2011

Julebudskab til Marija d. 25. december 2011:
“Kære børn, også i dag bærer jeg min Søn Jesus frem for jer i mine arme, så Han kan give jer Hans fred. Bed små børn og vær vidner, så at Guds fred må herske i alle hjerter – ikke den menneskelige – men den fred, som ingen kan ødelægge. Det er den fred i hjertet, som Gud giver til dem, som han elsker.Ved jeres dåb er I alle kaldede og elskede på en særlig måde, derfor vær vidner og bed at I må være mine forlængede arme i denne verden, som længes efter Gud og fred.Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2 december 2011:
“Kære børn, jeg er med jer som en moder, for at jeg med min kærlighed, bøn og eksempel kan hjælpe jer med at blive et fremtidens frø, et frø som vil vokse og blive et solidt træ, som spreder sine grene ud over hele jorden. For at I kan blive et fremtidens frø, et kærlighedens frø, så må I bønfalde Faderen om at tilgive jer jeres forsømmelser indtil nu. Mine børn, kun et rent hjerte, som er uden synd, kan åbne sig selv og kun ærlige øjne kan se vejen, som jeg ønsker at lede jer af. Når I er blevet bevidste om dette vil I blive bevidste om Guds kærlighed – som vil blive givet jer som en gave. Så vil I give det videre som en gave til andre, som et kærlighedens frø. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. november 2001:
“Kære børn, i dag ønsker jeg at give jer håb og glæde. Alt som er rundt om jer, små børn, leder jer hen imod verdslige ting, men jeg ønsker at lede jer til en nådens tid, så at I gennem denne tid må være meget tættere på min Søn, så Han kan lede jer til Hans kærlighed og evige liv, som alle hjerter længes inderligt efter. Bed små børn, bed og må denne tid blive en nådens tid for jeres sjæle. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. november 2011:
“Kære børn, Faderen har ikke overladt jer til jer selv. Hans kærlighed er umådelig, den kærlighed som bringer mig til jer, for at hjælpe jer med at komme til at lære Ham at kende, så at I alle, gennem min Søn, helhjertet kan komme til at kalde Ham “Fader , at I kan blive et folk i Guds familie. Imidlertid, mine børn, glem ikke, at I ikke er i denne verden for jeres egen skyld og at jeg ikke kalder jer her kun for jeres egen skyld. De som følger min Søn tænker på deres brødre i Kristus, som om det var dem selv og de kender ikke til selvoptagethed. Det er derfor, jeg ønsker at I bliver min Søns lys, så at alle dem, som ikke har lært Faderen at kende – alle dem som vandrer i syndens mørke, fortvivlelse, smerte og ensomhed – at I må oplyse vejen og at I med jeres liv må vise dem Guds kærlighed. Jeg er med jer. Hvis I åbner jeres hjerter, vil jeg lede jer. Atter kalder jeg jer til at bede for jeres hyrder. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. oktober 2011:
“Kære børn, jeg ser på jer og jeg ser ingen glæde i jeres hjerter. I dag ønsker jeg at giver jer den Opstandnes glæde, så at Han kan lede jer og omfavne jer med Sin kærlighed og mildhed. Jeg elsker jer og jeg beder for jeres omvendelse uden ophør foran min Søn Jesus. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. oktober 2011:
“Kære Børn. Også i dag kalder mit moderlige hjerte jer til bøn, til jeres personlige forhold med Gud Fader, til glæden ved bøn i Ham. Gud Fader er ikke langt væk fra jer og Han er ikke ubekendt med jer. Han gav sig selv til kende for jer gennem min Søn og gav jer liv, som er min søn. Derfor mine børn, giv jer ikke ind i fristelser, som ønsker at adskille jer fra Gud Fader. Bed! Opret ikke familier og fællesskaber uden ham. Bed! Bed om at jeres hjerter må blive overfyldte med den godhed, som udelukkende kommer fra min Søn, Som er ægte godhed. Kun hjerter, som er fyldte med godhed, kan forstå og acceptere Gud Fader. Jeg vil fortsætte med at lede jer. På en særlig måde beder jeg jer indtrængende om ikke at dømme jeres hyrder. Mine børn, glemmer I at Gud Fader har kaldet dem? Bed! Tak!”

Budskab til Marija d. 25. september 2011:
“Kære børn. Jeg kalder jer, for at denne tid – for jer alle – må blive en tid, hvor I bærer vidnesbyrd. I som lever i Guds kærlighed og har erfaret hans gaver, vær vidner om dem med jeres ord og liv, at de må blive til glæde og opmuntring for andre i troen. Jeg er med jer og beder uophørligt for jer foran Gud, at jeres tro altid må være levende og fyldt med glæde og i Guds kærlighed. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. september 2011:
“Kære børn, af hele mit hjerte og sjæl, som er fyldt med tro og kærlighed til den Himmelske Fader, gav jeg min Søn til jer og jeg giver Jer Ham endnu engang. Min Søn har bragt jer og hele verden kendskabet til den eneste sande Gud og Hans kærlighed. Han har ledt jer ind på sandhedens vej og har gjort jer til brødre og søstre. Derfor, mine børn, flak ikke om, luk ikke jeres hjerte for sandheden, håbet og kærligheden. Alt omkring jer forgår og alt falder fra hinanden, kun Guds herlighed bliver tilbage. Derfor frasig jer alt, som distancerer jer fra Herren. Tilbed kun Ham, fordi Han er den eneste sande Gud. Jeg er med jer og jeg vil forblive hos jer. Jeg beder særligt for hyrderne, at de må være værdige til at repræsentere min Søn og må lede jer med kærlighed på vejen til sandheden. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. august 2011:
“Kære børn! Med glæde opfordrer jeg jer alle, mine kære børn, som følger min opfordring, vær glæde og fred! Med jeres liv skal I vidne om Himlen, som jeg bringer jer. Det er tid, mine kære børn, til at I bliver min kærligheds genskær for alle dem, der ikke elsker og hvis hjerter er erobret af had. Glem ikke: Jeg er med jer og går i forbøn for jer hos min Søn Jesus, så at Han giver jer sin fred. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. august 2011:
“Kære børn, i dag kalder jeg jer til at blive født påny i bøn og gennem Helligånden til at blive et nyt folk med min Søn, et folk som ved at hvis de har mistet Gud, har de mistet sig selv, et folk som ved at med Gud – uanset alle lidelser og prøvelser – er de sikre og frelste. Jeg kalder jer til at samles ind i Guds familie og til at at blive styrket med Faderens styrke. som enkeltpersoner, mine børn, kan I ikke stoppe det onde, som ønsker at begynde at herske i denne verden og at ødelægge den. Men ifølge guds vilje kan I alle, sammen med Min søn forandre alt og helbrede verden. Jeg kalder jer til at bede af hele jeres hjerte for jeres hyrder, fordi min Søn har udvalgt dem. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. juli 2011:
“Kære børn, må denne tid være en bønnens og stilhedens tid for jer. Hvil jeres legemer og jeres ånd og må de være i Guds kærlighed. Tillad mig, små børn, at lede jer, åbne jeres hjerter for Helligånden, så at alt det gode, som er i jer må blomstre og bære hundrede fold frugt. Begynd dagen og slut dagen med bøn med hjertet. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. juli 2011:
“Kære Børn, i dag kalder jeg jer til et svært og smertefuldt skridt i forhold til jeres forening med min Søn. Jeg kalder jer til fuldstændig indrømmelse og bekendelse af synder, til renselse. Et urent hjerte kan ikke være i min Søn og med min Søn. Et urent hjerte kan ikke give kærlighed og enhed som frugt. Et urent hjerte kan ikke gøre korrekte og retfærdige gerninger. Det er ikke et eksempel på Guds kærligheds skønhed for dem, som er omkring det, og til dem som ikke har erfaret den kærlighed. I mine børn samles omkring mig fulde af begejstring, ønsker og forventninger, og jeg bønfalder den gode Fader til, gennem Helligånden, at indsætte min Søn – tro, i jeres rensede hjerter. Mine børn, adlyd mig og gå med mig.
Da Jomfru Maria tog afsted viste hun et mørke på hende venstre side og på hendes højre et kors i gyldent lys.”

Budskab til Marija d. 25. juni 2011:
“Kære børn. Giv tak sammen med mig til den Højeste for min tilstedeværelse her sammen med jer. Mit hjerte fyldes med glæde, når jeg ser den kærlighed og glæde, hvormed mine budskaber leves. Mange af jer har svaret, men jeg venter på og søger alle de hjerter, som er faldet i søvn, at de må vågne fra deres søvntilstand af ikke-tro. Små børn, træd endnu nærmere til mit Ubesmittede Hjerte, så at jeg kan lede alle ind i evigheden. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. juni 2011:
“Kære børn. Som jeg nu kalder jer til bøn for dem, som endnu ikke har lært Guds kærlighed at kende, hvis I så ser ind i jeres egne hjerter, vil I forstå, at jeg taler om mange af jer. Prøv, med et åbent hjerte at spørge jer selv ærligt, om I ønsker Den Levende Gud eller om I ønsker, at udelukke Ham og leve som I ønsker. Se jer omkring, mine små børn, og se hvor verden er på vej hen, verden som tænker at gøre alt uden Faderen og som vandrer i fristelsens mørke. Jeg ofrer jer sandhedens lys og Helligånden. I følge Guds plan er jeg hos jer for at hjælpe jer med at få min søn, Hans Kors og Hans Opstandelse til at sejre i jeres hjerter. som en moder, ønsker jeg og beder for jeres forening med min Søn og Hans arbejde. Jeg er med jer, I beslutter. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. maj 2011:
“Kære børn. Min bøn i dag er for alle jer, som søger omvendelsens nåde. I banker på mit hjertes dør, men uden håb og bøn, i synd og uden forsoningens sakramente med Gud. Forlad synden og beslut jer, små børn, for hellighed. Kun på denne måde kan jeg hjælpe jer, høre jeres bønner og søge forbøn foran den Højeste. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. maj 2011:
“Kære børn. Gud Fader sender mig for at vise jer vejen til frelse, fordi Han, mine børn, ønsker at frelse jer og ikke at fordømme jer. Det er derfor, jeg, som en mor, samler jer omkring mig, fordi jeg ønsker at hjælpe jer med min moderlige kærlighed til at blive befriet af fortidens snavs og til at begynde at leve påny og på en anderledes måde. Jeg kalder jer til at opstå i min søn. Sammen med skriftemål frasig jer alt, som har fjernet jer fra min Søn og som har gjort jeres liv tomt og uden succes. Sig ja til Faderen med hjertet og gå frelsens vej, som Han kalder jer til gennem Helligånden. Tak. Jeg beder særlig for præsterne, at Gud å hjælpe dem med at være på siden af jer med et helt hjerte.”

Budskab til Marija d. 25. april 2011:
“Kære børn, ligesom naturen ses i årets smukkeste farver, på samme måde kalder jeg også jer til at bære vidnesbyrd med jeres liv og at hjælpe andre med at nærme sig mit Ubesmittede Hjerte, så kærlighedsflammen fra den Højeste må spire i deres hjerter. Jeg er med jer og jeg beder for jer uden ophør, at jeres liv må reflektere Himlen her på jorden. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. april 2011:
“Kære børn, med moderlig kærlighed ønsker jeg at åbne hjertet hos hver enkelt af jer og lære jer personlig enhed med Faderen. For at acceptere dette, må I forstå, at I er vigtige for Gud og at Han kalder jer individuelt. I må forstå, at jeres bønner er et barns samtale med Faderen, at kærlighed er det, som du må starte med – kærlighed til Gud og til din næste. Med dette mener jeg, mine børn, den kærlighed, som ikke har nogen grænser, det er den kærlighed, som udspringer fra sandheden og fortsætter til enden. Følg mig mine børn, så at andre, når de genkender sandheden og kærligheden i dig, vil følge dig. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. marts 2011:
Kære børn! Gud har tilladt, at jeg også I dag er hos jer for at opfordre jer til bøn og faste. I skal leve denne nådens tid og være vidner om håbet. Jeg gentager for jer, kære børn, at bøn og faste også kan stoppe krige. Mine kære børn, tro, og lev i troen og med troen i denne nådens tid, og mit ubesmittede Hjerte vil ikke lade nogen af jer tilbage i ufreden, hvis I tager tilflugt til mig. Jeg går i forbøn for jer hos den Allerhøjeste, og jeg beder for fred i jeres hjerte og håb for fremtiden. Tak, fordi I har svaret på mit kald!

Budskab til Mirjana d. 18. marts 2011:
“Kære børn, jeg er med jer i den Største Kærligheds navn, i vor kære Guds navn, som er kommer jer nær gennem min Søn og har vist jer ægte kærlighed. Jeg ønsker at lede jer på Guds vej. Jeg ønsker at lære jer ægte kærlighed, så at andre kan se den i jer og I kan se den i andre, at I må være en broder til dem og at andre må se jer som en barmhjertig broder. Mine børn være ikke bange for at åbne jeres hjerter for mig. Med moderlig kærlighed vil jeg vise jer, hvad jeg forventer af jer, hvad jeg forventer mig af mine apostle. Følg mig! Tak!”

Mirjana havde daglige åbenbaringer indtil d. 25. december 1982. Under den sidste åbenbaring fik hun den tiende hemmelighed og Jomfru Maria lovede hende, at hun ville vise sig for hende engang om året d. 18. marts. Mange tusinde pilgrimme var samlet og bad rosenkransen ved det Blå Kors, hvor åbenbaringen fandt sted kl. 13.46 – 13.50.

Budskab til Mirjana d. 2. marts 2011:
“Kære børn, mit moderhjerte lider forfærdeligt, når jeg ser på mine børn, som konsekvent sætter det menneskelige foran det, som er af Gud. At mine børn, som på trods af alt hvad der omgiver dem og på trods af alle de tegn, som bliver sendt til dem, tænker, at de kan leve uden min Søn. Det kan de ikke! De går henimod evig fordømmelse. Det er derfor jeg samler jer, jer som er parate til at åbne jeres hjerte for mig, jer som er parate til at blive apostle af min kærlighed, til at hjælpe mig, så at I ved at leve Guds kærlighed må blive et eksempel for dem, som ikke kender den. Må faste og bøn give jer styrke i dette og jeg velsigner jer med moderlig velsignelse i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Tak!

Budskab til Marija d. 25. februar 2011:
“Kære børn. Naturen er ved og vågne og på træerne kan man se de første knopper som vil frembringe de smukkeste blomster og frugt. Jeg ønsker, at I også, små børn, arbejder på jeres omvendelse og at I må blive en af dem, som vidner med deres liv, så at jeres eksempel må være et tegn og være incitament til omvendelse for andre. Jeg er med jer og beder for jeres omvendelse foran min søn Jesus. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. februar 2011:
“Kære børn. I samles rundt om mig, I søger jeres vej, I søger, I søger sandheden, men glemmer det vigtigste, I glemmer at bede rigtigt. Jeres læber udtaler utallige ord, men jeres ånd føler ikke noget. Vandrende i mørket, forestiller I jer oven i købet Gud i følge jer selv og ikke sådan, som Han virkelig er i Hans kærlighed. Kære børn, sand bøn kommer fra dybet i jeres hjerte, fra jeres lidelse, fra jeres glæde, fra jeres søgen tilgivelse for synd. Det er vejen til at komme til at kende den rette Gud og således også jerselv, fordi i er skabt i følge Ham. Bøn vil bringe jer til opfyldelsen af mit ønske, min mission her med jer, til enheden i Guds familie. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. januar 2011:
“Kære børn! Også i dag er jeg med jer og jeg ser på jer og velsigner jer og jeg mister ikke håbet om, at denne verden vil forandre sig til det bedre og at fred vil herske i menneskers hjerter. Der vil begynde at herske glæde i verden, fordi I har åbnet jer for mit kald og for Guds kærlighed. Helligånden er ved at forandre mange af dem, som har sagt “ja”. Derfor ønsker jeg at sige til jer: tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. januar 2011:
“Kære børn, i dag kalder jeg jer til fællesskab i Jesus, min søn. Mit moderhjerte beder om, at I må forstå, at I er Guds familie. Gennem viljens åndelige frihed, som den Himmelske Fader har givet jer, er I blevet kaldet til at erkende sandheden, det gode eller det onde. Må bøn og faste åbne jeres hjerter og hjælpe jer med at få øje på den Himmelske Fader gennem min Søn. Ved at opdage Faderen vil jeres liv blivet ledt til at udføre Guds vilje og til at realisere Guds familie på den måde, som min Søn ønsker. Jeg vil ikke lade jer være alene på denne vej. Tak!”