2013

Julebudskab til Marija d. 25. december 2013:
“Mine kære børn! Jeg bringer jer Fredens Konge, for at Han kan skænke jer sin fred. I, mine kære børn, bed, bed, bed: Bønnens frugter vil man kunne se i ansigterne på de mennesker, der har besluttet sig for Gud og Hans kongerige. Jeg, med min Søn Jesus velsigner jer alle med fredens velsignelse. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2 december 2013:
“Kære børn! Med moderlig kærlighed og moderlig tålmodighed betragter jeg jeres hvileløse vandring, og ser hvor fortabte i er. Det er derfor, jeg er hos jer. Jeg ønsker at hjælpe jer, med først at find jer selv og lære jer selv at kende, så at I, da, vil være i stand til at genkende og ikke give adgang til alt det, der ikke tillader at l lærer jeres Himmelske Fader at kende, ærligt og helhjertet. Mine børn, Faderen kendes på korset. Afvis derfor ikke korset. Stræb efter at forstå og tage imod det med min hjælp. Når er istand til at tage imod korset, vil I også forstå den Himmelske Faders kærlighed, og I vil vandre sammen med min Søn og med mig, I vil skille jer ud fra dem som ikke har lært den Himmelske Faders kærlighed at kende, dem som hører Ham, men ikke forstår ham, dem som ikke vandrer med ham – dem som ikke har lært Ham at kende. Jeg ønsker, at I lærer min Søns sandhed at kende, og at I bliver mine apostle; at I, som Guds børn, må hæve jeg over den menneskelige tænkemåde, og altid, og i alt, på ny søger Guds tænkemåde. Mine børn, bed of fast så at I må genkende alt dette, som jeg beder jer om. Bed for jeres hyrder og hav længsel efter at kende den Himmelske Faders kærlighed i enhed med dem. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. november 2013:
“Kære børn, i dag kalder jeg jer alle til bøn. Mine kære børn, åben jeres hjerters døre dybt for bønnen, for hjertebønnen, og da vil Den Højeste være i stand til at virke gennem jeres frihed og omvendelsen vil begynde. Jeres tro vil blive fast, således at I vil være i stand til at sige af hele jeres hjerte: “Min Gud, mit Alt.” I vil forstå, mine kære børn, at her på jorden er alt forgængeligt. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. november 2013:
“Kære børn, på ny, på min moderlige måde, kalder jeg jer til kærlighed, til vedvarende at bede for kærlighedens gave, at elske den Himmelske Fader over alting. Når du elsker Ham, vil du elske dig selv og din næste. Disse kan ikke adskilles. Den Himmelske Fader er i ethvert menneske. Han elsker ethvert menneske og kalder enhver ved navn. Derfor mine kære børn, gennem bøn lyt til den Himmelske Faders vilje. Tal med Ham. Skab et personligt forhold til Faderen, som vil gøre jeres forhold endnu dybere som et fællesskab af mine børn og apostle. Som en moder ønsker jeg, gennem den Himmelske Fader, at I må løfte jer op over jordisk forfængelighed og at I må hjælpe andre til gradvist at lære og at komme den Himmelske Fader nærmere. Mine børn, bed, bed, bed om kærlighedens gave fordi kærlighed er min Søn. Bed for jeres hyrder, at de altid må have kærlighed til jer, som min Søn havde og som Han viste ved at give sit liv for jeres frelse. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. oktober 2013:
“Kære børn, i dag kalder jeg jer til at åbne jer for bønnen. Bøn udvirker undere i jer og gennem jer. Derfor, mine kære børn, søg i hjertets enkelthed Den Højeste og bed om at få styrken til at være Guds børn og om, at satan ikke må ryste jer, som vinden ryster grenene. Mine kære børn, beslut jer på ny for Gud og søg alene Hans vilje – og så vil I finde glæde og fred i Ham. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. oktober 2013:
“Kære børn, jeg elsker jer med en moderlig kærlighed, og med en moders tålmodighed venter jeg på jeres kærlighed og enhed. Jeg beder om, at I må være et fællesskab af Guds børn og mine børn. Jeg beder om, at I som et fællesskab i glæde må komme tilbage til troens liv og til min Søns kærlighed. Mine børn, jeg samler jer som mine apostle og jeg viser jer, hvordan I skal bringe andre til en erfaring af min Søns kærlighed, hvordan I kan bringe dem de gode nyheder, som er min Søn. Giv mig jeres åbne, rensede hjerter og jeg vil fylde dem med kærlighed til min Søn. Hans kærlighed vil give jeres liv mening og jeg vil vandre med jer. Jeg vil være med jer indtil mødet med den Himmelske Fader. Mine børn, det er dem, som vandrer mod den Himmelske Fader med kærlighed og tro, som vil blive frelst. Vær ikke bange, jeg er med jer. Hav tillid til jeres hyrder, som min Søn havde, da han udvalgte dem og bed om at de må få styrke og kærlighed til at lede jer. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. september 2013:
“Mine kære børn! Også i dag opfordrer jeg jer til bøn. Jeres forhold til bønnen skal være et dagligt forhold. Bønnen udvirker undere i jer og gennem jer, derfor, mine kære børn, skal bønnen være jer en glæde. Så vil jeres forhold til livet blive dybere og mere åbent, og I vil forstå at livet er en gave til enhver af jer. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. september 2013:
“Kære børn! Jeg elsker jer alle. I alle, alle mine børn, I er alle i mit hjerte. I har alle min moderlige kærlighed, og jeg ønsker at lede jeg til at lære Guds glæde at kende. Det er derfor, jeg kalder jer. Jeg har behov for ydmyge apostle, som med et åbent hjerte vil tage imod Guds ord og hjælpe andre med at forstå meningen med deres liv sammen med Guds ord. For at kunne gør dette, mine børn, må I gennem bøn og faste lære at lytte med hjertet og lære at give jer selv hen. I skal lære at blive ved med at afvise alt hvad der distancerer jer fra Guds ord og kun at længes efter det, der drager jer nærmere til det. Vær ikke bange. Jeg er her. I er ikke alene. Jeg bønfalder Helligånden om at forny og styrke jer. Jeg bønfalder Helligånden om, ligesom I hjælper andre, at også I må blive helbredt. Jeg bønfalder Ham om, gennem Ham, at I må blive Guds børn og mine apostle. For Jesus skyld, for min Søns skyld, elsk dem som han har kaldet, og længes efter at blive velsignet af de hænder, som Han har konsekreret. Tillad ikke det onde kommer til at herske. På ny gentager jeg – kun sammen med jeres hyrder vil mit hjerte sejre. Tillad ikke det onde, at skille jer fra jeres hyrder. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. august 2013:
“Kære børn. Også I dag giver den Højeste mig nåden at være med jer og lede jer til omvendelse. Hver dag sår jeg og kalder jer til omvendelse, så I må være bøn, fred, kærlighed – det frø, som ved at dø, giver igen hundrede fold. Jeg ønsker ikke for jer kære børn, at I kommer dertil, at i må angre alt det, som I kunne have gjort, men som I ikke ønskede. Derfor, små børn, sig igen med iver: “Jeg ønsker, at være et tegn for andre.” Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. august 2013:
“Kære børn. Hvis I bare ville åbne jeres hjerter for mig med fuldstændig tillid, så ville I forstå alt. I ville forstå den store kærlighed, jeg kalder jer med, med hvor stor kærlighed jeg ønsker, at I skal forandre jer, for at gøre jer lykkelige, med hvor stor kærlighed jeg ønsker at gøre jer til efterfølgere af min Søn og give jer fred i enhed med min Søn. I ville forstå min moderkærligheds ufattelige storhed. Det er derfor, mine børn, i skal bede, for gennem bøn vokser jeres tro og kærligheden bliver født, den kærlighed hvormed selv korset ikke er ubærligt, fordi I ikke bærer det alene. I fællesskab med min Søn ærer I den Himmelske Faders navn. Bed, bed om kærlighedens gave, fordi kærlighed er den eneste sandhed. Den tilgiver alt, den tjener alle og den ser en broder i alle. Mine børn, mine apostle, stor er den tillid, som den Himmelske Fader har givet jer gennem mig, hans redskab, til at hjælpe dem, som ikke kender Ham, at de må forsone sig med Ham og følge Ham. Det er derfor, jeg lærer jer at elske, fordi kun hvis I har kærlighed, vil I være i stand til at svare Ham. Jeg kalder jer igen til at have kærlighed for jeres hyrder og til at bede om, at denne svære tid, i min Søns navn, må blive herliggjort gennem deres ledelse. Tak!

Budskab til Marija d. 25. juli 2013:
“Kære børn. Med glæde i mit hjerte kalder jeg jer alle til at leve jeres tro og til at være vidner om den med jeres hjerte og med jeres eksempel på enhver måde. Beslut jer, kære børn, til at holde jer langt væk fra fristelse og må der være glæde og kærlighed til hellighed i jeres hjerter. Jeg elsker jer, små børn, og ledsager jer med min forbøn foran den Højeste. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. juli 2013:
“Kære børn, med en moderlig kærlighed bønfalder jeg jer om at give mig jeres hjerter som gave, så jeg kan lægge dem frem for min Søn og befri jer – befri jer fra al det onde slaveri, som fjerner jer mere og mere fra den eneste Gud – min Søn – befri jer fra alting, som leder jer på den forkerte vej og tager freden væk fra jer. Jeg ønsker, at lede jer til friheden i min Søns løfte, fordi jeg ønsker, at Guds vilje må blive fuldstændig opfyldt her, og at apostle af Gud Kærlighed må blive født gennem forsoning med den Himmelske Fader gennem faste og bøn. Apostle som frit og med kærlighed vil sprede Guds kærlighed til alle mine børn – apostle som vil sprede kærligheden til tilliden til den Himmelske Fader og som fortsat vil åbne himlens porte. Kære børn, udstræk kærlighedens glæde og støtte til jeres hyrder, ligesom min Søn har bedt dem om at udstrække den til jer. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. juni 2013:
“Kære børn, med glæde i hjertet elsker jeg jer alle og kalder jer til at komme nærmere til mit ubesmittede hjerte, så jeg kan drage jer endnu nærmere til min Søn Jesus, og give jer det, som Han kan give jer – Hans fred og kærlighed, som er balsam for hver eneste af jer. åben jer, små børn for bøn – åben jer for min kærlighed. Jeg er jeres moder og kan ikke efterlade jer alene vandrende i synd. I er kaldet, små børn, til at være mine børn, mine elskede børn, så jeg kan vise jer for min Søn. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. juni 2013:
“Kære Børn, i denne urolige tid, kalder jeg jer igen til at søge efter min Søn – og følge Ham. Jeg kender jeres smerte, lidelse og vanskeligheder, men i min Søn vil I finde hvile, i ham vil I finde fred og frelse. Mine børn, glem ikke at min søn frelste jer på korset og gjorde det muligt for jer, på ny, at blive Guds børn, igen at kunne kalde den Himmelske Fader: “Fader”. At blive værdige til Faderens kærlighed og tilgivelse, fordi jeres Fader er kærlighed og tilgivelse. Bed og Fast, fordi det er vejen til renselse, det er vejen til at kende og blive kendt af den Himmelske Fader. Når I kender Faderen, forstår I at Han er alt I behøver. Jeg ønsker, som jeres moder, at mine børn skal leve i fællesskab, som et folk. hvor Guds Ord bliver lyttet til og levet. Derfor kære børn, søg min Søn, bliv et med Ham. Vær Guds børn. Elsk jeres hyrder, som min søn elskede dem, da Han kaldte dem til at tjene jer. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. maj 2013:
“Kære Børn, I dag kalder jeg jer til at være stærke og udholdende i tro og bøn, indtil jeres bøn er så stærk, at den åbner hjertet på min elskede Søn Jesus. Bed små børn, bed uden ophør indtil jeres hjerter åbner sig for Guds kærlighed. Jeg er med jer og jeg beder for jer alle og jeg beder for jeres omvendelse. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. maj 2013:
“Kære børn! På ny kalder jeg jer til at elske og ikke at dømme. Min Søn har efter den Himmelske Faders vilje været i blandt jer, for at vise jer frelsens vej, for at frelse jer og ikke for at dømme jer. Hvis I ønsker at følge min Søn, vil I ikke dømme, men elske som jeres Himmelske fader elsker jer. Når det er allersværest for jer, når I falder under korsets vægt, gå ikke i panik, døm ikke, men husk, at I er elsket og lovpris den Himmelske Fader for hans kærlighed. Mine børn, afvig ikke fra den vej, som jeg leder jer på. Gå ikke ubesindigt på fortabelsens vej. Må bøn og faste styrke jer, så I må leve som den Himmelske Fader ønsker det, således at I bliver mine troens og kærlighedens apostle, at jeres liv må blive til velsignelse for dem, som I møder, at I må blive et med min Himmelske Fader og min Søn. Mine børn, at det alene er sandheden, sandheden der leder jer til omvendelse og derefter til omvendelse for alle dem I møder – dem som endnu ikke kender min Søn – alle dem, som ikke ved, hvad det betyder at elske. Mine børn, min Søn gav jer hyrder, som en gave, pas godt på jeres hyrder. Bed for dem. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. april 2013:
“Kære børn! Bed, bed og bliv ved med at bede indtil jeres hjerter åbner sig i tro, som en blomst åbner sig for solens varme stråler. Dette er en nådens tid, som Gud giver jer gennem mit nærvær, men I er langt fra mit hjerte, derfor kalder jeg jer til personlig omvendelse og til bøn i familien. Må den hellige skrift altid være en inspiration for jer. Jeg velsigner jer alle med min moderlige velsignelse. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. april 2013:
“Kære børn, jeg kalder jer til at være et med min Søn i ånden. Jeg kalder jer til gennem bøn og den hellige messe, hvor min Søn forener sig med jer på en særlig måde, at prøve på at være ligesom Ham, så at I ligesom Ham altid må være parate til at opfylde Guds vilje og ikke søge forløsning i jeres eget. Fordi – mine børn – det er i ifølge Guds vilje, at I er og at I eksisterer, og uden Guds vilje er I intet. Som moder beder jeg jer om at tale om Guds herlighed gennem jeres liv, fordi I på den måde vil give ære til jer selv, som det er Hans vilje. Vis ydmyghed og kærlighed for jeres næste og for alle. Gennem sådan ydmyghed og kærlighed, frelste min søn jer og åbnede vejen for jer til den Himmelske Fader. Jeg indskærper jer om vedholdende at holde vejen åben til den Himmelske Fader for alle dem, som ikke kender ham og som ikke har åbnet deres hjerter for Hans kærlighed. Gennem jeres liv – hold vejen åben for alle dem, som stadig vandrer i deres søgen efter sandheden! Mine børn være mine apostle, som ikke har levet forgæves. Glem ikke at I vil komme til at stå foran den Himmelske Fader og fortælle Ham om jeres eget liv. Vær parate, jeg advarer jer igen, bed, for dem, som min søn kaldte, hvis hænder han velsignede og som han gav som en gave til jer. Bed, bed, bed for jeres hyrder. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. marts 2013:
“Kære børn! I denne nådens tid kalder jeg jer til at tage min elskede søn Jesus´ kors i jeres hænder og meditere over Hans lidelse og død. Må jeres lidelser blive forenede med Hans lidelser og kærligheden vil sejre, fordi Han, som er kærlighed, gav sig selv af kærlighed for at frelse hver enkelt af jer. Bed, bed, bed indtil kærlighed og fred begynder at herske i jeres hjerter. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 18. marts 2013:
“Kære børn, jeg kalder jer til – med fuldstændig tillid og glæde – at velsigne Herrens navn og takke Ham af hjertet hver dag for Hans store kærlighed. Min Søn gav jer, ved den kærlighed han viste på korset, muligheden for at blive tilgivet for alt, så I ikke behøver at skamme jer eller skjule jer og af frygt undlade at åbne døren til jeres hjerte for min Søn. Tværtimod, mine børn, forson jer med den Himmelske Fader, så I blive i stand til at elske jer selv, som min Søn elsker jer. Når I elsker jerselv, vil I også elske andre. I vil se min Søn i dem og genkende storheden i Hans kærlighed. Lev i tro! Gennem mig forbereder min søn jer til det arbejde, Han ønsker at gøre gennem jer – arbejde gennem hvilket Han ønsker at blive herliggjort. Tak ham. Særlig giv Ham tak for hyrderne – for jeres forbedere i forsoningen med den Himmelske Fader. Jeg takker jer, mine børn. Tak!”

Budskab til Mirjana d. 2. marts 2013:
“Kære børn, igen på en moderlig måde kalder jeg jer til ikke at være hårdhjertede. Luk ikke jeres øjne for de advarsler, som den Himmelske Fader sender til jer af kærlighed. Elsker I Ham over alt? Angrer I, at I så ofte glemmer, at den Himmelske Fader af kærlighed har sendt sin Søn for at frelse jer på korset? Angrer I, at I ikke har accepteret budskaberne? Mine børn, afvis ikke min Søns kærlighed. Afvis ikke håb og fred. Sammen med jeres bønner og faste, vil min Søn – ved sit kors – fjerne mørket, som ønsker at omslutte jer og herske over jer. Han vil give jer styrke til et nyt liv. Lever I i overensstemmelse med min søn, så vil I være en velsignelse og håb til alle de syndere, som vandrer i skyggen af synd. Mine børn, vær årvågne. Jeg vil holde mig årvågen med jer. Jeg beder specielt for og holder øje med dem, som min Søn har kaldet til at være lysbærere og bærere at håbet for jer – for jeres hyrder. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. februar 2013:
“Kære børn, også i dag kalder jeg jer til bøn. Synd drager jer til verdslige ting og jeg er kommet for at lede jer til hellighed og til Guddommelige ting, men I kæmper og bruger jeres energi i kampen mellem det gode og det onde, som er i jer. Derfor små børn, bed, bed, bed indtil bøn bliver en glæde for jer og jeres liv bliver en enkel vandring til Gud. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. februar 2013:
“Kære Børn, kærlighed bringer mig til jer – den kærlighed som jeg ønsker at lære jer også – sand kærlighed. Den kærlighed som min Søn viste jer da Han døde på korset af kærlighed til jer. Den kærlighed som altid er parat til at tilgive og til at bede om tilgivelse. Hvor stor er jeres kærlighed? Mit moderlige hjerte bliver sorgfuldt i sin søgern efter kærlighed i jeres hjerter. I er ikke parate til at underkaste jer Guds vilje af kærlighed. I kan ikke hjælpe mig til at få dem, som ikke kender Guds kærlighed til at kende den, fordi I ikke har sand kærlighed. Indvi jeres hjerter til mig, og jeg vil lede jer. Jeg vil lære jer at tilgive, at elske jeres fjender og til at leve i overensstemmelse med min Søn. Vær ikke bange for jer selv. I lidelsen glemmer min Søn ikke dem, som elsker. Jeg vil være ved jeres side. Jeg vil anmode den Himmelske Fader om at den evige sandheds lys og kærlighed må oplyse jer. Bed for jeres hyrder, så at de gennem jeres faste og bøn kan lede jer i kærlighed. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. januar 2013:
“Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til bøn. Må jeres bønner blive så stærke som levende sten, indtil i bliver vidner med jeres liv. Vær vidner om jeres tros skønhed. Jeg er med jer og beder foran min Søn for hver enkelt af jer. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. januar 2013:
“Kære børn, med megen kærlighed og tålmodighed stræber jeg efter, at jeres hjerter må komme til at ligne mit. Jeg forsøger med mit eksempel at lære jer ydmyghed, visdom og kærlighed, fordi jeg behøver jer! Jeg kan ikke gøre noget uden mine børn. I følge Guds vilje vælger jeg jer, med Hans styrke styrker jeg jer. Derfor mine børn vær ikke bange for at åbne jeres hjerter for mig. Til gengæld vil Jeg vil give dem til min Søn. Han vil give jer den Guddommelige Freds gave. I vil give den videre til alle I møder, I vil bære vidnesbyrd om Guds kærlighed med jeres liv og I vil give min Søn som en gave gennem jer. Gennem forsoning, faste og bøn, vil jeg lede jer. Min kærlighed er grænseløs. Vær ikke bange. Mine børn, bed for hyrderne. Må jeres læber være lukkede for enhver dom, glem ikke at min søn har valgt dem og kun Han har retten til at dømme. Tak!”