Andre bønner

VED KORSTEGNET:
I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
Amen.

LOVPRISNING AF TREENIGHEDEN:
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed.
Amen.

HERRENS BØN, FADER VOR:
Fader vor, du som er i himlen,
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige.
Ske din vilje som i himlen, så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld,
som og vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men frels os fra det onde.
Amen.

HIL DIG MARIA, AVE MARIA:
Hil dig Maria, fuld af nåde!
Herren er med dig!
Velsignet er du iblandt kvinder
og velsignet er dit livs frugt, Jesus.
Hellige Maria, Guds Moder!
Bed for os syndere,
nu og i vor dødstime.
Amen.

MIRAKEL BØNNEN:
“Herre Jesus, nu og altid!
Jeg inviterer Dig ind i mit liv, Jesus.
Jeg accepterer Dig som min Herre, Gud og Frelser.
Helbred mig, lad mit liv blive forvandlet,
gør mig hel, gør mig til det som Du vil,
Gør mig stærk i krop, sjæl og ånd.
Kom Herre Jesus, dæk mig med Dit Dyrebare Blod,
Og fyld mig med Din Hellige ånd.
Jeg elsker Dig Herre Jesus.
Jeg priser Dig, Jesus.
Jeg takker Dig, Jesus.
Jeg vil følge Dig hver dag i mit liv.
Amen.
Maria, min Moder, Fredens Dronning,
Hellige Peregrine, værnehelgen for kræftramte,
alle Engle og Helgener,
jeg beder jer hjælp mig.
Amen.”

INDVIELSESBØN TIL DEN HELLIGE TREENIGHED GENNEM MARIA:
Maria, du inviterede os til at indvie os til dit Ubesmittede Hjerte.
Jeg ved du kun ønsker at lede os til Gud,
fordi din kærlighed til os er uendelig og du ønsker, at vi skal være lykkelige.
I dag ønsker jeg at svare på dit kald.
Som Jesus, da Han døde på korset,
gav dig til mig, giver jeg mig også til dig.
Gennem dine hænder fornyer jeg mine dåbsløfter og indvier mig til dit Ubesmittede Hjerte,
så jeg tilhører den Hellige Treenighed.
Jeg giver dig mit hjerte,
min sjæl, min ånd og min krop,
mine talenter og mine gaver,
min fortid, min nutid og min fremtid.
Tag mig i dine arme og hjælp mig med at elske Jesus, som du elsker Ham.
Med dig ønsker jeg at lære at lytte til Faderens Ord og gøre Hans vilje.
Ligesom dig Maria modtager jeg og byder Helligånden velkommen i mit hjerte.
Med dig Maria ønsker jeg at lære at elske alle mennesker,
fordi de alle tilhører din Søn Jesus.
Jeg indvier mig til dig,
så mine bønner bliver bønner fra hjertet,
så jeg finder glæde, fred, kærlighed
og den styrke, jeg har brug for,
f or at forsone mig med mine brødre og søstre.
Jeg indvier også hele min familie til dig,
alle mine venner og alle mennesker,
særligt dem, som har mest brug for Guds hjælp og barmhjertighed i dette øjeblik.
Ligesom Jesus ønsker jeg at leve ved din side hver dag i mit liv,
så alting i mig, fra dette øjeblik sammen med dig, vil ære Gud
og mit hjerte vil fryde sig i Gud min Frelser.
Amen.

BØN FOR PRÆSTERNE:

(Jomfru Maria opfordrer os igen og igen til at bede for vores hyrder. – En bøn kunne være:)

Hellige Jomfru,
mor til Jesus Kristus, vor ypperstepræst
og mor til alle præster i hele verden.
Du har særlig stor kærlighed til præsterne,
fordi de er billede på din Enbårne Søn.
Under dit jordiske liv tjente du Jesus,
I Himmelen er du forsat Hans hjælper.
Bed for vore præster.
Bed sammen med os den Himmelske Fader om,
at Han sender arbejdere til Sin høst.
Bed for præsterne,
som formidler sakramenterne for os.
De forkynder uafbrudt Kristi glade budskab,
og lærer os, hvordan vi i sandhed kan blive til Guds børn.
Hellige Jomfru,
bed vor Himmelske Fader om, at vække præstekald hos mange unge mænd.
Og da dit hjertes bøn kan opnå alt hos den Himmelske Fader,
så bed om præster, der lever et helligt liv.
Amen.

BØN TIL ÆRKEENGLEN MICHAEL:
Hellige Ærkeengel Michael,
forsvar os i striden.
Vær vort værn imod djævelens ondskab og efterstræbelser.
Gud kue ham, derom beder vi ydmygt.
Og du de himmelske hærskarers fyrste,
nedstyrt ved Guds kraft til helvede satan og alle de andre onde ånder,
der færdes i verden til sjælenes fordærv!
Amen.

BORDBØN FØR MÅLTIDET:
Herre!
Velsign os og disse gaver,
som vi skal modtage af din milde godhed.
Ved Kristus, vor Herre.
Amen.

BORDBØN EFTER MÅLTIDET:
Vi takker dig, almægtige Gud,
for alle dine velgerninger.
Du som lever og råder i al evighed.
Amen.

Vinmarker i Medjugorje