kære børn! Jeg kalder jer alle til at bringe Den Opstandne Kristus fred og glæde til alle dem, som er langt væk fra bønnen; så at Jesus kærlighed, gennem jeres liv, må forandre dem til et nyt liv af omvendelse og hellighed. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

Budskab til Marija d. 25. marts 2023

“Kære Børn! Måtte denne tid være en bønnes tid for jer.”

Budskab til Mirijana d. 18. marts 2023

“Kære børn, jeg kalder jer til, at lære min Søn bedre at kende gennem bøn og barmhjertighed, så at I lærer at lytte med et rent og åbent hjerte; at I hører, hvad min Søn siger til jer, så I åndeligt ser på ny, så at I, som Guds Folk, i enhed med min søn kan vidne om sandheden gennem jeres liv. Bed, mine børn, så at I sammen med min Søn kun bringer fred, glæde og kærlighed til alle jeres brødre og søstre. Jeg er hos jer, og velsigner jer med min moderlige velsignelse.”

Budskab til Marija d. 25. februar 2023

“Kære børn! Fortsæt med at omvende jer og klæde jer i bodens klæder og i personlig, dyb bøn; og i ydmyghed søg Den Højestes fred. I denne nådens tid, prøver satan at forføre jer; men I, små børn, hold jer min Søn for øje, og følg ham på vejen mod Golgata gennem afkald og faste. Jeg er med jer fordi Den Højeste tillader mig at elske jer og lede jer mod hjertets glæde, gennem troen, der vokser for alle dem , som elsker Gud over alt. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

Budskab til Marija d. 25. januar 2023

“Kære børn! Bed sammen med mig om fred, for satan ønsker krig og had i hjerterne og mellem folkeslagene. Derfor skal I bede og ofre jeres dage på faste og bod, så Gud kan give jer fred. Fremtiden står ved en skillevej, fordi det moderne menneske ikke vil Gud. Derfor er menneskeheden er på vej mod fortabelse. I, mine kære børn, er mit håb. Bed sammen med mig, så det, jeg begyndte i Fatima og her, kan blive gennemført. Bed og vær vidner om freden i jeres omgivelser og vær fredens mennesker. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”