Fem sten

1. Bøn: “Jeg kalder jer, kære børn til bøn med hjertet. Bed, og lad altid Rosenkransen være i jeres hænder, så satan kan se, at I tilhører mig.”

2. Faste: “Gennem faste og bøn kan man stoppe krige, og man kan ophæve naturlove.”

3. Bibelen: “Jeg kalder jer til at læse Biblen hver dag i jeres hjem og lade den ligge på et synligt sted, så I altid føler jer opmuntret til at læse i den.”

4. Skrifte: “Stift fred med Gud og med hinanden. For at gøre det må I tro, bede, faste og gå til skrifte.”

5. Eukaristien: “Det vigtigste og det mest hellige øjeblik i jeres liv. Lad den Hellige Messe være jeres liv.”

Mindre kø ved skriftestolene