2014

Julebudskab til Marija d. 25. december 2014:

“Mine kære børn! Atter i dag bærer jeg min elskede Søn Jesus til jer i mine arme, og jeg nedbeder fra Ham freden over jer og mellem jer. Bed, og tilbed min Søn, så at Hans fred og glæde kan udgydes i jeres hjerte. Jeg beder for jer, for at I kan åbne jer endnu mere for bønnen. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2 december 2014:

“Kære børn! Husk, for jeg siger Jer det, at kærligheden vil sejre. Jeg ved, at mange af jer er ved at miste håbet for rundt omkring jer ser I lidelse, smerte, jalousi, misundelse; men jeg er jeres moder. Jeg er i det Himmelske Kongerige men er også her hos jer. Min Søn sender mig på ny, for at hjælpe jer. Mist ikke håbet; i stedet, følg mig, for mit hjertes sejr er i Guds navn. Min elskede Søn tænker på jer, som Han altid har tænkt på jer. Tro Ham, og lev Ham. Han er verdens liv. Mine børn, at leve min Søn betyder at leve Evangeliet. Det er ikke let. Det betyder kærlighed, tilgivelse og opofrelse. Det renser, og åbner det Himmelske Kongerige. Oprigtig bøn, som ikke kun er med ord, men hvor hjertet taler, vil hjælpe jer. På samme måde med faste, da den er endnu mere kærlighed, tilgivelse og opofrelse. Derfor, mist ikke håbet, men følg mig. Jeg bønfalder jer på ny om at bede for jeres hyrder, så at de altid ser min Søn, som var verdens første Hyrde, og hvis familie er hele verden. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. november 2014:

Mine kære børn! På en særlig måde opfordrer jeg jer igen i dag til bøn. Bed, mine børn, så I kan begribe hvem I er, og hvorhen I skal gå. I skal være det glade budskabs bærere og mennesker fulde af håb. I skal være kærlighed for alle dem, der er uden kærlighed. Mine kære børn, I vil kun virkeliggøre alt det I er eller kan hvis I beder og er åbne for Guds vilje. Den Gud, der vil føre jer til det evige liv. Jeg er med jer og beder for jer hver dag hos min Søn Jesus Kristus. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. november 2014:
“Kære børn. Jeg er hos jer med min Søns velsignelse, I som elsker mig og stræber efter at følge mig. Jeg ønsker også at være hos de af jer, der ikke accepterer mig. For jer alle åbner jeg mit hjerte fuldt af kærlighed, og velsigner jer alle med mine moderlige hænder. Jeg er jeres moder, der forstår jer. Jeg levede jeres liv og gennemlevede jeres lidelse og glæde. I, som lever i smerte, forstår min smerte og lidelse over de af mine børn, der ikke tillader min Søns lys at skinne på sig, de af mine børn der lever i mørke. Derfor har jeg brug for jer, I som er oplyst af Lyset og som har forstået sandheden. Jeg kalder jer til at tilbede min Søn, så jeres sjæl må vokse og nå den sande spiritualitet. Mine apostle, således kan I hjælpe mig. At hjælpe mig hermed indbærer at bede for dem, der ikke har lært min Søns kærlighed at kende. Ved at bede for dem viser I min Søn, at I elsker Ham og følger Ham. Min Søn lovede mig, at det onde aldrig vil sejre, fordi I, retfærdige sjæle, er her; I som stræber efter at bede med hjertet, I som fremlægger jeres smerte og lidelse for min Søn, I som forstår, at livet kun er et kort øjeblik, I som længes efter det Himmelske Kongerige. Alt dette gør jer til mine apostle, og fører jer til mit hjertes sejr. Derfor, mine børn, gør jeres hjerter rene og tilbed min Søn. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. oktober 2014:

Bed i denne nådens tid og bed om de helliges forbøn, der allerede lever i lyset. Måtte de hver dag være til eksempel og opmuntring for jer på jeres vej til omvendelse. Mine kære børn, vær klar over at jeres liv er kort og forgængeligt. Derfor skal I længes efter evigheden og forbered jeres hjerte i bøn. Jeg er med jer går i forbøn for jer hos min Søn for enhver af jer, især dem der har viet sig mig og min Søn. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. oktober 2014:

“Kære børn! Med moderlig kærlighed bønfalder jeg jer, om at at elske hinanden. Må der i jeres hjerter være kærlighed, sådan som min Søn ønskede det helt fra begyndelsen, til den Himmelske Fader og jeres næste, fremfor alt andet i denne verden. Mine kære børn, kan I ikke genkende tidens tegn? Kan I ikke se at alt omkring jer, alt hvad der sker, skyldes at der ikke er nogen kærlighed? Forstå at frelsen findes i de sande værdier. Accepter den Himmelske Faders kraft, elsk og ær Ham. Træd i min Søns fodspor. I, mine børn, mine kære apostle, samles atter rundt om mig, fordi I tørster. I tørster efter fred, kærlighed og lykke. Drik af mine hænder. Mine hænder giver jer min Søn, som er det klare kildevæld. Han vil bringe jeres tro til live igen og gøre jeres hjerter rene, for min Søn elsker rene hjerter, og rene hjerter elsker min Søn. Kun rene hjerter er ydmyge og har stærk tro. Jeg beder jer, om have sådanne hjerter, min børn. Min Søn sagde til mig at jeg er hele verdens moder. Jeg beder de af jer, som tager imod mig som sådan, om at hjælpe mig gennem jeres liv, bøn og opofrelse, at få alle mine børn til at tage imod mig som deres moder, så jeg kan lede dem til at drikke af dette kildevæld. Tak! Mine kære børn, når jeres hyrder rækker jer min Søns Legeme med deres velsignede hænder, tak da altid min Søn for dette offer og for de hyrder,han giver jer på ny. Tak!

Budskab til Marija d. 25. september 2014:

“Kære børn! Også i dag opfordrer jeg jer til at være som stjerner, der med deres skær giver lys og skønhed til andre, så de kan glæde sig over det. Mine kære børn, vær I også skær, skønhed, glæde og fred og især bøn for alle dem, der er fjernt fra min og min Søn, Jesus’, kærlighed. Mine kære børn, vidn om jeres tro og bøn i glæde, i den troens glæde i jeres hjerte; og bed om freden som er en kostelig gave fra Gud. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. september 2014:
“Kære børn! Jeg, jeres moder, kommer på ny til jer af kærlighed, som er endeløs, den Himmelske Faders endeløse kærlighed. Og når jeg ser ind i jeres hjerter, ser jeg mange af jer tage imod mig som jeres mor, og med ærligt og rent hjerte ønsker I at være mine apostle. Men jeg er også mor til de af jer, der ikke accepterer mig, og i jeres hjertes hårdhed ikke ønsker at lære min Søns kærlighed at kende. I aner ikke, hvor meget mit hjerte lider, og hvor meget jeg beder til min Søn for jer. Jeg beder Ham om at helbrede jeres sjæle, da Han er istand til det. Jeg beder ham at oplyse jer med Helligåndens mirakel, så at I må holde op med igen og igen med at forråde, forbande og såre Ham. Af hele mit hjerte beder jeg om, at I må forstå, at kun min Søn er verdens lys og frelse. Og I, mine børn, mine kære apostle, bær altid min Søn i jeres hjerte og tanker. På denne måde bærer I på kærligheden. Alle de, der ikke kender Ham, vil genkende Ham i jeres kærlighed. Jeg er altid hos jer. På en særlig måde er jeg hos jeres hyrder, da min Søn har kaldet dem til at lede jer ad vejen til evighed. Tak, mine apostle for jeres ofre og kærlighed!”

Budskab til Marija d. 25. august 2014:

“Kære børn! Bed for mine anliggender, for Satan ønsker at spolere den plan, jeg har her, og berøve jer freden. Derfor, mine kære børn, bed, bed, bed om at Gud må virke i enhver af jer. Gid jeres hjerte må være åbent for Guds vilje. Jeg elsker jer og velsigner jer med min moderlige velsignelse. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. august 2014:

“Kære børn! Grunden til at jer er hos jer idag, min mission, er at hjælpe jer så at det “gode” kan vinde, selvom det synes jer at være umuligt nu. Jeg ved, at der er mange ting, I ikke forstår, ligesom der var mange ting, jeg ikke forstod, alt det som min Søn forklarede mig, mens Han voksede op ved min side – men jeg troede ham og fulgte ham. Jeg beder også jer om dette, at tro og følge mig. Imidlertid, mine børn, at følge mig indebærer at elske min Søn over alt andet, at elske ham i alle personer uden at gøre forskel. For at I skal kunne det, kalder jeg jer på ny til afkald, bøn og faste. Jeg kalder jer til at Eukaristien skal være livet i jeres sjæl. Jeg kalder jer til at være mine lysets apostle, der vil sprede kærlighed og barmhjertighed i verden. Mine børn, jeres liv er kun et glimt i sammenligning med det evige liv. Og når I engang står foran for min Søn, vil Han i jeres hjerte se, hvor meget kærlighed i havde. For at udbrede kærligheden på rette måde, beder jeg min Søn, gennem kærligheden, at give jer enhed gennem Ham, enighed med hinanden, enighed mellem jer og jeres hyrder. Gennem dem giver min Søn altid Sig selv på ny og fornyer jeres sjæl. Glem ikke dette. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. juli 2014:
“Mine kære børn! I er ikke klar over hvilke nådegaver, I lever med i denne tid, hvor den Allerhøjeste giver jer tegn, så I kan åbne jer og omvende jer. Vend om til Gud og til bønnen, og lad bønnen begynde at herske i jeres hjerte, familier og fællesskaber, så Helligånden kan føre og anspore jer, så I hver dag åbner jer mere for Guds vilje og Hans plan med enhver af jer. Jeg er med jer og går i forbøn for jer sammen med helgenerne og englene. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. juli 2014:
“Kære børn! Jeg, moder til alle jer forsamlet her og moder til hele verden, velsigner jer med moderlig velsignelse og kalder jer til at begive jer ad ydmyghedens vej. Den vej leder til at lære min Søns kærlighed at kende. Min Søn er almægtig, Han er i alt. Hvis I, mine børn, ikke er bekendte med dette, vil mørke og blindhed regere i jeres sjæl. Kun ydmyghed kan helbrede jer. Mine børn, jeg levede altid ydmygt, med mod og i håb. Jeg blev bekendt med at Gud er i os, og vi er i Gud. Jeg beder jer om det samme. Jeg ønsker, at I alle er hos mig i al evighed, for I er en del af mig. Jeg vil hjælpe jer på vej. Min kærlighed vil omslutte jer som en kappe og gøre jer til mit lys apostle – Guds lys. Med den kærlighed der udspringer af ydmyghed, vil I frembringe lys, der hvor mørket og blindhed regerer. I vil frembringe min Søn, som er verdens lys. Jeg er hos jeres præster og jeg beder om at de altid må være jer eksempel på ydmyghed. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. juni 2014:
“Mine kære børn! Den Allerhøjeste giver mig den nåde at være hos jer og i bøn vise jer hen til fredens vej. Jeres hjerte og sjæl tørster efter fred og kærlighed, efter Gud og Hans fred. Derfor mine kære børn, bed, bed, bed, og i bønnen vil I finde livets visdom. Jeg velsigner jer alle og går i forbøn for jer hos min Søn, Jesus. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. juni 2014:

“Kære bærn! Jeg kalder jer på ny og tager mig imod jer som mine bærn. Jeg beder om, at I må tage imod mig og elske mig som jeres mor. Jeg har forenet jer alle i mit hjerte. Jeg er steget ned til jer, og velsigner jer. Jeg ved at I længes efter træst og håb fra mig, fordi jeg elsker jer og går i forbæn for jer. Jeg beder jer om at forene jer med min Sæn og være mine apostle. For at kunne gære det, kalder jeg jer på ny til kærlighed. Der findes ingen kærlighed uden bæn, og der findes ikke bæn uden tilgivelse, for kærlighed er bæn – tilgivelse er kærlighed. Mine bærn, Gud skabte jer, til at I kunne elske og til at elske for at kunne tilgive. Hver en bæn, der udspringer af kærlighed forener jer med min Sæn og Helligånden, og Helligånden oplyser jer og gær jer til mine apostle – apostle der vil gære alt hvad de gær i Herrens navn, som vil bede gennem gerninger og ikke kun med ord, fordi de elsker min min Sæn og forstår sandhedens vej, der færer til evigt liv. Bed for jeres hyrder, at de altid med et rent hjerte må lede jer ad vejen til sandhed og kærlighed – ad vejen til min Sæn. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. maj 2014:

“Mine kære børn! Bed og vær klar over at uden Gud er I kun støv. Vend derfor jeres tanker og jeres hjerte til bønnen. Stol på Hans kærlighed. I Guds ånd er I, mine kære børn, alle opfordrede til at være vidner. I er værdifulde og jeg kalder jer, mine kære børn, til hellighed og til det evige liv. Derfor skal I gøre jer det klart at dette liv er forgængeligt. Jeg elsker jer og kalder jer til omvendelsens nye liv. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. maj 2014:
“Kære børn! Jeg jeres mor, er hos jer for jeres velbefindende, for jeres behov og for jeres personlige erkendelses skyld. Den Himmelske Fader gav jer frihed, til selv at vælge og blive bevidste om jer selv. Jeg ønsker at hjælpe jer. Jeg længes efter at være en mor for jer, en lærer om sandheden, så at I med det åbne hjertes enkelthed kan blive bevidste om den umådelige renhed og lys, der kommer fra det og knuser mørket, det lys der bringer håb. Jeg, mine børn, forstår jeres smerte og lidelse. Hvem kan forstå jer bedre end jeres mor? Og I, min børn? Kun lille er den flok, der forstår og følger mig. Stort er antallet af de, som er fortabt, af de som ikke har erkendt min Søns sandhed. Derfor, mine apostle, bed og skrid til handling. Frembring lyset og mist ikke håbet. Jeg er hos jer. På en særlig måde er jeg hos jeres hyrder. Med moderligt hjerte elsker og beskytter jeg dem, fordi de leder jer til Himlen som min Søn har lovet jer. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. april 2014:
“Mine kære børn! åbn jeres hjerte for den nåde, Gud vil skænke jer gennem mig, ligesom en blomst der åbner sig for solens varme stråler. Vær bøn og kærlighed for alle dem er fjernt fra Gud og Hans kærlighed. Jeg er med jer og går i forbøn for jer hos min Søn, Jesus, og jeg elsker jer med uendelig kærlighed. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. april 2014:

“Kære børn! Med moderlig kærlighed ønsker jeg at hjælpe jer med jeres bønsliv, og til at jeres bod skal blive et helhjertet forsøg på, at komme tættere på min Søn og Hans guddommelige lys, så I kan vide hvordan I afholder jer selv fra synd. Hver bøn, hver messe og hver faste er et forsøg på at nærme jer min Søn, en påmindelse om Hans ære og en flugt fra synden. Det er vejen til fornyet forening mellem den gode Fader og Hans børn. Derfor mine børn, med åbne hjerte fulde af kærlighed, påkald den Himmelske Faders navn, så kan kan oplyse jer med Helligånden. Gennem Helligånden vil I blive Guds kærligheds kilde. Alle de som ikke kender min Søn, alle de som tørster efter min Søns kærlighed og fred, vil drikke af denne kilde. Tak! Bed for jeres hyrder. Jeg beder for dem, og jeg ønsker, at de altid må mærke mine moderlige hænders velsignelse og mit moderlige hjertes støtte.”

Budskab til Marija d. 25. marts 2014:

“Mine kære børn! På ny opfordrer jeg jer: Begynd at kæmpe mod synden som i de første dage, gå til skrifte og beslut jer for hellighed. Guds kærlighed vil gennem jeg begynde at flyde ud i verden, freden vil råde i jeres hjerte og Guds velsignelse vil fylde jer. Jeg er med jer og går i forbøn for jer hos min Søn, Jesus. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 18. marts 2014:

“Kære børn! Som jeres mor, ønsker jeg at hjælpe jer. Med moderlig kærlighed, ønsker jeg at hjælpe jeg med at åbne jeres hjerte og sætte min Søn på førstepladsen i det. Gennem jeres kærlighed til min Søn og gennem jeres bøn, ønsker jeg, at Guds lys vil oplyse jer og I vil fyldes af Guds nåde. Jeg ønsker, at mørket, og dødens skygge, der omgiver jer og bringer jer på afveje, må drives væk. Jeg ønsker, at I vil mærke glæden af velsignelsen af Guds løfte. I, menneskebørn, I er Guds børn, I er mine børn. Derfor, mine børn, begiv jer ad den vej som min kærlighed leder jer ad, som lærer jer ydmyghed og visdom, og som finder vej til den Himmelske Fader. Bed sammen med mig for dem, der ikke tager imod mig og ikke følger mig, de, der på grund af deres hårde hjerter, ikke kan føle ydmygheden, hengivelsen, freden og kærligheden – glæden i min Søn. Bed om at jeres hyrder, med deres velsignede hænder, altid kan give jer Guds velsignelses glæde. Tak!

Budskab til Mirjana d. 2. marts 2014:
“Kære børn! Jeg kommer til jer som jeres moder, og ønsker at I i mig, jeres mor, finder bolig, trøst og hvile. Derfor, mine børn, min kærligheds apostle, bed. Bed med ydmyg hengivelse, lydighed og fuldstændig tillid til den Himmelske Fader. Tillid, sådan som jeg havde tillid, da jeg fik at vide at jeg skulle bringe Løftets velsignelse. Måtte fra jeres hjertes indre og med jeres læber altid lyde: “Din vilje ske!” Derfor hav tillid og bed, så jeg kan gå i forbøn for jer hos Herren, så Han kan give jer den Himmelske Velsignelse og fylde jeres hjerte med Helligånden. Så vil Han være i stand til at hjælpe alle de, som ikke kender Herren. I, min kærligheds apostle, vil hjælpe dem med i fuld tillid at kunne kalde ham “Far”. Bed for jeres hyrder, og læg jeres tillid i deres velsignede hænder. Tak!”.

Budskab til Marija d. 25. februar 2014:

“Mine kære børn! I ser, hører og føler at der findes mange mennesker, der lever uden Gud i deres hjerte. De ønsker Ham ikke, fordi de er langt væk fra bønnen og ikke har nogen fred. I, mine kære børn, bed og lev efter Guds bud. I skal være bøn, I der fra starten har sagt “ja” til mit kald. Vidn om Gud og om mit nærvær, og glem ikke, mine kære børn, at jeg er med jer og elsker jer. Hver dag på ny bringer jeg jer min Søn Jesus. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. februar 2014:

“Kære børn! Med moderlig kærlighed ønsker jeg at lære jer oprigtighed, for jeg ønsker, at I i jeres gerninger, som mine apostle, er præcise, resolutte, og fremfor alt oprigtige. Jeg ønsker, ved Guds nåde, at I er åbne for velsignelse. Jeg ønsker, at I gennem faste og bøn opnår erkendelse gennem den Himmelske af, hvad der er er naturligt og helligt – guddommeligt. Opfyldte af erkendelse, under min Søns og min beskyttelse, vil I være mine apostle, som vil vide, hvordan I skal udbrede Guds Ord til alle dem, der ikke kender det; og I vil vide, hvordan I skal overkomme forhindringer, der står jer i vejen. Mine børn, i kraft af denne velsignelse, vil Guds nåde dale ned over jer, og I vil være i stand til at beholde den gennem faste, bøn, renselse og forsoning. I have den effektivitet, jeg søger af jer. Bed for jeres hyrder, at Guds nådes lys, må oplyse deres veje. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. januar 2014:

“Mine kære børn! Bed, bed, bed, så at bønnens genskær får indflydelse på dem, I møder. Læg Bibelen på et synligt sted i jeres familier og læs i den, så at fredens Ord kan finde ind i jeres hjerte. Jeg beder sammen med jer og for jer, mine kære børn, om at I dag for dag må åbne jer mere for Guds vilje. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. januar 2014:

“Kære børn! For at I kan være mine apostle, og være i stand til at hjælpe alle dem der lever i mørket, med at lære min Søns kærligheds lys at kende, må I have rene og ydmyge hjerter. I kan ikke hjælpe min Søn med at blive født og regere i hjerterne hos dem, som som ikke kender ham, hvis han ikke regerer – hvis han ikke er Konge – i jeres eget hjerte. Jeg er hos jer. Jeg følges med jer, som en moder. Jeg banker på hos jeres hjerte. De kan ikke være åbne, når de ikke er ydmyge. Jeg beder, og I mine elskede børn bed også I, om at I må være istand til at åbne rene og ydmyge hjerter for min Søn og modtage de gaver, som Han har lovet jer. Så vil I blive ledt af min Søns kærlighed og kraft. Så vil I være mine apostle, som overalt omkring jer spreder frugterne af Guds kærlighed. Min Søn vil arbejde i jer og gennem jer, fordi I vil være eet. Mit moderlige hjerte længes efter dette, efter alle mine børns enhed, ved min Søn. Med stor kærlighed velsigner jeg og beder for alle, som er udvalgt af min Søn – for jeres hyrder. Tak!”