Historie

Overblik over åbenbaringerne i Medjugorje:

Medjugorje er en lille landsby i Bosnien Herzegovina. Denne lille uanseelige flække var totalt ukendt indtil 1981, hvor Medjugorje pludselig blev kendt verden over og blev et af de mest besøgte pilgrimssteder  overhovedet. Mange millioner pilgrimme fra alle trosretninger har siden 1981 valfartet til Medjugorje enten af nysgerrighed eller for at finde dybde og fornyelse i deres trosliv.

Medjugorje betyder “området mellem to bjerge” og de to bjerge hedder Podboro, kendt som Åbenbaringsbjerget og Krizevac, kendt som Korsbjerget.

Den 24. juni 1981 skete der noget!:

Seks børn mellem 10 – 16 år så en underskøn kvinde med et barn i sine arme på Åbenbaringsbjerget bag ved landsbyen. Hun sagde ikke noget, men vinkede dem nærmere. Børnene blev bange og flygtede, men gik derud næste dag igen. Pludselig så de et lys og den underskønne kvinde viste sig igen, denne gang uden barnet.

På trediedagen fredag de. 26. juni 1981 gentog det hele sig. Hen på eftermiddagen havde en del mennesker samlet sig foran bjerget og da de unge kom, så alle et lysskær deroppe, men denne dag ca. 60 m. højere oppe end dagen før. Der var ingen sti, men overalt næsten uigennemtrængeligt tjørnekrat, klippestykker, sten og huller. Folk troede ikke deres egne øjne, da børnene nærmest fløj gennem det hele uden at få en eneste rift. Alene det ansås for at være et under.

Vicka – en af børnene – havde på sin bedstemoders råd taget en flaske med vievand med, som hun bestænkede den unge kvinde med, idet hun sagde: ” Hvis du er Gudsmoder, så bliv hos os. Men hvis du ikke er det, så gå din vej.” Den unge kvinde smilede blot til dem og blev. Nu stillede Mirjana – en anden af børnene – det afgørende spørgsmål: ” hvem er du?” “Kvinden svarede: “Jeg er den salige jomfru Maria, Fredens Dronning.”

Siden da har Jomfru Maria vist sig dagligt for de unge mennesker – seerne eller visionærerne, som de nu kaldes – og er kommet med budskaber  til hele menneskeheden om omvendelse, fred og kærlighed. Budskaber som nu bliver oversat til mange sprog og fordelt til hele verden. Ud over disse budskaber vil hver af de seks visionærer modtage 10 hemmeligheder eller hændelser, som vil udspille sig på jorden i nær fremtid. Hemmelighederne er stadig hemmeligheder, dog er sløret for en af dem løftet: Et permanent tegn vil vise sig på Åbenbaringsbjerget, et gudommeligt tegn som vil kunne ses af alle, men ikke fjernes.

Jomfru Maria siger: “Dette tegn bliver givet for de ikke troende. I troende har allerede tegn, og I er blevet et tegn for ateisterne. I troende må ikke vente på tegnet før I omvender jer. Omvend jer snart. Dette er en nådens tid for jer. I kan aldrig takke Gud nok for Hans nåde. Denne tid er til fordybelse i troen og til jeres omvendelse. Når tegnet kommer, så vil det være for sent for mange.”

Når en af visionærerne har modtaget alle ti hemmeligheder, så vil de daglige åbenbaringer stoppe for dem. Indtil nu har Marija, Vicka og Ivan modtaget ni hemmeligheder og Jomfru Maria viser sig stadig for dem hver dag, uanset hvor de er. 

Mirjana, Jakov og Ivanka har modtaget alle ti hemmeligheder og Jomfru Maria viser sig for dem en gang om året og vil gøre dette resten af deres liv. For Ivanka som modtog den tiende hemmelighed den 7. maj 1985 er det på årsdagen for åbenbaringerne den 25. juni hvert år. Jakov, som modtog den tiende hemmelighed  den 12. september 1998, er det juledag hvert år og for Mirjana, som modtog den tiende hemmelighed julen 1982, er det på hendes fødselsdag den 18. marts hvert år.

Jomfru Maria siger, at Gud har sendt hende og at disse år, hun tilbringer med os her er en nådens tid givet os fra Gud. Hun siger: ” Jeg er kommet for at fortælle verden at Gud eksisterer. Han er meningen med livet og for at opfylde denne mening, må I vende tilbage til Gud.”

Jomfru Marias mission er omvendelse, fred og kærlighed. Hun er kommet til jorden for at genopdrage os og hjælpe os med at omvende os og centrere vores liv i Gud igen. Jomfru Marias opgave har altid været at lede mennesker til Hendes Søn Jesus.

Jomfru Maria har gennem alle årene kommet med budskaber til de seks visionærer som er: Ivan, Jakov, Marija, Vicka, Mirjana og Ivanka. I 1984 skete der noget nyt i åbenbaringernes historie. Jomfru Maria ønskede hver torsdag aften at bringe et budskab, som skulle sendes til hele verden. Indtil da havde budskaberne mere været brudstykker fra Jomfru Marias samtaler med visionærerne og havde ikke haft det officielle præg, som de nu fik. Marija fik til opgave at modtage og nedskrive dem og hver uge blev torsdagsbudskabet  opslået i våbenhuset, hvorefter det blev oversat til hovedsprogene og videresendt ud over hele verden.  De ugentlige budskaber fortsatte indtil den 8. januar 1987. Derefter kom budskaberne den 25. i hver måned – første gang d. 25. januar 1987 og sådan er det stadig. 

Jomfru Maria har også indtil for nyligt vist sig for Mirjana den anden i hver måned siden den 2. august 1982, for at bede med hende for  de ikke troende. Mirjana pointerer, at det er vigtigt, at vi alle beder  for ” de ikke troende” og de defineres af Jomfru Maria, som “dem der endnu ikke kender Guds kærlighed.” Disse månedlige åbenbaringer stoppede efter den 18. marts 2020. Herefter vil Mirjana fremover kun modtage åbenbaringer den 18. marts hvert år.

Det Blå Kors, hvor Jomfru Maria ofte har vist sig.

Når åbenbaringerne stopper, vil der komme tre advarsler til verden (de første tre hemmeligheder). Mirjana har til opgave at fortælle os, hvornår advarslerne vil komme. Ti dage før offentliggørelsen af hver advarsel, vil hun kontakte den præst, som hun har valgt til denne opgave, Fr. Petar Ljubicic, som så vil faste og bede med hende i syv dage. Tre dage før advarslen vil finde sted, vil Fr. Petar offentliggøre hvad, hvor og hvornår advarslen vil finde sted. 

Efter den første advarsel, vil de andre følge indenfor en  forholdsvis kort periode. Efter de tre første advarsler vil det permanente tegn vise sig på bjerget, hvor Jomfru Maria viste sig første gang i Medjugorje. Dem som stadig lever, vil da ikke have megen tid til omvendelse. Derfor kalder Jomfru Maria os til livsvigtig omvendelse og forsoning. Det permanente tegn vil føre til mange helbredelser og omvendelser før budskaberne vil blive realitet. 

Den niende og tiende hemmelighed er alvorlige. De handler om straffen for synden i verden. Straffen kan blive formindsket ved bøn og soning, men den kan ikke helt undgås, siger Jomfru Maria. Et onde, som truede verden i følge den syvende hemmelighed, er blevet elimineret gennem bøn og faste. Derfor fortsætter Jomfru Maria med at bede os om bøn og faste. 

Jomfru Maria siger: ” I har glemt at med bøn og faste, kan I undgå krige og naturkatastrofer.” 

I forhold til budskaberne siger Jomfru Maria: ” Jeg ønsker, at udføre en mosaik i jeres hjerter.” ( 25. november 1989). Hun beder os om at læse og meditere over de budskaber, som hun har givet os. Hun siger: “Små børn, læs budskaberne, som jeg har givet jer, hver dag  og lev dem ud i jeres daglige liv. Jeg elsker jer, og det er derfor jeg kalder jer til at gå frelsens vej med Gud.” (25. december 1989.)

Jomfru Maria genoplærer os til at blive kristne igen. Det sker ved, at hun går med os og leder os skridt for skridt, budskab for budskab. Jomfru Maria ønsker at vise os den sande kristendom gennem sine budskaber. Dette er en proces, fordi vi lever i en verden, som gennem tiderne har fjernet sig mere og mere fra Guds sandhed. Vi må acceptere at blive fuldstændig genopdraget lidt efter lidt af Jomfru Maria.

De svar vi har brug for for at bringe vores liv på rette spor;  kan vi finde ved at læse Jomfru Marias budskaber og læse i biblen.

Hun siger: “I er parate til at begå synd og til at lægge jeres liv i satans hænder uden at overveje det.”  (25. maj 1987).

“Tillad ikke satan at vinde kontrol over jeres hjerter så I bliver et billede på Satan og ikke på mig.”

“Børn, mørke hersker over hele jorden. Mennesker er tiltrukket af mange ting og de glemmer det, som er vigtigst.”

“Lyset vil ikke herske i verden før mennesker accepterer Jesus, indtil de lever Hans ord, som er Evangeliets ord.”

“Kære børn, dette er grunden til at jer er her så længe, at jeg vil lede jer på vejen til Jesus. Jeg ønsker at frelse jer og gennem jer at frelse verden. mange mennesker lever uden tro, nogle ønsker ikke at høre om Jesus, men det ønsker stadig fred og tilfredsstillelse! Børn, her er grunden til at jeg har brug for jeres bønner: bøn er den eneste måde at frelse menneskeheden på.” (30. juli 1987).

Jomfru Maria understreger , at vi må se i øjnene at Satan er reel. Han bruger os til sine egne formål. Hans hovedformål er ødelæggelse. Ødelæggelse af kærlighed, fred,tro, familieliv og liv.

De fem sten:

Ligesom Gud gav David fem sten, som han skulle overvinde Goliath med, har Jomfru Maria givet os fem sten eller våben, som vi kan overvinde satan med:

Bøn: Gang på gang opfordrer Jomfru Maria os til at bede “med hjertet” og ikke vanemæssigt, således som det let kan ske i faste bønner som Fadervor og Rosenkransen. Ordet “hjerte” bruges på samme måde som i hele Det Gamle og Det Nye Testamente om vort indre, om centrer for hele vores religiøse liv.

Jomfru Maria siger: “Kære børn, i dag kalder jeg jer alle til bøn. I skal vide, at Gud i bønnen giver særlig nåde. Derfor Bed, så I må kunne forstå alt, hvad jeg her giver jer. Jeg opfordrer jer, kære børn til at bede med hjertet. I skal vide, at uden bøn kan I ikke se, hvad Guds plan med jer er, og  Jeg ønsker, at Hans plan med hver eneste en af jer må blive fuldført, og at alt det må vokse, som Gud har indgivet i jeres hjerte. Derfor bed om at Guds velsignelse må beskytte jer mod alt det onde, der truer jer. Jeg velsigner jer kære børn. ” (25. april 1987)

Faste: I september 1985 sagde hun: “Kære børn, prøv at gennemføre fasten, for ved faste vil I opnå at Guds hele plan i Medjugorje bliver gennemført. I vil gøre mig en stor glæde, hvis I gør det.” Jomfru Maria beder os om at faste onsdag og fredag på vand og brød: “Den bedste faste er på brød og vand og siger: ” Gennem faste og bøn kan man stoppe krige, man kan ophæve naturlove. Barmhjertighed kan ikke erstatte faste. De som ikke er i stand til at faste kan nogle gange erstatte det med bøn, barmhjertighed og skriftemål, men alle, undtagen de syge, bør faste.” (21. juli 1982)

Biblen: Jomfru Maria siger på et tidligt tidspunkt til visionærerne at vi har glemt Biblen og den 18. oktober 1984 kommer hun med følgende budskab: “Kære Børn, i dag kalder Jeg jer til at læse i Biblen hver dag i jeres hjem og læg den på et synligt sted, for altid at tilskynde dig til at læse i den og til at bede. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

Den hellige Messe: “Kære børn, jeg kalder jer til mere aktiv bøn og deltagelse i Den Hellige Messe. Jeg ønsker, at jeres Messe bliver en erfaring af Gud. Jeg ønsker særligt, at sige til de unge: vær åbne overfor Helligånden fordi Gud ønsker at drage jer til Ham i disse dag, hvor satan er på arbejde. Tak fordi I har svaret på Mit kald. (16. maj 1986)

Skriftemålet: ” Kære børn, Jeg inviterer jer til at åbne jeres hjerters dør for Jesus, ligesom en blomst åbner sig for solen. Jesus ønsker at fylder jeres hjerter med fred og glæde. I kan ikke, små børn, erfare fred, hvis I ikke er i fred med Jesus. Derfor inviterer Jeg jer til at gå til skrifte, så Jesus må blive jeres sandhed og fred. Derfor små børn, bed om at få styrke til at realisere det, som Jeg beder jer om. Jeg er med jer og Jeg elsker jer. Tak fordi I har svaret på mit kald.” (25. januar 1995)

Jomfru Maria pointerer overfor os, at vores personlige rolle er stor. Vi kan ikke gøre nok for at leve budskaberne. Vi må være villige til at forlade os selv fuldstændig og overgive alt til Gud.

Matthæus 16. 25-27: “Den som vil frelse sit liv skal miste det og den som mister sit på grund af Mig skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv?”