Fredsrosenkransen

Fredsrosenkransen:

“…Kære børn, i dag inviterer Jeg jer, på en særlig måde, til at bede for fred!…”

Begynd med korsets tegn, efterfulgt af Trosbekendelsen og derefter bed Fadervor, Hil dig Maria og Ære være Faderen (de tre bønner samlet gentages syv gange, ikke hver af dem gentaget syv gange): for fred i hjertet, fred i ægteskabet, i vores familier, blandt vores naboer, fred i vort land, i verden og fred og enhed i kirken.

Andagten til de syv Fadervor, Hil dig Maria og Ære være Faderen er en traditionel kroatisk andagt. Lige fra begyndelsen af Åbenbaringerne bad Vor Frue visionærerne om at bede denne andagt og tilføje Trosbekendelsen:

“…Fortsæt med at bede Fader Vor, Hil dig Maria og Ære være Faderen syv gange, men tilføj også Trosbekendelsen…”(27.06.1981) 

Denne Rosenkrans bedes knælende, hver aften i Medjugorje, umiddelbart efter aften Messen, i fredens intension. Derfor blev den kaldt “Fredsrosenkransen fra Medjugorje”.

“…Hvis ikke der er fred, bed og I vil modtage den. Gennem jer og jeres bønner, små børn, vil freden begynde at flyde ind i verden. Derfor, små børn, bed, bed, bed…”

Lad os knæle og bede for fred! Led os bede Fredsrosenkransen!

Sammen kan vi frelse verden!

Fredsrosenkransen