Artikler

Medjugorjes profetiske betydning for vore dage:

Medjugorje åbenbaringerne er unikke. De repræsenterer noget, som Gud aldrig har gjort før i menneskehedens historie – daglige åbenbaringer i snart 45 år. Vor Frue har sagt, at det er de sidste åbenbaringer på jorden. Dette budskab kom som en overraskelse for mange, så visionærerne spurgte, og Vor Frue bekræftede d. 2. maj 1982: ”Jeg er kommet, for at kalde menneskeheden til omvendelse for sidste gang, og derefter vil jeg ikke åbenbare mig igen på denne jord”.

Ved Ivankas sidste daglige åbenbaring d. 2. juni 1984 siger Vor Frue: ”Ingen i hele verden har modtaget den nåde, som I, brødre og søstre, har modtaget”.

Medjugorjes beboere er ”et udvalgt folk”. De er kaldede, til at være instrumenter for en fantastisk plan. Og Guds moders ønske er, at gøre os alle opmærksomme på vigtigheden af hendes plan og vores del i den, da vi ikke er opmærksomme nok på storheden i den plan, som Gud ønsker, at Hun skal udføre og fuldføre gennem Medjugorje.

Altså, Vor Frue fuldfører Guds plan, som er så enestående og unique og den første af slagsen, gennem et sogn, en gruppe mennesker hun har udvalgt. Synden og satans indflydelse er stor, og selv den åndelige tilstand i sognet er i fare og kunne dø; men Vor Frue fortsætter med at overvåge og bistå sine udvalgte. I begyndelsen af firserne blev Medjugorje kendt i Europa, og allerede i slutningen af firserne var Medjugorje kendt i hele verden.

Ud over at være en skole i bøn, er Medjugorje også opfyldelsen af en næsten 400 år gammel profeti, som blev givet til en nonne i Ecuador, hvis åbenbaringer er anerkendt af kirken, kendt under navnet ”Our Lady of Good Succes”.

Det var d. 2. februar 1634, mere præcist 377 år siden, at en ukendt nonne, kendt som Moder Mariana de Jesus Torres, bad foran det ”Udstillede Sakramente”, da Evighedslampen uventet og pludselig gik ud. Kapellet lå henlagt i total mørke bortset fra et usigeligt smukt himmelsk lys, i hvilket Jomfru Maria åbenbarede sig, og hendes ord er senere blevet betragtet som en gribende profeti.

Vor Frue sagde til sr. Mariana, at evighedslampen, som brændte foran Kærlighedens Fange (the Prisoner of Love) og som du så gå ud, har forskellige betydninger.

Troen vil gradvist forsvinde i det 20 århundrede, indtil der fandt en næsten total korruption sted i forhold til landets og kirkens love, samt en voldsom urenhed. På den måde vil dæmonerne tage kontrol, sagde Vor Frue. Mange hjerter, indviet til Gud i den præstelige og religiøse stand, bliver lunkne.

I Medjugorje d. 25. november 2001 indikerer Vor Frue, at det er den tid, som Hun talte om til sr. Mariana, der nu er nået, idet hun siger, at had og ufred er begyndt at herske i denne troløse verden.

25. november 2001: ”Kære børn. I denne nådens tid kalder jeg jer på ny til bøn. Mine børn, bed, og forbered jeres hjerter for Fredens Konges komme, at Han med Sin velsignelse må skænke fred til hele verden. Ufred er begyndt at herske i hjerterne, og had regerer i verden. Derfor skal I, som lever mine budskaber, være lyset og de fremstrakte hænder i denne vantro verden, så at alle må lære kærlighedens Gud at kende. Glem ikke, kære børn, at jeg er hos jer og velsigner jer alle. Tak, fordi I har besvaret mit kald”.

Det var det stærkeste sprog Jomfru Maria havde brugt i et af de månedlige budskaber siden begyndelsen af 1990erne, og det bragte et særligt budskab til tankerne, hvor Jomfru Maria i januar 2001 sagde i et budskab at: ”satan var blevet sluppet løs”, og endnu et budskab hvor Jomfru Maria sagde, at det ”20. århundrede – og en kort periode derefter ville være under djævelens ødelæggelse”.

Vor Frue synes at indikere, at det mørke, som blev symboliseret da ”evighedslampen” gik ud i Quito i Ecuador i 1634, nu regerer i hele verden.

Denne parallel til Quito åbenbaringerne, er iøjnefaldende, da Our lady of Good Success også sagde, at ”dæmonerne” ville forfølge mange præster og ødelægge mange blandt lægfolket og bringe dem til at ”skandalisere kirken”, og bringe store lidelser til den øvrige præstestand.

Der vil finde en stor bevægelse sted blandt de onde ånder. Engang fordrev Jomfru Maria den djævelske slange fra at forfølge moder Mariana, og denne forfølgelse indebar bl.a., at selve jorden i byen, og der hvor klosteret var bygget, begyndte at ryste.

Ofte berettes det nu om stunder, at mange troende vågner om natten ofte ved 3 tiden, og begynder at bede.

D. 11. januar 1611 kl. 3 om natten, beretter nonnerne i moder Marianas kloster, at de var vidne til et stort mirakel. Da ærkeenglene Michael, Gabriel og Raphael åbenbarede sig sammen med den hellige Frans af Assisi, for at hjælpe med at gøre en statue, som Jomfru Maria havde bedt moder Mariana om at få lavet, gjort færdig, hvorefter de gik i procession ind i klosterkirken. I samme øjeblik de gik, blev statuen levende, og begyndte med englenes kor at synge Jomfru Marias lovsang – Magnificat.

I 1981 sagde Vor Frue i Medjugorje, at efter et århundrede under satans indflydelse, ville en række hemmeligheder udfolde sig og bryde djævelens magt, hvilket også blev forudsagt i Quito. Når alt syntes at være tabt, vil det være begyndelsen til en ny genoprettelse, og Min time er kommet, sagde Jomfru Maria til moder Mariana, og jeg vil tvinge satan ned fra hans trone, og trampe ham under mine fødder, sluttede the Virgin of Good Sucess, fordi til slut sejrer hun.

Budskabet om en faretruende katastrofe blev omtalt i Garabandal i 1964 og gentaget i Medjugorje, og Fredens Dronning advarer os imod satan, som er særligt aktiv i disse tider. Jomfru Maria kommer, for at bringe alle mennesker tilbage til hendes søn gennem tro, bøn, faste, omvendelse og fred.

Fredens Dronning har fortalt visionærerne i Medjugorje, at når hun ophører med at vise sig der, ophører hun også med at vise sig andre steder i verden, og når det sker, begynder de begivenheder at udfolde sig, som er indeholdt i de 10 hemmeligheder.

De 10 hemmeligheder i Medjugorje viser sig at være en fortsættelse af Fatima hemmelighederne og ligner de hemmeligheder, som er beskrevet i Garabandal.

En rapport som blev sendt fra biskoppen i Mostar til paven bekræftede ifølge Mirjana ved en åbenbaring d. 25. december 1982, at Vor Frue betroede hende den tiende og sidste hemmelighed, og at hun åbenbarede datoerne for, hvornår de forskellige hemmeligheder ville finde sted. Jeg skal nu fortælle, hvad Mirjana fortalte mig:

Før det synlige tegn bliver givet til menneskeheden, vil der finde tre advarsler til verden sted.

Mirjana selv vil være vidne til disse begivenheder. Mirjanas vidnesbyrd vil være en bekræftelse på åbenbaringernes ægthed og en ansporing til menneskehedens omvendelse.

Efter advarslerne vil det synlige tegn finde sted for hele menneskeheden på åbenbaringsbjerget i Medjugorje. Tegnet vil være et bevis på åbenbaringernes ægthed, og vil kalde mange til tro.

Den niende og tiende hemmelighed er alvorlige begivenheder. De er tugtelse for verdens synder. Straffen er uundgåelig, fordi vi ikke kan regne med at hele verden bliver omvendt. Tugtelsen kan mindskes gennem bøn og bod.

Efter den første advarsel vil de andre følge efter inden for kort tid, så der bliver tid til at omvende sig. Denne tid vil være en nådens og omvendelsens tid.

Efter det synlige tegn vil de, som stadig er i live, kun have kort tid til at omvende sig i. Det er derfor, at Jomfru Maria nu kalder os til omvendelse og forsoning.

Invitationen til bøn og bod er bestemt til at afværge krige, og for at frelse sjæle.

Omvend dig så hurtigt som muligt, åben dit hjerte til Gud.

Mirjana sagde i et interview med Janice Connell i firserne, at de to første hemmeligheder, drejer sig om advarsler til verden, begivenheder som vil finde sted, før det synlige tegn kommer. Og det sker i min livstid, sagde Mirjana. 10 dage før den første hemmelighed, kontakter jeg fader Petar Ljubicic, og han vil bede og faste i 7 dage, og så vil han fortælle hemmelighederne til hele verden. Fader Petar vil fortælle verden, hvad, hvor, og hvornår advarslen finder sted.

Visionærerne kender datoerne for, hvornår hver enkelt af hemmelighederne finder sted.

Det synlige tegn vil være for ateisterne. I troende har allerede tegn, og I skal være tegn for de ikke troende, siger Jomfru Maria. I må ikke vente med at omvende jer til tegnet kommer. Omvend jer nu. Denne tid er en nådens tid.

Pilgrimme på vej op ad Åbenbaringsbjerget

Guds frelseplan og kaldet til hellighed:

(Foredrag afholdt til Medjugorjebededag i Esbjerg d. 30. januar 2010 af Maria Truelsen)

Jomfru Maria har bedt os om at leve budskaberne – ikke bare læse dem, men bruge dem som åndelig vejledning og tage dem alvorligt.

Hendes hjælp til os viser sig, når vi følger hendes anvisninger. 

Vi skal bede, vi skal faste, vi skal gå til skrifte, vi skal læse i biblen, vi skal deltage i Den Hellige Messe – det er naturligvis vores eget valg – men hvis vi ønsker hendes hjælp, så er det den vej, hun viser os.

Jomfru Maria gentager igen og igen, at vi skal leve budskaberne.

Det er svært, når man kommer hjem fra en Medjugorjepilgrimsrejse, og det daglige  liv griber en igen – arbejde, venner, familie m.v.

Man starter måske med beslutsomhed; men så en dag bliver man inviteret til fest eller middag en fredag aften, hvor man ellers havde tænkt sig at faste, eller man har så travlt, at der ikke bliver tid til bøn og samvær med Gud. Arbejdet, venner, interesser og familie kommer ofte på tværs, og beslutsomheden bliver svækket.

Det er værd at lægge mærke til, at Jomfru Maria ikke beder os om at trække os ud af verden og isolere os med budskaberne i en beskyttende glasklokke – nej, hun beder os om, at leve dem i den realitet, der nu er vores, der hvor vi er.

Det er en udfordring at leve budskaberne ind i ens liv – men hvis man tænker det lidt i dybden, så er det jo et spørgsmål om ikke bare dette liv, men om vores evige liv. Valget burde være indlysende for os!

Jomfru Maria siger, vi skal leve for evigheden, og bruge de ting, der sker her, for at blive helliggjorte. Vi skal bruge de udfordringer, relationer og omstændigheder, der er i vores liv til at blive helliggjorte.

Vi skal ikke vente på, at vi får en mirakuløs styrke til f.eks. at faste, bede, læse i biblen, eller hvad der nu volder os størst problemer.

Som alt andet i det åndelige liv, så skal vi først gøre vores; så åbner vi for hjælpen, nåden og styrken, til at gennemføre vores beslutning.   

Budskaberne er hjælpen!

Det er ikke sådan, at vi for Jomfru Marias skyld skal leve hendes budskaber, og så vil hun belønne os med hjælp. Budskaberne er hjælpen, så når vi i vores smertefulde stunder kalder på hendes moderlige hjælp, så er hendes svar, at vi skal leve budskaberne!

Jomfru Maria siger d. 25. marts 1992.

“Kære børn! I dag som aldrig før inviterer jeg jer, til at leve mine budskaber og praktisere dem i jeres liv. Jeg er kommet til jer, for at hjælpe jer, og derfor inviterer jeg jer, til at forandre jeres liv, fordi I har fulgt vejen til elendighed, vejen der fører til ruin. Når jeg siger jer: omvend jer, bed, fast, forlig jer med hinanden, så har I opfattet disse budskaber overfladisk. I er begyndt at leve dem og så stoppet igen, fordi det var svært for jer. Nej, kære børn, når noget er godt, så må I være udholdende i det gode og ikke tænke: Gud ser mig ikke. Han lytter ikke, Han hjælper ikke. Og på den måde har I fjernet jer fra Gud og fra mig, på grund af jeres elendige prioriteringer. Jeg ønskede, at skabe en fredens oase for jer, kærlighed og godhed. Gud ønskede for jer, med jeres kærlighed og med Hans hjælp at udvirke mirakler, og på den måde være eksempler. Derfor, her er, hvad jeg siger til jer: Satan leger med jer og med jeres sjæle, og jeg kan ikke hjælpe jer, fordi I er langt væk fra mit hjerte. Derfor bed og lev mine budskaber, og så vil I se Guds kærligheds mirakler i jeres daglige liv. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

Vi er mere eller mindre træge, men tanken med disse Medjugorje-bededage er, at vi kan være i fællesskab og hjælpe hinanden med at holde Jomfru Marias ”fane” højt og leve budskaberne mere og mere i overensstemmelse med Hendes kald.

For vores egen skyld og for verdens skyld, som Jomfru Maria beder os om at være med til at frelse, ved at bære hendes budskaber ud i livet.

Er Medjugorje sandt eller falskt?:

Når man er så tæt forbundet med Medjugorje, som jeg er, så kan man ikke undgå også at stille spørgsmålstegn ind imellem.

Det hører med til at skelne ånderne og til at modne troen, og gøre den dybere.

Jeg har aldrig rigtig for alvor tvivlet på, at Medjugorje er sandt. De åndelige oplevelser, som jeg har haft i forbindelse med Medjugorje, og den indflydelse Medjugorje har haft på mit liv har været meget overbevisende.

Alligevel har jeg da igennem årene tænkt: Hvad nu hvis?????

Men så er jeg blevet overbevist igen, ved at se på de faktiske begivenheder:

– Jomfru Maria har vist sig siden 1981.

– Visionærerne var bondebørn, uvidende om meget, særligt deres katolske tro og Mariaåbenbaringer, da ingen talte om troen i det dengang kommunistiske Jugoslavien.

– På intet tidspunkt har visionærerne været i uoverensstemmelse med hinandens eller deres egne forklaringer.

– De er blevet forhørt af autoriteter. De er blevet undersøgt af specialister. Der er blevet sat elektroder på deres hoveder, lyst i deres øjne og prikket i dem under deres ekstaser m.v., men ingen har kunnet afsløre noget falskt.

– De har fremført smukke, klare gengivelser af, hvordan Jomfru Maria ser ud ,og hvad hun sagde. De har været særdeles åbne, og de har siddet i ekstase offentligt, når åbenbaringerne har fundet sted, uden at falde igennem, og uden at vise tegn på, at ekstasen skulle være noget, de foregav.  

– De har, frem for alt, ført budskaber frem igennem alle årene, uden at vakle eller komme til at modsige sig selv.  

– Sidst, men ikke mindst, så er der intet der er i uoverensstemmelse med kirkens lære.

Når jeg læser budskaberne, så falder der ro og vished over mig, og jeg ved i mit inderste, at det er sandt – og jeg ved, at intet menneske ville kunne gennemføre, at fremføre noget falskt igennem så mange år, uden at det ville krakelere.

Medjugorje er sandt og derfor så kan vi også forvente, at det synlige tegn kommer indenfor en overskuelig fremtid.  

Jomfru Maria siger, at vi ikke skal vente med at omvende os, for for nogen kan det være for sent!

Hvem er Medjugorje for?:

Jomfru Maria gør det klart allerede fra begyndelsen, at hun ikke kun er her for katolikker.

Vicka og Jakov spørger (1. okt. 1981): Er alle religioner lige gode?

”Medlemmer fra alle trosretninger er lige for Gud. Gud hersker over enhver tro, ligesom en regent hersker over sit kongerige. I verden er alle religioner ikke det samme, fordi alle mennesker ikke har indvilliget i at rette sig efter Guds bud. De går imod dem og taler nedsættende om dem.”

Til Mirjana d. 18. august 1982. Vedrørende et planlagt bryllup mellem en katolik og en ortodoks:

”I mine øjne og i Guds øjne er alle lige. Men for jer, er det ikke det samme, fordi I er delte. Hvis det er muligt, er det bedre, hvis hun ikke gifter sig med den mand, fordi hun vil lide, og det vil hendes børn også. Hun vil kun med store problemer, være i stand til at leve og følge hendes tros vej.”

Mirjana blev spurgt om, om Jomfru Maria beder folk om at omvende sig til en bestemt religion, eller om de simpelthen, skal omvende sig til Gud i deres egen særskilte tro?

Mirjana svarer: ”Hun sagde engang til os, at alle veje leder til Gud, men vi kan se, at her i Medjugorje hjælper Jomfru Maria os til at gå den katolske vej.”

Ifølge Pater Vlasic har hun sagt: ”I Gud er der ingen religioner og ingen opdelinger, det er jer mennesker, som har skabt disse opdelinger.”

En katolsk præst var forvirret over, at et barn af en ortodox var blevet helbredt.

Jomfru Maria siger: ”Sig til præsten, sig til alle, at det er jer, som er adskilte på jorden. Muslimer og ortodoxe, ligesom katolikker, er lige for min søn og mig. I er alle mine børn. Alle religioner er ikke lige; men alle mennesker er lige for Gud, som Paulus siger. Det er ikke tilstrækkeligt, at tilhøre den katolske  kirke, for at blive frelst, men det er nødvendigt, at respektere Guds bud, når man følger sin samvittighed.” 

”De, som ikke er katolikker, er ikke mindre skabninger i Guds billede, og ikke mindre bestemte til på et tidspunkt at genforene sig i Faderens Hus. Frelse er mulig for alle, uden undtagelse. Kun de, som benægter Gud med fortsæt, er fordømte. Dem som har fået lidt, vil blive afkrævet lidt. Dem som er blevet givet meget (katolikker), af dem vil der blive krævet meget. Det er Gud alene, i Hans uendelige retfærdighed, som bestemmer graden af ansvarlighed og afgive dom.”

Det er helt klart, at Jomfru Maria fra starten af ønsker at gøre det klart, at alle er hendes børn, og at hun kommer til alle. At katolikker ikke rangerer højere hos Gud – vi står lige!

Guds Frelsesplan:

“Kære Børn, også i dag kalder jeg jer til at begynde at leve et nyt liv. Kære Børn, jeg ønsker at I skal forstå, at Gud har valgt hver enkelt af jer, for at bruge jer i Hans store plan for menneskehedens frelse. I er ikke i stand til at forstå, hvor stor jeres rolle er i Guds plan. Derfor kære børn, bed, så at I i bøn vil være i stand til at forstå, hvad Guds plan er i forhold til jer. Jeg er med jer, for at I kan være i stand til at realisere dette i al sin fylde. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

Gud har en plan, og vi er en del af den plan!

Mange mennesker i dag ved ikke, de har brug for hjælp; ved ikke at deres sjæl er i fare, at der er noget, der hedder fortabelse eller frelse.

Folk i al almindelighed tænker ikke, de har brug for frelse –  frelse fra hvad, spørger de?

 Hvis man så begynder at forklare dem det, så synes de, at det er noget helligt sludder.

Ingen af os her ved, hvor vi står i forhold til Gud, vi ved heller ikke, hvor de andre står. Dem, som vi synes er allermest ulidelige og forskruede og har allermest brug for hjælp, er måske gået langt længere ad vejen, end vi selv er.

Det eneste vi ved er, at Gud elsker os alle, også dem vi ikke elsker. Det mest sikre vi kan gøre er, at koncentrere os om vores egen helliggørelse, vores egne synder og vores egen manglende kærlighed. Det er det, som vi først og fremmest vil blive draget til ansvar for.

Budskab d. 25. Juli 1995

“Kære børn! I dag inviterer jeg jer til bøn, fordi kun i bøn kan I forstå mit komme her. Helligånden vil oplyse jer til at forstå, at det er nødvendigt, at I omvender jer. Små børn, jeg ønsker at skabe den smukkeste buket ud af jer, som er parat til evigheden, men I accepterer ikke vejen til omvendelse, vejen til frelse, som jeg tilbyder jer genne disse åbenbaringer. Små børn, bed, omvend jeres hjerter og kom tættere på mig. Må det gode overvinde de onde. Jeg elsker jer og velsigner jer. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

Det første, Jomfru Maria siger her, er, at vi skal bede – hvis ikke vi beder, kan vi ikke forstå, hvorfor hun er her, og hvis vi ikke rigtig kan forstå det, så vil det også være vanskeligt at følge hendes vej helhjertet.

Det er kun i bøn, vi kan forstå det!

På dette tidspunkt (for ovenstående budskab) er Jomfru Maria kommet i 14 år og en måned. Det er en fantastisk nåde; men som Fr. Slavko siger i sine kommentarer til budskabet: ”Der kan også være en fare forbundet med dette, nemlig, at vi bliver så vante til hendes komme og til hendes budskaber, at det bliver noget helt almindeligt, som ikke længere kan forundre os og fylde os med ærefrygt og længsel.”

Vi bliver åndeligt blinde og sløve, selvom Gud står lige foran os. 

Maria har kaldt os til at bede til Helligånden, hver dag.  

I Medjugorje bliver der derfor bedt til Helligånden før aftenmessen, hver dag. 

Vi skal bede til Helligånden for at forstå, at vi skal omvende os.

Vi er nødt til at beslutte os til bøn.

Det er ikke bare noget, der automatisk kommer ned over os. Vi skal afsætte tid og sted. Vi skal disciplinere os og se på, hvordan balancen er mellem bøn og andre aktiviteter i vores liv.

Hvis ikke vi beder, så vil der heller ikke ske nogen forandring med os, vi skal ikke undre os over vores manglende evne til at tilgive, til at elske, til at forandre os. Hvis ikke vi beder, så vil intet at dette blive en realitet i os.

Jomfru Maria ønsker at forme os til evigheden. Kærlighed, tro, håb, fred, retfærdighed, barmhjertighed, glæde, ærlighed m.v.

Vi må frasige os vores afhængighed af synd, af verdslighed, af mennesker, bekræftelse – ja, alt det der fjerner os fra opmærksomhed fra vores åndelige rejse og målet.

Hun siger også, at vi ikke accepterer hendes vej til omvendelse, som Hun viser os. Det er en smertefuld meddelelse at få – at vi ikke accepterer den – måske er vi allerede blevet åndeligt sløve og hører bare budskaberne, uden at praktisere dem.

Vi skal bede for overhovedet at forstå, at vi har brug for omvendelse. Vi tror måske ikke, vi har behov for omvendelse, vi er jo gode ærlige kristne mennesker. Vi kender næsten altid, nogen, vi synes, bør omvende sig før os selv.

Det burde være omvendt, siger Fr. Slavko i sine kommentarer til dette budskab. Vi bør først tænke på vores egen omvendelse.

Jomfru Maria sætter  vores personlige omvendelse højest. Hun siger altid: start med dig selv, så din familie og så videre ud. Vi kan ikke være missionærer for Jomfru Maria, hvis vi ikke kan se vores eget behov for omvendelse.

Omvendelse er en dyb, personlig proces, som ikke må være afhængig på nogen måde af andre mennesker.

Fr. Slavko siger: at selv om ikke en eneste i hele verden har besluttet sig for, at omvende sig og kæmpe for det gode, og vi er helt alene, selv da har ingen af os nogen undskyldning, for ikke at omvende sig.

Hvis vi slår os til tåls med, at når de andre ikke omvender sig, behøver vi heller ikke, så er det nok godt nok.

Selv om kirken ikke altid gør det gode, selvom der forekommer forfærdelige ting i Kirken både blandt præster og lægfolk, så er det alligevel ikke en undskyldning for, ikke at omvende sig.

Vi må ikke lade andre mennesker være vores norm, mennesker er mennesker. Det er Gud, der skal være vores norm og Guds normer finder vi i Biblen.

Sand omvendelse er baseret på en indre nødvendighed, som er Helligånden i os, som søger Gud, uanset hvad.

Det er meget nemt at blive disfokuseret. Af vores egne behov, af menneskelige situationer, konflikter, synd m.v. – Men Jomfru Maria siger, hold fokus, og lad det evige liv være jeres længsel.

Må det gode overvinde det onde, siger Jomfru Maria.

Når vi er blevet hurtigere til at tilgive, når det er blevet lettere for os at åbne vores hjerter for andre igen, efter de har såret os, når vi overvinder vores ego, vores afhængigheder, jalousi og tilknytninger – og vokser i kærlighed, fred, tro, håb, glæde, enkelhed og giver den indre frihed mere og mere plads, så er vi blevet vidner for det gode i os.

Sejren over det onde starter hos os selv og derfra ud til andre og til de store sammenhænge.  

Jomfru Maria taler om Guds Frelseplan og frelse i mange budskaber, og her er et lille udpluk af hvad hun siger:

”Jeg kalder jer til at forlade synd og acceptere bøn, således at I i bøn kan komme til at forstå meningen med jeres liv”.(25. april 97)

”Lev alle de ord, jeg har givet jer gennem denne nådens tid, forny bøn, indtil bøn bliver en glæde for jer.” (25. august 97)

”I taler meget, små børn, men I arbejder lidt på jeres omvendelse. Det er derfor, I skal omvende jer og begynde at leve mine budskaber, ikke med jeres ord, men med jeres liv.” (25. sept. 98.)

”Må skriftemålet være jeres første handling for omvendelse. Beslut jer for hellighed og begynd i dag, og ikke i morgen”. (25. nov. 1998)

”Læs budskaberne hver dag”(25. dec.1989)

”Medens stor himmelsk nåde bliver øst ned over jer, forbliver jeres hjerter hårde og svarer ikke”. (2. jan 2009)

”At hver af jer vil blive forelskede i det evige liv, som er jeres fremtid, og at alle verdens ting vil være en hjælp for jer, i forhold til at komme Gud nærmere. Jeg er med jer så længe, fordi I er på den forkerte vej. Kun med min hjælp, små børn, kan jeres øjne blive åbnet”. (25. jan 2009)

Hvert eneste ord, som Jomfru Maria siger, skal tages bogstaveligt, hun kommer ikke for at underholde og konversere os, men for at frelse os!

Budskab d. 25. februar, 1995.

”Kære Børn! I dag inviterer jeg jer, til at blive missionærer for mine budskaber, som jeg giver her gennem dette sted, som er mig så kært. Gud har tilladt mig, at blive så længe sammen med jer, og derfor kære børn, inviterer jeg jer til at leve mine budskaber med kærlighed, og sprede dem til hele verden, så en flod af kærlighed flyder til mennesker, som er fulde af had og uden fred. Jeg inviterer jer, små børn, til at blive fred, hvor der ikke er fred, og lys, hvor der er mørke, så at hvert hjerte accepterer lyset og vejen til frelse. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

satan:

Jomfru Maria advarer os igen og igen imod satan.

D 30. jan. 1986 siger hun i et ugentligt budskab: ”Kære børn, tillad ikke satan at få kontrol over jeres hjerter, så I bliver et billede af Satan, og ikke af mig.”

Dette blev sagt i begyndelsen af åbenbaringerne, og siden da har hun advaret os igen og igen. Hun prøver at gøre os det begribeligt, at satan er til, og at han er en reel fare for vores sjæle.

Vi lever i en verden, hvor folk ryster på hovedet af den slags lære.

Folk tror simpelthen ikke på satans eksistens, eller på at fortabelse er en mulighed. Det onde er menneskets værk alene, og hvis Gud er så god som vi siger, så vil ingen sjæle gå fortabt, vi skal bare leve almindeligt, så behøver vi ikke at gøre mere. Sådan er der mange der tror!

Problemet er bare at ”almindeligt” er blevet inficeret, og synd er blevet normen, men det ved de fleste mennesker ikke. Følelsesmæssig og psykisk forskruethed er blevet normen, synd er blevet normen.

Som kristne ved vi, at vi er født med en stærk tilbøjelighed til at gå op imod Gud.  

Igennem tiderne har menneskets syndighed udviklet sig, og vi er blevet mere og mere forskruede og snørklede i vores følelser og i vores psyke og i vores synd.

Vi er meget langt fra Guds tanke med mennesket og fra det menneske, som Jesus viste os, vi er.

Hvis ikke vi ved, at vi er forskruede så føler vi ikke behov for at rette os. 

Hvis ikke vi ved, at vi synder, så er der ingen grund til at ændre noget, ingen grund til omvendelse.

Jeg tænker tit på, hvordan satan opererer i mit eget liv. Satan er ikke dum – tværtimod – og hans fristelser af os er lige så udspekulerede, som vi er forskruede.

Min erfaring er, at han sætter ind der, hvor vi har den største svaghed, den største tilbøjelighed til synd, som vi måske ikke engang ønsker at ændre på, eller måske kun uvilligt.

Vi har alle sammen et punkt eller flere, hvor vi er særlig sårbare og som giver anledning til komplikationer i vores eget liv og i forhold til andre mennesker. Det er der, vi skal være opmærksomme.

Synd kan i første omgang være sjovt og give os umiddelbar tilfredsstillelse. Nogen gange ønsker vi ikke rigtigt at ændre på situationer, som er syndige, fordi vi nyder vores syndige aktiviteter, og er blevet afhængige af den hurtige tilfredsstillelse vi får, og vi ikke ønsker at miste det fix.

Det er mere anstrengende og kræver åndelig disciplinering og udholdenhed, at leve Jomfru Marias budksaber.

Jeg har arbejdet med ”Healing the Family Tree” i mange år og dermed fokuseret på de svagheder, tilbøjeligheder og syndigheder, som går igen i generationer i familier.

Der er noget i alle familier, og jeg synes, der er alt for lidt forståelse og fokus på disse mere sublime årsager til synd i kirken, og dermed også for lidt årvågenhed.

Hvor er vi svagest, hvor er vi mest bundne og afhængige i vores liv. Det er vigtigt at vide, så vi kan gardere os og bede Helligånden ind i vores svaghed, og undgå at forstyrrelserne spreder sig.

Det højeste, et menneske kan nå, er selverkendelse siger en mystiker Louisa Piccarreta. Når vi kender os selv, kan satan ikke, uden, vi er bevidste om det, friste os; men når vi ikke kender os selv og måske heller ikke ønsker at se vores ”skygge” i øjnene, fordi vi nyder synden og ønsker at beholde den, så er vi ilde ude, og satan kan drive sit spil med vores sjæle.

Det er det jomfru Maria ønsker at gøre os opmærksom på, hvor udsatte vi er.

Satan er et personligt væsen, selv usynlig, men virksom i andre væsners aktivitet gennem dæmoner, onde ånder og gennem fristelse af menneskene.

Satan var oprindeligt en lysets engel, som gjorde oprør mod Gud, og efter en kamp med (Ærkeenglen) Mikael og hans engle, blev han og hans onde ånder nedstyrtet til jorden.

Kristus har besejret ham, men han er stadig denne verdens herre, og det er op til os, om vi vælger det gode eller det onde.

Dette er et konstant valg i menneskers liv, og vores kendskab til os selv, til Gud og til satans måde at operere på, hjælper os til at være årvågne.

Jomfru Maria siger: ” Kære børn, I er alle mine børn. Jeg elsker jer, men små børn, I må ikke glemme, at uden bøn, kan I ikke komme tæt på mig. I disse tider ønsker satan, at skabe uorden i jeres hjerter. Små børn, giv jer ikke ind. I må ikke tillade ham at lede jer og jeres liv. Jeg elsker jer og går i forbøn foran Gud for jer. Små børn, bed. Tak, fordi I har svaret på mig kald.”(25. jan. 1994)

”Satan er stærk og med alle hans kræfter (forces) ønsker han at bringe flest mulige mennesker til ham selv og til synd. Det er derfor, han står på lur, for at overrumple dig og snuppe dig.” (25. maj 1995)

”Sæt Gud på førstepladsen i dit liv. Lad ikke Satan tiltrække dig gennem materielle ting, men små børn beslut jer for Gud, som er frihed og kærlighed. Vælg livet og ikke døden for sjælen..” (25. marts 1996)

”Tillad ikke satan til at ødelægge dig og gøre med dig hvad han ønsker. Jeg kalder jer til at være ansvarsbevidste og beslutsomme og til at indvie hver dag til Gud i bøn…..” (25. juli. 1999)

”Beskyt dig fra ethvert angreb fra satan. ……….I bliver let fortabte i materielle ting og menneskelige ting, og glemmer, at Gud er jeres største ven.” (25. feb. 1992)

Jomfru maria bliver ved med at advare os, og gør os det klart på mange, mange forskellige måder, at satan er en reel fare for vores sjæl.

Hun er kommet for at hjælpe os; men for at hjælpe os, skal vi bede og overholde hendes anvisninger. Det er hjælpen.

Hendes anvisninger er meget klare og bliver også gentaget igen og igen i budskaberne. Hendes fem sten, som de bliver kaldt: Bøn, faste, den Hellige Messe, bibellæsning og skriftemål.

Hellighed:

Såvidt jeg har kunnet finde i budskaberne, så definerer Jomfru Maria ikke, hvad hellighed er.

 Hun siger igen og igen, at hun ønsker at føre os ad vejen til Hellighed.

Fra dag til dag ønsker jeg, at iklæde jer hellighed. (24.okt. 1985)

Jeg kalder jer til hellighed. (10. July 1986)

Jeg ønsker, at lede jer på vejen til hellighed. (9. okt. 1986)

Kirken taler også om hellighed, og faktisk har jeg tidligere været optaget af, hvordan man kunne definere hellighed, fordi jeg ofte syntes at ordet blev brugt overfladisk og i forhold til mennesker, som jeg overhovedet ikke forbandt med hellighed, som jeg vidste husede alle mulige ting, som ikke kunne forbindes med hellighed.

Jeg har ikke fundet nogen tilfredsstillende definition; men hvis man ser på ordet i sig selv, så består det af ordet hel og lighed. Altså noget med at ligne helheden.

Det siger måske ikke så meget, men jeg tænker alligevel, at ordet siger, at hellighed er at ligne Gud, som er helheden. 

Det nærmeste vi kan komme på et mere konkret billede af Gud er gennem Jesus. Jesus er et billede på Guds hellighed og på Guds intention med os.

Jeg synes, at det tætteste Jomfru Maria kommer på en forklaring af, hvad hun mener med hellighed er i nedenstående budskab, hvor hun taler om kærlighed. 

Budskab d. 25. november 1995:

”Kære børn, jeg inviterer hver enkelt af jer, til at begynde at elske igen, som det allerførste elske Gud, som frelste og forløste hver enkelt af jer, og dernæst elske brødre og søstre i jeres nærhed. Uden kærlighed, små børn, kan I ikke vokse i hellighed og kan ikke gøre gode ting. Derfor små børn, bed uden ophør om, at Gud vil åbenbare sin kærlig til jer. Jeg har inviteret jer alle, til at forene jer med mig og til at elske. I dag er jeg med jer, og inviterer jer, til at opdage kærligheden i jeres hjerter og i jeres familier. For at Gud kan leve i jeres hjerter, må I elske. Tak, fordi I har  svaret på mit kald.”

Kærligheden er grundlaget for hellighed, siger Jomfru Maria her.

Hvis man vokser i hellighed, vokser man også i kærlighed; men denne vækst kan ikke ske uden kærlighed.

Fr. Slavko siger: ”Jesus forløste os ikke gennem hans lidelse og død, men nærmere med Hans kærlighed, som Han led for os.

Helgenerne er ikke blevet hellige, fordi de bare bad, fastede og ofrede sig, men nærmere, fordi de, i at gøre dette, fortsatte med at vokse i kærlighed.”

Midlet er omvendelse, bøn, faste, skriftemål, messe, bibellæsning, og  frugten er kærlighed og hellighed.

”Kære Børn; hvis I lever mine budskaber, så lever I i frøet til hellighed. (living the seed of holiness.) (d. 10. oktober 1985.)

Når vi handler ud af egoisme, stolthed og selviskhed, siger fr. Slavko, så vil disse handlinger ikke blive (gen)kendt af Gud, fordi han er kærlighed.

Alt hvad vi gør for andre – selv den mindste lille ting, skal være inspireret af kærlighed.

Men hvordan vokser man i kærlighed? – Budskabet svarer også på det spørgsmål:

Vi skal bede igen og igen, om at Gud vil vise os Hans kærlighed – uden ophør! Vi kan ikke gøre det selv.

Budskab d. 25 juli 1987:

“Kære børn, jeg opfordrer jer til at begynde at gå vejen til hellighed fra i dag af. Jeg elsker jer, og derfor ønsker jeg, at I bliver hellige. Jeg ønsker ikke at Satan blokerer jer på denne vej. Kære børn, bed og accepter alt, hvad Gud giver jer på en vej, som er bitter. Men på samme tid vil Gud åbenbare al sin godhed (every sweetness) til den, som begynder at gå på den vej, og derfor vil I gladeligt svare ethvert kald fra Gud. Læg ikke betydning i smukke ting. Lad jeres længsel være Himlen. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”